گزارش ها

شکنجه و بازداشت غیرنظامیان در پنجشیر

آریاپرس

در روز های اخیر طالبان به گونۀ گسترده اقدام به بازداشت، شکنجه و زندانی ساختن اهالی ملکی در پنجشیر کرده اند.

ده ها ویدیو و تصویر، در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده اند که صحنه های دلخراش بازداشت و شکنجۀ غیرنظامیان را در پنجشیر نشان می‌دهد.  

سید قاسم آغاز، معلم لیسه زمان‌کور در پنجشیر که توسط طالبان بازداشت گردی

طالبان که در طی دو هفته گذشته حداقل 130 تن از نیرو های خود را در ولایت پنجشیر از دست داده اند، برای حفظ روحیه و مورال افرادشان و هم برای این که به بازمانده‌گان کشته شده‌گان شان فرصت انتقام بدهند، دستور بازداشت گستردۀ غیرنظامیان در پنجشیر را صادر کرده اند.

بی بی سی فارسی در مورد یکی از این ویدیو ها که توسط طالبان به نشر رسیده و در آن حدود 40 تن را نشان می‌دهند که دست بسته در یک قطار حرکت می‌کنند، نگاشته است «در این ویدیو که زمان ضبط آن مشخص نیست، هیچ فرد بازداشت شده اسلحه ندارد؛ شماری از بازداشت شدگان ظاهراً نوجوان بنظر می‌رسند و تعداد زیادی از آنها لباس‌های مرتب به تن و دمپایی (چپلک) به پا دارند.»

در یکی از این ویدیو ها شخص ریش سفید و محترمی را دیده می‌شود که دستانش از عقب بسته شده اند و طالبان به پشتو او را مورد تحقیر و تمسخر قرار می‌دهند، واکنش گستردۀ کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخته است. این مرد موسفید که گفته می‌شود سیدقاسم آغا نام دارد، معلم یکی از مکتب های روستای زمان‌کور از مربوطات شهرستان عنابۀ ولایت پنجشیر است. صد ها کاربر شبکه های اجتماعی با بازنشر این ویدیو از رفتار طالبان در برابر مردم ملکی شدیداً انتقاد کرده اند.

بلال سروری، خبرنگار شناخته شدۀ افغانستانی که پس از اشغال افغانستان به وسیله طالبان به خارج از کشور پناهنده شده است، در مورد این ویدیو در تویتر نوشته است: «کسی اگر در جبهه و در جنگ باشد و در جریان جنگ گرفتار شده باشد، سر و رو و لباس هایش همین گونه منظم می باشد؟‌ مردم آزاری و نفرت پاشیدن طالبان از حد گذشته است.»

فرمانده بریالی سنگین، از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت در شهرستان خوست و فرنگ در تویتر نگاشته است: «تحقیر، شکنجه، اتهام بستن، دزدی و غصب اموال، بازداشت، کوچ اجباری و نسل کشی تاجیک به شدت جریان دارد. این جنایات غیر انسانی را یک گروه وحشی، خودخواه و تروریست با امکانات امریکای لعین بالای مردم ما انجام می‌دهند. جنگ قومی طوفان وحشتناک است که این گروه مغرور و نادان را خواهد بلعید!»

برخی از کاربران شبکه های اجتماعی رفتار غیرانسانی طالبان با اهالی ملکی را با رفتار نیرو های جبهه مقاومت که دو هفته قبل 40 تن از طالبان را در دره آرزو، ولایت پنجشیر اسیر کرده بودند و بعداً 38 تن آنها را بدون قید و شرط رها کردند، مقایسه کرده، از رفتار انسانی نیرو های جبهه مقاومت در برابر اسیران جنگی تمجید کرده اند. در حالی که تعدادی دیگر از کاربران شبکه های اجتماعی نیرو های جبهه مقاومت را به رفتار متقابل در برابر اسیران طالبان ترغیب نموده اند.

آگاهان بدین باور اند که طالبان شگاف های قومی را میان اقوام افغانستان که در دوران حاکمیت اشرف غنی ایجاد شده بود، خیلی عمیق و بزرگ ساخته اند. در اکثر این ویدیو ها دیده می‌شود که طالبان پشتون‌تبار، با لهجه های قندهاری و هلمندی، اهالی ملکی را که برخی از آنها از متنفذین و بزرگان محلی اند، مورد تمسخر و تحقیر قرار داده به گونۀ غیرانسانی شکنجه می‌کنند؛ این امر سبب ایجاد عقده ها در میان مردمی که اینک اسیر ظلم طالبان اند، می‌گردد و بعید نیست روزی این عقده ها باز شوند و قتل عام طالبان پشتون در مناطق غیر پشتون نشین آغاز گردد.

نوشته های هم‌سان

جواب دهید

Back to top button