گزارش ها

یادداشت های از فروپاشی یا تسلیمی (بخش دوم)

رحمت الله بیگانه

از دوماه قبل انتقال پول به بیرون توسط فضلی رییس اداره امور ادامه داشت؛ دوماه قبل از سقوط کابل روزنامه آرمان ملی در کابل نوشت:«خزانه خالی شد»

اما هیچ کسی دراین مورد توجه چندانی نکرد.

 غنی در واقع اختیار دار همه کشور بود و کسی به او چیزی گفته نمی‌توانست.

۲۸ اسد: مردم در تلاش بیرون شدن از کابل٬ به دروازه های میدان هوایی کابل هجوم برده و وضعیت از کنترول نیروهای امریکایی خارج گردیده است. کسانیکه اسناد دارند و یا ندارند٬ از ترس طالب به دروازه های میدان هوایی کابل هجوم برده اند. داخل میدان هوایی کابل توسط امریکایی ها و بیرون آن توسط قطعات ۰۱/ ۰۲ /۰۳ /۰۴ محافظت می‌شود.

هزاران شهروند کابل- زن٬ طفل٬ پیر و جوان و جمعیت بی سروپا چهار دروازه میدان هوایی کابل را جهت بیرون شدن از کابل محاصره کرده اند٬ این جمعیت بزرگ می‌خواهند به هر صورتی که شود، از طریق میدان هوایی کابل به بیرون افغانستان انتقال شوند، این درحالی است که تمام راه های عبوری به میدان، با موانع و سیم های خاردار و آب های گندیده اطراف میدان هوایی کابل مانع رفتن به دروازه های میدان نگردیده است، قطعات افغان که مجهز با سلاح ها و دریشی های نظامی دوره جمهوریت استند و برای کنترول مردم هرلحظه فیرهوایی می کنند. وقتی داخل محوطه این میدان شوید، متوجه می‌گردی که در زیر پاهای جمعیت انبوه مردم، از کمپل گرفته تا لحاف، کرتی، بوت، لباس های اطفال و جمپر و چادری ها در زیر لگد های مردم سیاه وچرک، افتیده و از صاحبان آن خبری نیست!

اطراف میدان هوایی که ساحه نظامی است٬ دکانی وجود ندارد، دست فروشان زیادی برای فروش متاع خود آمده و بازار پر رونقی را ایجاد کرده اند؛ گرمی زیاد است و مردم همه در هجوم رسیدن به دروازه میدان هوایی٬ شب ها را روز می کنند.

قراریکه مشاهده کردم٬ جوانان زیادی از مناطق هودخیل، تره خیل، ارزان قیمت، خیرخانه جهت استفاده از این وضعیت ناهنجار آمده اند؛ آنها که تعداد‌شان به صدها نفر می‌رسید، مثل باند های مافیایی عمل کرده و با استفاده از ازدحام غیرقابل کنترول، دست به سرقت پول و زیورات مردم می زنند.

قرار اطلاع پول، زیوارت و بکس های تعدادی زیادی از مردم که از ترس طالب با هیجان می‌خواستند به بیرون کشور بروند٬ سرقت گردید.

متاسفانه تعدادی از این رهزنان حتی از دروازه های امنیتی میدان هوای عبور کرده و عازم کمپ های مورد نظر امریکا در بیرون افغانستان گردیدند.

مردم با هر سندی که گویا هویت شان را ثابت کند، آن را گرفته و خود را به میدان هوایی رسانده اند، من خانمی را دیدم که با کتابچه برق در سایه دیواری نشسته بود، پرسیدم خاله این کتابچه را چی می‌کنی، گفت: “بچیم دگه چیزی ده خانه نبود٬ گفتند که با کتابچه برق هم امریکایی ها اجازه میتن که بیرون برویم، چکنم بچه هایم نظامی استند، اگه ایجه باشیم طالب همه ما را خاد کشت!”

وضعیت در اطراف میدان هوایی کابل خیلی آشفته و اسف بار است. فیرهای مسلسل قطعه نظامی، حتی استعمال بم دستی در بین مردم، این ساحه را مثل میدان جنگ ساخته است.

