گزارش هاویژه بانوان

طالبان از مراکز آموزشی در کابل اخاذی می‌کنند

گزارش‌گر: جنگان

طالبان ازشماری مراکز آموزشی درکابل برای اجازه حضور دختران در صنف درسی پول می‌گیرند.

شماری از مسئولان مرکزهای آموزشی در کابل می‌گویند، طالبان از این مراکز بخاطر حضور دختران بالاتراز صنف ششم در صنف‌های درسی زبان‌های خارجی و برنامه‌های تقویتی مربوط به مضامین ساینسی، پول اخذ می‌کنند.

طالبان درحالی ازمرکزهای آموزشی زبان و برنامه های تقویتی مظامین ساینسی مکاتب پول اخذ می‌کنند که بعد ازسقوط جمهوریت دختران را از رفتن به مکاتب و مرکزهای تعلیمی و تحصیلی منع کردند که این امر با واکنش های تند مردم افغانستان وجامعه جهانی رو به رو شد.

نوروز(اسم مستعار) مسئول ثبت نام شاگردان دریکی از مرکزهای آموزشی زبان انگلیسی در کابل به آریاپرس در مورد اخاذی طالبان چنین اظهار نظر کرد: قبلاً طالبان اجازه حضور دختران با پسران در یک صنف را نمی‌دادند، اما اکنون در بدل پول اجازه حضور همزمان دختر و پسر را دریک صنف می‌دهند. او همچنان اظهار داشت ریاست معارف، حوزه تعلیمی و حوزه امنیتی مربوطه شان که بین هم هماهنگی دارند، در بدل پول برای شماری ازمرکزهای آموزشی اجازه داده اند که دختران بالاتر از صنف ششم به شکل حضوری در صنف‌ها حاضر شوند.

 نوروز گفت نزدیک به یک سال است که به صورت ماهوار، یکی از اعضای گروه طالبان به نماینده‌گی از آنها از این مرکز پول را بدون دادن رسید اخذ می‌‌کند، وی مقدارپولی اخذ شده را از سوی طالبان درهرماه ازپنجاه هزار تا هفتاد هزارافغانی می¬گوید، این پول از فیس شاگردان بدست می‌آید. آقای نوروز هم‌چنان می‌گویند، این عمل طالبان مشکلات مالی را برای کورس شان به وجود آورده بود که آنها مجبور شدن تا فیس شان را بر شاگردان افزایش بدهند.

درهمین حال شماری از شاگردان از زیاد بودن فیس های شان در مراکز آموزشی شکایت دارد.آنان می‌گویند درزمستان سال ۱۴۰۲ فیس های شان چندین برابرنسبت به سال پار افزایش یافته است و اکثرخانواده ها  توان پرداخت این مقدار پول را ندارند.

جهان (نام مستعار) که استاد دریکی از مراکز آموزشی دربخش برنامه های تقویتی مضامین ساینسی است، می‌گوید، دختران بالاتر از صنف ششم، بعد از بسته شدن دروازه های مکاتب ازسوی طالبان برای یادگیری مضامین ساینسی به این مرکز مراجعه می‌کنند، اما طالبان برای اجازه حضور این دختران در صنوف درسی پول هنگفت ازآنان به طور ماهوار بدون رسید، دریافت می‌کند.

جهان هم‌چنان می‌افزاید، اگرطالبان به محدودیت ها در زمینه آموزش دختران را ادامه بدهند، شاهد بی‌سواد ماندن نیم نفوس افغانستان خواهیم بود که این امر به توسعه کشورضربه سنگین وارد خواهد کرد.

خان (اسم مستعار) پدر یکی از شاگردان این مرکز اظهار می‌دارد که وضعیت زند‌گی شان خراب است، ازصبح تا شام در جاده های کابل کار می‌کند، ازعاید ناچیزی که از راننده‌گی به دست می‌آورد، مقدار زیادش را برای مصرف فیس دخترشان می‌دهد. خان می‌افزاید، هدف‌اش آموزش وتحصیل دخترانش تحت هر شرایط است.

طالبان اما در واکنش به نگرانی ها در رابطه به محدودیت آموزش دختران می‌گویند که آنها روی برنامه بازگشایی دروازه های مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران کارمی‌کنند.

مسئولان این مرکزهای آموزشی ازطالبان می‌خواهند هرچه زودتر دروازه های نهاد های تعلیمی وتحصیلی را به روی دختران باز کنند. آنان هشدار می‌دهند اگر طالبان بیشتر ازاین ممانعت برای حضوری دختران بالاترازصنف ششم ایجاد کنند، مجبور خواهند شد تا فعالیت مرکزهای آموزشی شان را متوقف کنند. قبل این نیز شماری زیادی از دانشگاه ها، مکاتب خصوصی و مرکزهای آموزشی  بعد از فروپاشی نظام جمهوریت به دلایل مختلف فعالیت خود را متوقف کرده اند.

نوشته های هم‌سان

جواب دهید

Back to top button