گزارش ها

سرطان خون و بواسیر؛ دشمنان خطرناک وزیر دفاع امارت طالبان

آریاپرس

نام ملا یعقوب، به عنوان فرزند ملا عمر، برای نخستین بار همراه با خبر مرگ مرموز ملا عمر، در سال 2013 به رسانه ها راه یافت. طالبان، موفق شدند خبر مرگ رهبر شان را برای چند سال پنهان نگهدارند؛ اما زمانی که در ماه اپریل سال 2013 شایعه ترور او رسانه‌یی شد، طالبان کسی به نام ملا یعقوب، فرزند ملا عمر را به رسانه ها معرفی کردند، تا از او به عنوان سند رد خبر مرگ ملا عمر، استفاده برند.

مرگ ملا عمر، ملا یعقوب را نه تنها با رسانه ها آشنا ساخت، بلکه او را وارد بازی قدرت کرد، به ترتیبی که از ملا اختر منصور، که متهم به ترور ملا عمر بود، به عنوان جانشین ملا عمر، حمایت نکرد.

پس از اینکه ملا هبت الله به عوض ملا اختر منصور، جانشین ملا عمر شد، ملا یعقوب مسئول کمیسیون نظامی طالبان برای 15 ولایت تعین شد.

گفته می شود که ملا یعقوب در مدرسه های پاکستان دوره های آموزش های دینی را به پایان رسانیده است.

اما همانگونه که زندگی‌نامه پدر ملا یعقوب، ملا عمر، پر از نقاط ابهام بود، زندگی‌نامه ملا یعقوب نیز بدون ابهام نیست. یکی از مهمترین این ابهام ها در باره ملا یعقوب اینست که از زمان پخش خبر ترور ملا عمر، توسط ملا اختر محمد منصور، در سال 2013 که پای ملا یعقوب نام، فرزند ملا عمر، را به میدان رسانه ها کشید تا سوءقصد به جان پدرش توسط ملا منصور را رد کند، الی برگشت طالبان به قدرت در اثر یک تعامل پیچیدۀ منطقوی و جهانی، عکس های که از ملا یعقوب در رسانه های پاکستانی و از آنجا به رسانه های جهان منتشر و منتقل شده است، با ملا یعقوب وزیر دفاع امارت خود خوانده طالبان تفاوت ظاهری دارد.

عکس منسوب به ملا یعقوب که پس از مرگ ملا عمر، الی برگشت طالبان به قدرت در رسانه ها به نشر می‌رسید.

ملا یعقوب که در یکماه پسین مشغول رهبری کارزار گسترده “سرکوب” نیرو های مخالف امارت خود خوانده بود؛ اینک با دشمن جدی و خطرناک دیگری روبرو شده است.

بر اساس سندی که در دسترس آریا پرس قرار گرفته است، ملایعقوب ، وزیر دفاع امارت خود خوانده طالبان، از بیماری سرطان و بواسیر درعین زمان رنج میبرد.

برگه معاینات صادر شده از سوی مرکز خدمات درمانی نیرو های مسلح کشور قطر، به نام ملا یعقوب، نشان می‌دهد که نامبرده بتاریخ 6 جولای سال 2022 به آن مرکز مراجعه کرده و در مرکز تشخیص آن بیمارستان مورد معاینه قرار گرفته است.

نتیجه معاینات او نشان میدهد که ملا یعقوب به سرطان پیشرفته خون، گوش دردی حاد در اثر آلودگی یا چرک منجر به آماس و بواسیر مبتلا می باشد.

افشای برگه معاینات وزیر دفاع خود خوانده طالبان، نه تنها اسرار بیماری او را آشکار می‌کند؛بلکه رابطه تنگاتنگ استخباراتی کشور قطر با طالبان و همچنان دلیل سفر های پیهم ملا یعقوب به آن کشور را نیز برملا می سازد.

برگه آزمایش های لابراتواری ملایعقوب که در شفاخانۀ نظامی قطر صورت گرفته است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button