اخبار داخلی

طالبان برخی خانواده ها را در پنجشیر تهدید کرده اند تا دختران شان را به نکاح جنگجویان آنها در بیارند

آریاپرس

گزارش ها از پنجشیر حاکی از این است که طالبان، به ویژه طالبان پشتون تبار، در برخی روستا های پنجشیر مردم را تحت فشار قرار داده اند تا دختران جوان شان را به نکاح جنگجویان آنها در بیارند.

گفته می‌شود طالبان در روستای کرامان ولایت پنجشیر حداقل سه خانواده را تحت فشار گذاشته اند تا دختران شان را به نکاح جنگجویان آنها در بیارند. آنها پدران این خانواده ها را تهدید کرده اند که اگر شما این کار را نکنید ما به زور دختران تان را می‌گیریم. گفته می‌شود در طی هفته گذشته حداقل سه بار افراد طالبان به این روستا رفته و درخواست خود را همراه با تهدید مطرح کرده اند.

گزارش ها می‌رسانند که یکی از این خانواده ها توانسته است با رها کردن خانه و همه هست و بود خود، دختران جوان خود را از پنجشیر از طریق راه های کوهستانی و صعب العبور فرار بدهد. دو خانوادۀ دیگر که به عین تهدید مواجه هستند، تا حال در برابر خواست طالبان،پایداری کرده و حاضر نشده اند دختران شان را به نکاح طالبان بدهند.

قبلاً نیز گزارش های در رسانه های داخلی و خارجی از ازدواج های اجباری طالبان با دختران جوان به نشر رسیده بود که یکی از این گزارش ها توسط خانم لیون اودانیل، خبرنگار استرالیایی که طالبان او را به جرم تهیه همین گزارش ها چندی پیش برای مدت کوتاه بازداشت کرده و تحت فشار وادار به اعتراف اجباری نمودند، و مسعود حسینی عکاس برنده جایزه پولتیزر تهیه گردیده بود. این گزارش برای نخستین بار به گونۀ مستند پرده از جنایات ضد بشری طالبان در مناطق مرکزی کشور برداشت.  

نوشته های هم‌سان

Back to top button