گزارش ها

طالبان انتقام شکست های سنگین شانرا از مردم پس می گیرند

بر مبنی گزارش های منابع محلی آریاپرس از شهرستان اندراب، ولایت بغلان، طالبان شب گذشته برابر با 29 سرطان، اسامی شمس الله، از ساکنان روستای «کاسه تراش» قاسان از توابع شهرستان اندارب را شب هنگام از منزل شان بازداشت و سپس تیرباران نموده اند.

گفته می شود طالبان، زمانی به منازل مردم دهکده « کاسه تراش» هجوم بردند، که از یک نقطه بیرون از دهکده بالای افراد آنها تیراندازی صورت گرفت. پس از پایان تیراندازی طالبان، به منازل مردم روستا هجوم برده و به گرفتاری مردان جوان آغاز کردند.

شمس الله هنگامی که از سوی طالبان تیرباران شد،17 سال سن داشت و بستگان او میگویندکه با هیچ گروهی رابطه نداشت.

درحالیست که صبح امروز ،بابه محمد یاربیک، یکی دیگر از ساکنان اندارب، نیز توسط طالبان بازداشت و بلافاصله تیرباران شده است.

در جریان دو هفته پسین ده ها گزارش از قتل شهروندان غیرنظامی ساکن اندارب، از طریق رسانه ها منتشر شده است.

روز گذشته طالبان ،رحیم الله از ساکنان دره « قاسان» شهرستان اندارب، که به مقصد مداوا روانه شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان، بود را از واسطه حاملش پیاده کرده و تیرباران نمودند.

آگاهان به این نظر اند، که افزایش خشونت از سوی طالبان، و کشتار شهروندان بیگناه پس از تحمل شکست در جبهه جنگ، مصداق عمل انتقامجویانه و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت میباشد.

نوشته های هم‌سان

جواب دهید

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button