من با وجود داشتن سند معتبر و ۱۲ ساعت انتظاری در قطار و ازدحام مردم، نتوانستم داخل میدان‌هوایی شوم، نه تنها خانواده ما بلکه تعداد زیادی از مردم نتوانستند، حتی از جایی که قرار داشتند شور بخورند.

طوری که دیده می‌شد، تعدادی از افراد قطعات نظامی هم برای کشیدن مردم تا نزدیک امریکایی ها و داخل ساختن آنها به دروازه میدان٬ عده‌یی را در بدل پول و واسطه کمک می کنند..

این وضعیت نامناسب از روز اولی که مردم اجازه رفتن به بیرون را یافتند، تا بسته شدن دروازه های میدان هوایی یعنی ساعت ۲ شب ۹ سنبله ادامه یافت.

۲۹ اسد: مردم نگران سرنوشت خود اند، همه به این باورند که مدارا و تحمل طالبان با مردم و مقامات که در خانه‌های خود گیرمانده اند، موقتی است.

طالبان هنوز توسط حکومت نظامی٬ بدون رییس جمهور٬ صدراعظم، بدون هیچ مسئول مستقیمی، کابل را کنترول می‌کنند. این درحالیست که امرالله صالح معاون اول رییس جمهور سابق، گفته است با فرار رییس جمهور من سرپرست ریاست جمهوری استم. هرچند صالح در دره پنجشیر است، اما گفته شده که این اعلامیه از جای نامعلومی صادرگردیده است.

طالبان در تمام افغانستان به جز از دره پنجشیر حاکمیت دارند. امروز رسانه ها اعلان کردند که اشرف‌غنی رییس جمهور سابق افغانستان با دزدی بیش از ۱۳۰ ملیون دالر، از کابل فرار کرده است.

به قول اخبار تلویزیون “انترنشنل افغانستان” که تازه نشرات خود را آغاز کرده است: طالبان در پی دستگیری مقامات پولیس٬ اردو و امنیت اند. یکتن ازمقامات این گروه گفته است: “تنها مقامات ارشد جمهوریت مورد پیگرد ماست.” این درحالی است که قبلاً اعلان کرده بودند که مردم را عفو عمومی کرده اند.

جالب اینجاست که این گروه تروریستی در ۲۰ سال مردم را بدون جرم کشتند، اما حالا آمده اند که ما شما را عفو کرده‌ایم.

۳۰ اسد: گشت و گذار طالبان در کابل چشمگیر نیست. آمرین حوزه طالبان به وکیل‌های گذر گفته اند، اگر کسی به نام طالب وارد خانه های مردم می‌شوند، عاجل به ما اطلاع دهید.

 با گذشت هرروز دلهره و ترس مردم از این گروه سفاک افزایش یافته و هنوز مشکل رهبری این گروه با وجود گذشت پنج روز از حاکمیت‌شان حل نگردیده است. طالبانی که در شهر کابل گشت و گذار می‌کنند، بدون یونیفورم و با موهای دراز پیراهن و تنبان دیده می‌شوند.

راه‌های زمینی به بیرون از افغانستان به سوی کشورهای همسایه همه بسته است. قرار اطلاع  وسایل تخنیکی میدان هوایی کابل به اثر هجوم مردم از کار افتیده است، به همین علت پروازها از افغانستان به بیرون کشور متوقف می‌باشد.

طبق یک خبر دیگر شبکه “ویستن یونین” فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرده است.

در گذشته این شبکه تمام خدمات پولی و مالی را در سراسر افغانستان و بیرون از کشور انجام می‌داد.

۳۰ اسد: ظاهرن طالبان با مردم کاری ندارند و برای ریش ماندن و حجاب زنان تا کنون دستوری نداده اند.

اکثریت طالبان را جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله تشکیل می‌دهد.

ملا برادر فرد شماره دوم طالبان وارد کابل شد٬ ملاغنی برادر قبلن در جنگ های ۲۰ سال قبل به شهرت رسید و تا سه سال پیش در زندان حکومت پاکستان در آن کشور به سر می‌برد.

۳۱ اسد: همه چیز در افغانستان سقوط کرد و فروپاشید و در واقع به طالبان تسلیم داده شد- نیرهای پولیس٬ اردو٬ امنیت٬ همه دستگاه اطلاعاتی و در واقع تمام نهاد های که در ۲۰ گذشته با سرمایه های گزاف ساخته شده بود٬ همه به یکبارگی به دست تروریستان طالب سپرده شد.

