اخبار داخلی

آزاد شدن شهرستان شُکی ولایت بدخشان

آریاپرس

گزارش ها از بدخشان می‌رسانند که نیرو های جبهه مقاومت ملی شهرستان شُکی این ولایت را از نزد طالبان گرفته و آزاد کرده اند. شهرستان شُکی که به آن درواز بالا هم می‌گویند نخستین شهرستان از جمله شهرستان های بیست و هشت گانۀ بدخشان است که توسط نیرو های مقاومت ملی آزاد می‌شود.

صبغت احمدی، سخن‌گوی جبهه مقاومت ملی با نشر تویتی خبر آزاد شدن شهرستان شُکی را تایید کرده است.

گفته می‌شود ولسوال طالبان برای این شهرستان با ده تن از افرادش اسیر نیرو های جبهه مقاومت ملی گردیده اند.

پس از آزاد شدن شهرستان های مندول و دوآب در ولایت نورستان که حدود یک هفته قبل در طی قیام های مردمی به دنبال کشته شدن فرمانده بهرام نورستانی توسط طالبان صورت گرفت، شهرستان شُکی سومین شهرستان است که از کنترول طالبان خارج می‌گردد.

جنگ همین اکنون در شهرستان شُکی جریان دارد و طالبان در تلاش اند تا کنترول مقر ولسوالی را دوباره به دست گیرند.

ولایت بدخشان به دلیل داشتن مرز های طولانی با تاجیکستان، برای جبهه مقاومت و طالبان اهمیت استراتیژیک فوق العاده دارد.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button