افغانستان

آریایی ها

کتاب آریایی ها نوشته گوردون چایلد یکی از با اعتبارترین منابع در قسمت شناخت آریایی ها، زبان و فرهنگ شان است. در این کتاب که نویسنده آن را با اتکا بر آخرین تحقیقات و کشفیات باستان‌شناسی و زبان‌شناسی، نوشته است، بسا موارد مبهم و تاریک تاریخ آریایی ها واضح شده است.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button