حامد کرزی و اشرف غنی در ۲۰ سال گذشته با نیرنگ ها و طرفند ها از پول جامعه جهانی برای افراط گرایی و قوم گرایی استفاده ناجایز کردند؛ تا اینکه همه چیز فرو پاشید و در یک لحظه پیش چشمان ما آب شد.

در جریان ۲۰ سال گذشته به ارزش «هفت ملیارد دالر» کمک های جامعه جهانی، همه به دست تروریستان طالب تسلیم داده شد، خلاصه تمام امکانات افغانستان در چند ساعت محدود به دست تروریستان بین المللی قرار گرفت. سه روز قبل از سقوط دولت یکتن از همکاران ما که خود از ولایت وردک است گفت: قرارگاه امریکایی ها در این ولایت تجهیزاتی زیادی داشتند که تا زمان چپاول آن توسط طالبان حتی پلاستیک ها و سرغچ های آن دور نگردیده بود، از این حادثه فلمی را که توسط مبایل فلمبرداری گردیده بود٬ به من نشان داد.

روز سقوط خود دیدم که تانک ها و وسایط زرهی را عساکر و نیروهای دولتی به قطعات می سپردند، کسی آماده نبود که آنها را تسلیم شود، تا اینکه همه وسایل و تجهیزات را در هرگوشه رها کرده و دریشی نظامی خود را کشیده فرار کردند.

یکتن از دوستان قصه کرد: در قطعه یی درشهر کابل وقتی طالبان وارد می شوند، تعدادی از نیروهای نظامی قرارگاه های خود را ترک نکرده بودند، طالبان وقتی قرارگاه و قطعه شان را تسلیم می‌شوند، حتی دریشی را از تن این نظامیان کشیده و آنها را با یک زیر پتلونی خانه روان می‌کنند.

۱ سنبله: با وجود آرامی ظاهری در کابل، مردم در حال فرار از کابل اند. راه های زمینی به کشور های همسایه کاملن مسدود است صرف یگانه راه برای بیرون شدن از محاصره کابل، میدان هوایی نظامی کابل است که در جوار میدان هوایی کابل قرار دارد.

تلویزیون طلوع شام امروز گزارش داد که در اثر ازدحام بیش از حد مردم در دروازه های نظامی میدان هوایی کابل ۱۲ تن کشته و تعدادی هم زخمی شدند.

امریکایی ها که می خواستند همکاران خود و شهروندان افغانستانی را که با آن‌ها  همکار بودند را از افغانستان بیرون کنند٬ به‌خاطر مشکلات امنیتی و ازدحام بیش از حد٬ پروسه انتقال را به تعویق افتاده انداخته اند.

 در این روزها طالبان مردانی را که ریش خود را می‌تراشند، غرض ندارند. در کابل بلبورد های تجارتی که تصاویر زنان و مردان در آن نصب شده٬ پاره نگردیده است٬ حتی بلبورد های تصاویر احمدشاه مسعود را تا حال کسی غرض نگرفته است.

https://tyw.ato.mybluehost.me/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88/

کرزی و غنی حکومتی که به شدت قومی بود را حاکمیت دموکراسی نامیدند و اما حتی شامل شدن به نیروهای نظامی و ملکی را سهمیه  بندی و فیصدی ساخته و به شدت قومی کردند.

قرار اطلاع روزنامه ها، از مدت دوماه به اینسوخزانه دولتی خالی شد. غنی در دو ماه اخیر تمام امکانات حمایتی مامورین مثل اضافه کاری و ماکولات مامورین، معاش های کمکی را ابتدا صد‌فیصد به پنجاه فیصد و بیست فیصد و در اخیر به نام اینکه این پول به نظامیان خط جبهه نظامی کمک می گردد٬ تمام امتیازاتی که به مامورین ملکی تادیه می‌شد،  قطع کردند. هرچند غنی به خارجی ها اطمینان داده بود که این نظام سقوط نمی‌کند، اما دیدیم که با سیاست های اشتباه و تصمیم گيري های قومی فقط با آوازه ها سقوط کرد.

