اخبار داخلیخبر ها

مامور متهم به رشوه ستانی و جعلکاری آمرپاسپورت پنجشیر شد

به گزارش منابع آریا پرس از پنجشیر، امارت خود خوانده طالبان، طی یک سلسله اقدامات جدید، دست به تقرری های در سطح ولایت پنجشیر، زده و افراد مورد اعتماد خود را بجای مامورین قبلی بکار گرفته اند. به همین سلسله برای آمریت پاسپورت استان پنجشیر، نیز از سوی وزارت داخله امارت خود خوانده طالبان، مدیر جدید معرفی شده است.

مولوی عبدالرشید، که بتازگی بعنوان مدیر پاسپورت استان پنجشیر، معرفی شده است، در رژیم پیشین مدیر حقوق شهرستان عنابه این استان بود، که به جرم اخذ رشوه و جعل در پرونده حقوقی و صدور رای جانبدارنه به دو سال حبس تنفیذی و محرومیت مادام العمر از احراز وظایف دولتی محکوم شده بود. مولوی عبدالرشید دو سال قبل حین اخذ 20000 رشوه از یکی از ارباب رجوع در بدل جعل پرونده حقوقی و صدور رای به نفع شخص رشوه دهنده دستگیر و پس از اینکه محکمه او را مجرم قرار داد، به دو سال حبس و محرومیت از بدست آوردن شغل رسمی در ارگان های دولتی محکوم شد.

به نظر میرسد که طالبان، درحال سقوط به همان باتلاق ی هستند، که جمهوریت و اکثر اراکین آنرا بلعیده بود. مدعیان مبارزه با فساد اداری و استقرار نظام سچه اسلامی در این اواخر ،پایپبندی شان به انصاف، عدالت و حق را در عمل اثبات نموده و نشان دادند که آنها از این مفاهیم در حد ابزاری برای توجیه مردم استفاده میبرند. امارت خود خوانده اسلامی، که دسته های متفاوت شامل در آن شبانه روز مشغول گرفتاری و به بند کشیدن منسوبین پایین رتبه ارتش و پلیس و در بسا موارد مامورین ملکی رژیم های پیشین میباشند، افراد متهم به اختلاس های میلیونی همچون فاروق وردک و عمر ذاخیلوال ،را با آغوش باز پذیرایی و به آنها مصونیت نانوشته اعطا می کند و دارندگان سو پیشنه و پرونده جزایی و قضایی را به سمت های اجرایی و مدیریتی امارت خود خوانده منصوب می دارند.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button