گزارش ها

ادامه تنش ها میان طالبان اوزبیک و پشتون در فاریاب

آریاپرس

به ادامه گزارش ها از تنش ها میان طالبان پشتون و افراد قاری صلاح الدین ایوبی، یکی از فرماندهان ازبیک تبار طالب در ولایت فاریاب، آریاپرس به جزییات بیشتر از این تنش ها دست یافته است.

براساس اطلاعات منابع آریاپرس در شهر میمنه، روز جمعه ۲۰ جوزا دوعراده رنجر شامل ۱۶ نفر پرسونل استخبارات حین تعقیب قاری صلاح الدین ایوبی در مسیر ولسوالی المار توسط افراد قاری صلاح الدین خلع سلاح گردیده، لت‌ و کوب می‌شوند، که وضعیت صحی ۴ نفر شان خیلی وخیم گزارش شده است. این افراد فعلاً در شفاخانه ولایتی فاریاب تحت تداوی قرار دارند. قاری صلاح الدین بقیه‌ی این افراد را بازداشت کرده، به ولسوالی المار انتقال می‌دهد.

پس از این رویداد مولوی فاضل معاون وزیر دفاع طالبان وظیفه می‌گیرد تا به شهر میمنه رفته، موضوع را حل و فصل نماید. مولوی فاضل جلسه‌ی را در ریاست استخبارات میمنه به اشتراک والی، قوماندان امنیه، رییس استخبارات و قوماندان لوای اول دایر کرده، به مسئولین نظامی طالبان در فاریاب دستور می‌دهد تا هر چه عاجل به المار سفر کرده، سلاح، موتر و پرسونل را از نزد قاری صلاح الدین گرفته به شهر انتقال دهند. او همچنان دستور می‌دهد تا قاری صلاح الدین نیز به میمنه بیاید. هیأت طالبان نخست به منزل مخدوم عالم رفته از او تقاضا می‌کنند تا با آنها یک‌جا به المار سفر کند که مخدوم عالم پیشنهاد شان را رد کرده از رفتن ابا می‌ورزد.

منبع از تنش های شدید لفظی در جریان گفتگو میان مخدوم عالم و قوماندان لوای اول طالبان گزارش می‌دهد تا آنجا که در نهایت مخدوم عالم به قوماندان لوای اول می‌گوید که زیاد پرگویی نکند.

قاری صلاح الدین ایوبی

پس از این که گفتگو با مخدوم عالم نتیجه نمی‌دهد، هیأت به المار سفر می‌کند. گفته می‌شود که هیأت پس از ملاقات با قاری صلاح الدین ایوبی از او عذر خواهی می‌کنند. قاری ایوبی در مقابل افراد دستگیر شدۀ طالبان را رها می‌کند اما وسایط و سلاح های آنها را تسلیم نمی‌دهد.

قاری صلاح الدین در جریان این ملاقات به هیأت می‌گوید که بروید به ملافاضل بگویید هرچه از دستش بر‌می‌آید، دریغ نکند، من دیگر ذلت را قبول ندارم و به شهر میمنه هم نمی‌روم. هئیت حوالی ساعت 11 بجه روز دو باره به شهر میمنه آمده و به مولوی فاضل گزارش می‌دهد.

پس از بی‌نتیجه ماندن سفر این هیأت، ملافاضل در مقر ولایت جلسۀ را دایر می‌کند که مخدوم عالم نیز به آن جلسه دعوت می‌شود، اما مخدوم عالم از شرکت در این جلسه خودداری می‌کند. مولوی فاضل ساعت ۳ بجه بعد از ظهر همان روز فاریاب را به قصد مزار شریف در حالی تریک می‌کند که در ماموریت خود ناکام مانده که این امر، او را که انسانی خیلی جاه طلب و از خود راضی است، خشمگین ساخته است.

پس از این حوادث، فرماندهان ازبیک تبار مربوط به قاری صلاح الدین ایوبی و مخدوم عالم، شام 22 جوزا در منزل مخدوم عالم واقع ناحیه ۴ شمال شهر مینمه جمع شده جلسۀ برگزار می‌کنند. جزییاتی از فیصله های این جلسه تا هنوز به دسترس ما قرار گرفته است. اما گفته می‌شود امکان این که طالبان ازبیک تبار در ولایت فاریاب صف خود را از این گروه جدا کنند خیلی بالا است.

گفتنی است که ولسوالی المار ولایت فاریاب در گذشته ها پایگاه اصلی ارباب حفیظ فرمانده مقتدر شورای نظار جمعیت اسلامی افغانستان، بود که سال ها قبل طی یک توطیه از جانب رسول پهلوان به شهادت رسید.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button