طالبان از ابتدا جنگ در این ولایت و سایر ولایات، تا سقوط هرات تاریخ ۲۱ اسد ۱۴۰۰ خورشیدی٬ نظامیان دولتی را اعدام صحرایی می‌کردند٬ اما با سقوط یکباره هرات و اسیر شدن اسماعیل‌خان٬ استراتیژی شان تغییر کرد و دریک اقدام بی باورانه امیر اسماعیل خان را ابتدا با نیرنگ و خدعه قوماندان قول اردوی هرات اسیر و بعدن توسط امیر خان متقی یکتن از مقامات طالبان رها شد.

میدان هوایی کابل هنوز هم وضعیت خوب ندارد، اما طیاره های نظامی خارجی همه روزه درحال پرواز و انتقال مسافرین افغان اند. هنوز معلوم نیست که تصمیم بعدی امریکایی‌ها درمورد انتقال همکاران افغانشان چیست؟

رییس جمهور امریکا آقای بایدن گفت: “این یک ماموریت خطرناک است!”

وی از طالبان خواست تا تنظیم میدان هوایی کابل را از بیرون سامان دهند. طالبان ازحکومت همه شمول خبر می‌دهند ٬ این شعار را قبلن داکترعبدالله هم زمزمه می‌کرد.

قرار اطلاع جبهه پنجشیر از آماده گی های جنگی خود گفته است، با وجود آن مذاکره جریان دارد٬ رادیوها از دفع یک حمله طالبان نیز گزارش داده است.

تعدادی فکر می‌کند و تبلیغ می گردد که طالبان تغییر کرده اند٬ به قول مردم طالبان مثل مورچه خورک، زبان خود را بیرون کشیده و مردم را وقت داده اند که روي زبانشان حرکت کنند٬ اینکه چه زمانی نوبت فرو بردن آن به دهان شان می‌رسد٬ هنوز معلوم نیست. مردم این تغییر آنی طالبان را تاکتیک می‌گویند و باور ندارند که این حالت دوامدار باقی بماند.

طالبان برای استمرار حکومت داری خود٬ به شناخت دنیا نیاز دارد و این شناخت مستلزم روش طالبان در مقابل زنان و مردم عام می‌باشد.

تاکنون طالبان در مورد محدودیت های شرعی هیچگونه اعلامیه یی نداده اند٬ اما مردم بازهم از ترس این گروه با در نظرداشت گذشته شان٬ به تغییر شان بی باور اند.

۲ سنبله: با ورود طالبان به کابل اکثریت تجارت های کوچک و بزرگ توقف و سقوط کرده اند- چاپ کتاب٬ مکاتب خصوصی٬ شرکت های ساختمانی٬ خرید و فروش موتر و خانه٬ دستگاه های دوخت دریشی مردانه٬ دیکوریشن خانه‌ها٬ خرید و فروش موبل و فرنیچر٬ خرید و فروش پیراهن و پتلون و ده ها مورد دیگر.

با این حال، از مدت دوماه به اینسو خزانه افغانستان توسط غنی و تیم فاسدش تاراج گردیده و باور ندارم که طالبان بتوانند، تا سه ماه آینده٬ معاش مامورین را پرداخت کنند.

از قراین معلوم بر می آید که گرسنگی شدیدی دامنگیر مردم افغانستان خواهد شد٬ زیرا درآمد اکثریت مردم افغانستان معاش دولتی است. هنوز کارکردن زن‌ها معلوم نیست، درصورتیکه طالبان دست زنان را از کار گرفته و برای آنها معاش ندهند٬ فاجعه دیگری به سراغ مردم خواهد آمد.

۳ سنبله: طالبان هنوز حکومتی را آماده نکرده اند٬ می‌گویند قرار است که افغانستان توسط شورای ۱۲ نفری رهبری گردد. هنوز طالبان به موی٬ ریش٬ پتلون مردم کار ندارند٬ حتی تعدادی آزادانه موسیقی می‌شنوند. اما اکثریت مردم به همه کارهای طالبان بی باورند.

