کتاب‌خانه

نگاهی به فرار های تاریخی و فرار اشرف غنی

نصیرمهرین یادداشت آریاپرس: «نگاهی به فرار های تاریخی و فرار اشرف غنی» رساله‌ایست از تاریخ‌نویس چیره‌دست کشور ما جناب نصیر…

بیشتر بخوانید

«شامهای دلگیر «محب بارش؛

دو «س» و دلبسته‌گی های او! بصیر یقین استرِ جمپرِ محب بارش را از همه درزهایش پاره پاره کردم تا…

بیشتر بخوانید

الگوی پاتریمونیالیسم در افغانستان( بخش دوم)

جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی 3-3. شکل گیری جدید پاتریمونیالیسم (نئوپاتریمونیالیسم) طوری که قبلاً مطرح شد، در طول…

بیشتر بخوانید

پژوهشی ره‌گشا در شناخت جغرافیای شاه‌نامه و ایران‌شهر

یعقوب یسنا چند سال پیش با گروهی از فرهنگیان افغانستان که شادروان استاد ره‌نورد زریاب گل سر سبد این گروه…

بیشتر بخوانید

الگوی پاتریمونیالیسم در افغانستان (بخش نخست)

جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی مقدمه مبانی نظری وبر در بررسی نظام‌های سیاسی به لحاظ ساختار دیوانی و…

بیشتر بخوانید

تاثیر آیین زرتشتی بر شکل‌گیری اندیشه سیاسی در ایران باستان

جاوید راحل چکیدهبشر امروز با تکیه و اعتماد به عقلانیت و آزادیهای فردی بر بام تسلط بر زمین نشسته است…

بیشتر بخوانید

نقد و تحلیل تجربۀ حکومت‌داری اسلام گرایان

از مقدمۀ مولفنصوص قرآن کریم به آن حد که به تنظیم روابط میان مکونات هستی (خدا، انسان، هستی و زندگی)…

بیشتر بخوانید

توسعه انسانی با بررسی شاخص‌های آن در افغانستان[1]

جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی بخش چهارم و پایانی 7. توسعه انسانی و رشد اقتصادی مطالعات زیادی صورت…

بیشتر بخوانید

توسعه انسانی با بررسی شاخص‌های آن در افغانستان[1]

بخش سوم جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی 2 – 5. دستیابی به دانش جاوید راحل، دانشجوی دکتری تخصصی…

بیشتر بخوانید

توسعه انسانی با بررسی شاخص‌های آن در افغانستان[۱]

جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی بخش دوم 2 – 2. نظریه وابستگی وابستگی در ساده‌ترین معنی عبارت از…

بیشتر بخوانید
Back to top button