تاریخ افغانستان

معرفی کتابِ ضرورت بازنویسی تاریخ افغانستان

آریاپرس «ضرورت بازنویسی تاریخ افغاستان» کتابی پژوهشی‌ست از تاریخ‌نویس گران‌ارج کشور ما جناب داکتر محیی‌الدین مهدی. جناب داکتر مهدی در…

بیشتر بخوانید

باعث، چون رعدی بدرخشید و برفت

نوشته: دکتر صاحبنظر مرادی در گیرودار چند دهه کشمکش های خونین در کشور نه تنها رادمردان فرهیخته و نستوهی را…

بیشتر بخوانید

تاجیکانِ گم شده‌ی پاکستان!

نویسنده: عارف حسن‌آخندزاده برگردان به فارسی: داکتر امیر انصاری سرزمین گیبری قرون وسطایی شمال شرق افغانستان و نواحی شمالی پاکستان…

بیشتر بخوانید

نگاهی به جامعه تاجیک پاکستان

عارف حسن خان آخندزاده، مورخ و نویسنده پاکستانی بخش اول یادداشت آریاپرس: تاجیکان جمعیتی اند که در قاره آسیا از…

بیشتر بخوانید

اندر چیستی تاریخ در افغانستان

همایون پاییز در باره چیستی تاریخ میان فیلسوفان و نظریه پردازان تاریخ و مورخان، هنوز هم اجماع کلی  و قاطع‌…

بیشتر بخوانید

ذکر افغان در آثار بازمانده از دست‌بردِ زمان

داکتر محیی الدین مهدی مقدمه: افغانان از ساكنان قدیم هندوستان محسوب مى‌شوند؛ در ریگ‌ویدا از قومي بنام «پکت» نام برده…

بیشتر بخوانید

تاریخ نام‌گذاری کشور افغانستان

(بازنشر، پس از بازنگری) (آن زمان که افغانستان جزو سلطنت کابل بود!) داکتر محیی‌الدین مهدی نام‌گذاری کشورها، پی‌آمد مرزبندی و…

بیشتر بخوانید

ویرانی و آبادی بلخ از دوران محمدگل مومند تا عطامحمد نور  

یعقوب یسنا بلخ یکی از شهرهای مهم  خراسان است‌که در حقیقت می‌توان گفت یکی از شهرهای باستانی در تاریخ بشر…

بیشتر بخوانید

بحران قومیت و بن بست سیاسی در افغانستان

جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی بخش سوم و پایانی 1-5. قوم‌گرایی میان توده‌ها احساسات و عواطف ملی زاییده‌ی…

بیشتر بخوانید

بحران قومیت و بن بست سیاسی در افغانستان

نویسنده: جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی بخش دوم 3. چارچوب نظری به‌طور کلی، در طول تاریخ با دو…

بیشتر بخوانید
Back to top button