طوری که دیده می‌شود، تعدادی از مردم با کارت و بدون کارت و ویزه و با پاسپورت به قطر رسیده اند. تصاویرنشان می‌دهد حتی طفل بوت پالش و یا مکتبی٬ از طریق پرواز های طیاره های نظامی امریکایی به قطر رسیده است. تعداد زیادی از مردم که توانسته اند، خود را به داخل میدان هوایی کابل برسانند، انتقال گردیده اند.

درحالیکه طالبان تمام افغانستان را زیرتسلط خود درآورده اند، اما دره پنجشیرتحت قیادت احمدمسعود- فرزند احمدشاه مسعود قهرمان ملی افعانستان از تسلط طالبان آزاد است. در تصاویری که از طریق شبکه های اجتماعی نشر گردیده نشان می‌دهد٬ تعدادی از طالبانی که از طریق دره عبدالله خیل وارد پنجشیر گردیده بودند، همه کشته شده اند. قرار اطلاع سه دره اندراب، بعد از درگیری های شدیدی به دست نیروهای مقاومت درآمده است. دریک تصویر ویدویی که تازه نشر گردیده است، افراد مسلح طالبان را نشان می‌دهد که موتر داتسنی که بشکه های زیادی درآن جابجا است، در سرک عمومی جبل السراج موتر خود را توقف داده و به مقاومتگران اخطار می‌دهند که اگر تسلیم نشوند٬ نابودشان می‌کنیم. باوجود لشکر کشی های زیادی به دره پنجشیر٬ طالبان به صورت رسمی جنگ با این دره را تایید و نشر نکرده اند.

احمدمسعود، فرزند قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود، با اعلان مقاومت در برابر طالبان در درۀ پنجشیر، جبهۀ مقاومت ملی را اساس گذاشت که چالش بزرگی برای طالبان به شمار می‌رود.

مردم بدون استثنا با امکانات ناچیزی که دارند٬ می‌خواهند افغانستان را ترک کنند، این‌کار اوج نا‌ امیدی و یاس مردم را نشان می‌دهد. مردم حق دارند فکر کنند که حیات‌شان در خطر است؛ وقتی دیدند که اردو٬ پولیس و نیروهای سیصد‌هزار نفری مجهز با تمام امکانات نظامی فروپاشید و در یک شب از بین رفت و تروریستان به سرنوشت مرم حاکم شدند٬ دیگر چه امیدی باقی میماند.

نیروهای امنیتی کشور با سرمایه گذاری ملیارد ها دالر در ۲۰ سال آماده شد و اما به دست نیروهای بدویی و دور از تمدن افتید. تعدادی از نیروهای که نخواستند به طالبان تسلیم شوند، وقتی نیت بد اشرف غنی را دیدند، تعداد کم شان با تجهیزات و امکانات نظامی خود به دره پنجشیر پناه بردند٬ شاهدان عینی می‌گویند که تجهیزات خوبی به این دره برده شده است.

بازهم از دروازه جانب قصبه میدان هوایی کابل احوال گرفتم٬ مردم خیلی زیادی در مقابل این دروازه تجمع کرده اند. در بازگشت بخاطر ازدحام بیش از حد ترافیک در سرک قصبه ساعت های متوالی در این منطقه ماندم.

گویی همه تلاش دارند که افغانستان را ترک کنند.

۴سنبله: بن بست در تمام عرصه های زنده گی در حال گسترش است. شب گذشته سخنگوی طالبان اعلان کرد که میدان هوایی کابل به روی بیرون رفتن افغان ها بسته است٬ “ما تنها به خارجی‌ها اجازه بیرون شدن را می‌دهیم.”

به قول مردم سیستم های تخنیکی میدان‌هوایی کابل به اثر یورش مردم خراب گردیده است٬ پرواز های داخلی به خاطر این مساله به تعویق افتیده است.

هنوز پنج روز به ضرب الاجل بیرون شدن امریکایی ها از میدان هوایی کابل مانده است، هنوز معلوم نیست که زمان بودن آنها تمدید خواهد شد و یا چگونه!

حالا امریکایی‌ها تنها به کسانی که پاسپورت سرخ امریکایی‌ را دارد، اجازه رفتن را می‌دهند.

وزیر خارجه پاکستان برای حمایت طالبان و برطرف ساختن اختلافات گروهی شان به کابل آمده است.

