گزارش ها

هجوم لشکر چهار هزارنفری طالبان به شهرستان پریان

بر مبنای تازه‌ترین گزارش‌ها از پنجشیر، لشکر متشکل از چهار هزار تن از افراد طالبان، ساعت چهار عصر به وقت محلی وارد شهرستان پریان ولایت پنجشیر شده است.
گزارش‌های که از محل به آریاپرس رسیده، حاکی از آن‌ است، در حالیکه حدود 2000 تن افراد طالبان از گذشته در شهرستان پریان حضور داشتند، این چهارهزار تن تازه به منطقه اعزام شده و به طالبان حاضر در منطقه پیوسته اند.
آریاپرس در جریان هفته گذشته، گزارش ورود حدود 7000 تن از نیروهای تازه نفس طالبان به پنجشیر، را به شرح ذیل دریافت کرده است:
پنجصد تن از ارزگان؛ دو هزار و پنجصد تن از ولایات غزنی، قندهار و هلمند، سه هزار تن از کنر و جلال آباد، چهار صد تن از طالبان بدخشانی؛ البته این هفت هزارتن، تازه وارد هستند که به نیروهای که از گذشته در پنجشیر حضور داشتند افروده شدند.
بر اساس بر آورد منابع آریاپرس در محل، همین اکنون حدود 35 تا 37 هزار افراد طالبان در آن ولایت، تجمع نموده اند.

و اما پریان پس از ورود چهار هزار تن نیروی تازه نفس طالبان؛

گفته می‌شود در ترکیب افراد تازه وارد به شهرستان پریان، طالبان گجر، قندهاری، هلمندی، بدخشانی، وجود دارند، که پس از رسیدن به محل با خشونت بی سابقه به سراغ مردم رفته اند.
یک منبع مطلع به آریا پرس گفت که این نیرو‌ها با بیش از 190 واسطه نقیله سبک و سنگین به شهرستان پریان وارد شده، در اولین اقدام وسایط شانرا به درون کشتزارهای مردم رانده و کشتزارهای گندم و جواری آن‌ها را به پارک وسایط مبدل نمودند. سپس به جستجوی مردان خانواده‌ها پرداخته، بار دیگر وارد منازل ساکنان روستاهای پریان شده اند و به آزار و اذیت آن‌هایی پرداخته اند که در خانه و دهکده حضور دارند.
این گروه پس از استقرار شان، به مردم محل دستور داده اند تا برای آن‌ها خوراک آماده کنند؛ و برای آن عده از طالبان که جایی برای خوابیدن در قرارگاه‌ها ندارند، رختخواب فراهم نمایند.

منبع که نخواست از او اسم برده شود به آریا پرس گفت :« این لشکر کشی طالبان به پریان در طول 9 ماه گذشته بزرگترین و تا هنوز بی سابقه است. پریان غرق وحشت است؛ زیرا طالبان دنبال بهانه می‌گردند، تا بسوی مردم شلیک کنند و یا با شلیک هوایی آن‌ها را هراسان سازند. حتی به زنان و کودکان هم رحم و اعتنا ندارند و با آن‌ها با خشونت زاید الوصف برخورد می‌کنند. طالبانی که قبلا اینجا حضور داشتند، ساختمان مکاتب و درمانگاه کوچگ محل و دستگاه تولید آب معدنی را به قرارگاه مبدل نموده بودند، ولی افراد تازه وارد، به کشتزار و باغ مردم وارد شده و موتر‌های شانرا بالای گندم و جواری پارک کرده اند. مردم در وضعیتی قرار گرفته اند که نه توان رفتن دارند و نه هم زهره ماندن در خانه و کاشانه شان»
شهرستان پریان در هفته گذشته شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای مقاومت« قرارگاه کوهسار» و افراد طالبان و هم‌چنان کشته شدن دو تن از باشندگان این شهرستان بنام‌های احمد شاه و احمد جاوید بود. طالبان احمد شاه پدر احمد جاوید را پس از شلیک چند گلوله به بدن او درحالی سربریدند که زخمی ولی هنوز زنده بود، و پسر او احمد جاوید را پس از شکنجه طولانی با شلیک بیشتر از صد گلوله به سر و صورت او به قتل رسانیدند.
بقول منبع که تعداد زیادی از افراد تازه وارد طالبان به بلندی‌های منتهی به کوتل انجمن بالا رفته و آنجا پاسگاه و ایست بازرسی ایجاد نموده اند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button