قراراطلاع رادیوها، مذاکره طالبان با هیاتی از پنجشیر به کابل رسیده، آغاز گردیده است.

حوالی شام تاریخ ۴ سنبله، دوحمله کننده انتحاری در دروازه میدان هوایی کابل، (دروازه کمپ باران) در ازدحام مردم- کسانی که تلاش داشتند به میدان هوایی کابل داخل شوند٬ صورت گرفته است. گفته شد به اثر این حمله بیش از صد‌نفر کشته و زخمی گردیده است. تصاویری که از کشته شده‌گان نشرگردیده است٬ خیلی وحشتناک است.

این اولین انفجار انتحاری در حکومت ده روزه طالبان است٬ قبلن طالبان در این‌گونه انفجارها دست می‌داشتند.

قرار آخرین اطلاع ۳۰۰ نفر در این انفجار کشته و زخمی گردیده است.

۵ سنبله: طالبان بعد از انفجار خونین شب گذشته٬ تمام راه های ورودی به میدان هوایی کابل توسط طالبان بسته گردیده است.

۶ سنبله: طالبان شب گذشته اعلان کردند، کسانی که وسایل و وسایط دولتی نزد‌شان است، تسلیم امارت کنند، درغیرآن مورد بازپرس قرارخواهند گرفت.

این درحالی است که به صدها واسطه نظامی و دولتی٬ سلاح‌های دولتی، موترهای دولتی به دست طالبان و دزدان مسلح قرار دارد.

طبق اطلاع طالبان تمام کارمندان سترمحکمه و محاکم تمام کابل را خواسته و همه را تا امرثانی جواب داده اند.

۷ سنبله: مذاکره با جبهه پنجشیر ادامه دارد و اما از نتیجه اش تا هنوز معلوم نیست.

۸ سنبله: روند انتقال سربازان امریکایی از میدان هوایی کابل که به‌خاطر امنیت میدان‌هوایی آمده بودند، هنوز تکمیل نگردیده است. حدود بیست روز پیش این سربازان بخاطر انتقال مصوون همکاران افغان شان به میدان هوایی کابل مستقر گردیده بودند.

۱۴ روز از حاکمیت طالبان درکابل گذشت، هنوز خلای قدرت در کابل باقیست و هیچ سرپرستی و یا رییسی به اداره کابل تعین نگردیده است. طالبان با عبرت از گذشته دردناک خود، حالا حکومت همه شمول می‌سازند و اما اینکه در ترکیب این حکومت کی ها اند، هنوز معلوم نیست.

داکترعبدالله، حامد کرزی، ادیب فهیم، مسلم‌یار، خانم رنگینه وزیرسابق معارف، بالاکرزی معین تحصیلات عالی درکابل٬ درجلسات رسمی طالبان دیده شده اند.

قرار اطلاع آقای داوود سلطانزوی شهردارسابقه کابل همچنان درکابل حضور دارد.

پرواز طیارات نظامی امریکایی ازمیدان هوایی کابل همچنان ادامه دارد، قرار اطلاع تا کنون بیش از یکصدوچهل هزار نفر از کابل به کمپ های مورد نظر امریکایی‌ها درقطر و دیگر کشورها انتقال گردیده است.

۹ سنبله: پنج هزار امریکایی که در میدان هویی کابل جهت انتقال افغان‌ها جابجا شده بودند، امشب حوالی ۲ شب افغانستان را ترک کردند. طالبان دریک ویدیویی این حادثه را به یکدیگر تبریک گفتند. طوری که دیده شد، امریکایی ها، چرخبال‌های که تازه آنها را به دولت افغانستان و موترهای زرهی که ازمردم نزدشان بود، همه را تخریب کرده بودند.

امریکا با حضور حدود بیست ساله خود در افغانستان، با بستن قراردادی با طالبان در دوحه، در واقع طالبان را به رسمیت شناختند.

قرار بود حکومت موقتی تشکیل گردد، اما اشرف غنی رییس جمهور فراری افغانستان به مساله قناعت نکرده تا اینکه خودش دزدانه فرار کرد و نیروهای امنیتی افغانستان ازهم پاشید و کابل پایتخت افغانستان، به تاریخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰ خورشیدی به دست نیروهای تروریستی طالبان افتید.

۱۰ سنبله: بعد از رفتن امریکایی ها از میدان هوایی کابل٬ فضای کابل آرام به آرامی است، تاکنون هیچ طیاره یی به میدان هوایی نشست و برخاست نکرده است.

بعد از امضای توافق‌نامه بین امریکایی‌ها و طالبان که تاکنون مسایل زیادی از این توافق رسانه‌یی نشده است، اینکه امریکایی‌ها چگونه حکومتی را می‌خواستند که در افغانستان روی‌کارشود، زیاد روشن نیست؛ اما یک چیز خیلی روشن و آشکار است و آن ساختن زمینه‌ها قدم به قدم به طالبان تروریست است. روشن بود که امریکایی‌ها با چنین وضعی چندان مخالف نبودند.

بازی ماهرانه خلیل‌زاد و همکاری دقیق کرزی و غنی با طالبان، طالبان را دوباره به قدرت افغانستان رساند.

غفلت و خوشباوری اقوام دیگر باعث گردید که کرزی درزمان حکومت داری خود و غنی درزمان حاکمیت خود، بازی را خیلی ماهرانه پیش ببردند، تا اینکه درامه به قدرت رسیدن طالب را تکمیل کردند.

حتمی، صحبت های مغز متفکر امنیت افغانستان را به یاد داریم که بعد از حمله تروریستی به جان کرزی در کابل گفت: افغانستان در نبود او به جوی خون مبدل می‌شد.

کرزی و غنی بدون هیچ هراسی درجریان ۲۰ سال از جنایت طالب قباحت زدایی کردند و مانع از بین رفتن این گروه تروریستی شدند.

سقوط قطعات نظامی یکی پی دیگری و تسلیم کردن آن به طالبان، بدون هیچ اعتراض و مخالفتی، توسط توطیه گران قدرت صورت گرفت و کار خود را با دل جمع انجام دادند. اشرف غنی احمدزی، حتی تا آخرین روز حکومت‌داری خود، از تغییر و تبدیل مقامات به نفع طالب دست برنداشت. او اکثریت قوماندانان را تبدیل و تغییر کرد، درآخرین روز وی قوماندان عمومی قول اردوی بلخ را مقرر کرد که همان آدم ولایت بلخ را به آسانی به طالبان تسلیم کرد.

درچندین مورد غنی خیلی با جرات عمل کرد و هیچ کسی مانع کارش نشد- قوماندانان قطعات، هرات، غزنی و بلخ را تعویض کرد و آنها خیلی ماهرانه ولایات مذکور را به جنایتکاران طالب تسلیم دادند.

سقوط دادن ولایات خیلی با برنامه و ماهرانه طرح ریزی گردیده بود٬ حتی معاون اشرف غنی که خود را آدم استخباراتی می‌گرفت بویی از این توطیه بزرگ نبرد.

هیچ‌کسی باور نمی‌کرد که غنی و تیم فاسدش چنین بازی خطرناکی را پیش گیرد و لشکر جامعه مدنی٬ رسانه‌ها٬ مامورین عالی رتبه و پایین رتبه دولتی٬ قطعات ارود٬ پولیس و امنیت و خلاصه همه دستاورد‌های ۲۰ ساله را درپای قوم و قبیله خود فدا کند.

این واقعن یک تراٰژیدی بزرگیست، یکنفر بیاید تمام جامعه را به خاک سیاه شانده و به غم‌ بزرگ گرفتار کند و اما از او هیچ کسی نپرسد که چرا چنین شد؟

۱۰ سنبله: دیروز در رسانه های اجتماعی تصویری از میدان هوایی کابل نشرگردید که تصویر بزرگ احمدشاه مسعود در محوطه میدان هوایی کابل پاره گردیده است٬ اما درپهلوی آن تصویر اشرف غنی احمدزی دست نخورده و سالم است.

تمام راه های رفتن از افغانستان مسدود است، میدان هوایی کابل هیچ پروازی ندارد، بیرون رفتن از این جزیره خون کار ساده و آسانی به نظر نمی‌رسد.

سخنگویان جبهه مقاومت در پنجشیر اعلان کردند، تعرض طالبان از سه استقامت به دره پنجشیر٬ با دادن تلفات و جنگ شدید عقب زده شد. طالبان به تاریخ دهم سنبله ۱۴۰۰ خورشیدی٬ اعلان کردند که مذاکره ما با احمدمسعود نتیجه نداد و طالبان از مردم پنجشیر دعوت کردند تا تسلیم امارت شوند.

سخنگویان جبهه گفتند، پنجشیر از یک هفته به اینسو محاصره است و از ساعت ۱۱ روز گذشته تا کنون جنگ در چندین استقامت با طالبان جریان دارد. طالبان هنوز کابینه خود را اعلان نکرده اند و از اشغال کابل توسط این گروه ۱۶ روز گذشت. درجریان همین هفته مکاتب از اول تا صنف ششم پسر و دختر آغاز گردید. قرار اطلاع هنوز متعلمین به دروس خود نمی‌آیند.

سخنگویان طالبان اعلان کردند که هیچ کس حق تفتیش مبایل مردم را ندارند و لو اینکه شخص مجرم باشد.

طالبان قبل از این مبایل های بعضی ازجوانان را چک می‌کردند، عکس ها و تصاویر آنها را به نام ناروا از بین می‌بردند.

بعد از اشغال پایتخت افغانستان توسط طالبان، رفتن به بیرون افغانستان و کشورهای غربی درصورتی که افراد کیس داشته باشند٬ افزایشه یافته است. قرار اطلاع منابع مختلف، امریکایی ها حدود ۱۵۰ هزار نفر افغان را به بیرون از افغانستان در کمپ های قطر٬ ابوظبی، جرمنی، البانیا انتقال داده اند.

بعد از ‍آمدن طالبان به کابل و اشغال افغانستان توسط این گروه چانس طلایی به کسانی میسر گردیده است که به آسانی به بیرون کشور های غربی و امریکا سفر نمایند٬ در گذشته چنین چانسی به ندرت میسر می‌گردید.

قرار اطلاع منابع خبری و رسانه ها، طالبان امشب حمله فیصله کن خود را به دره پنجشیر انجام خواهند داد٬ روزهای گذشته حملات پیهم آنها نتیجه نداشته است.

طرح امریکا مبنی به خروج آبرومندانه و حکومت همه شمول و حفظ دستاورد های ۲۰ سال گذشته با غلبه نظامی طالبان به پایخت نقش برآب شد، تسلیمی قول اردوها  و قوت های مسلح دولت در ولایات بزرگ و گریز اشرف غنی احمدزی رییس جمهور و فساد گسترده در رده های مختلف دولت افغانستان سرعت فروپاشی را بیشتر کرده و همه را غافلگیر کرد؛ حتی طالبان در بیانیه رسمی خود گفتند: “ما توقع اینگونه پیروزی زود هنگام را نداشتیم.” حالا که با گریز اشرف غنی احمدزی رییس جمهور پیشین افغانستان، همه معادلات سیاسی کشور برهم خورده است.

با شنیدن فرار غنی از کشور٬ نظامی را که امریکایی ها در ۲۰ سال گذشته با هزینه‌های فراوانی آماده کرده بودند٬ به سرعت و غیرقابل پیش بینی فروپاشید و اکثریت مقامات افغانستان در کابل گیر ماندند که بعدن توسط امریکایی ها گروپ گروپ از میدان هوایی کابل به خارج کشور انتقال گردیدند. در اولین ساعات آوازه فروپاشی، احمد مسعود که هیچگاهی دردولت افغانستان سمت رسمی و دولتی نداشت٬ با چرخبال های وزارت دفاع کشور به دره پنجشیر انتقال داده شد.

جالب این است که دولت غنی با تمام طول عرض امنیتی که داشت٬ مخصوصن معاون اول غنی٬ آقای امرالله صالح می گفت: به اطلاعات من شک نکنید!

چگونه اغفال شدند٬ چرا به این مساله خیلی بزرگ توجه نشد٬ چطور حرکات منافقانه غنی در بحرانی ترین روزها مورد شک قرار نگرفت، چرا دستگاه های اطلاعاتی و به خصوص امریکایی ها که تمام امکانات استخباراتی در اختیارشان بود٬ از این توطیه بزرگ اطلاع دهی نکردند٬ مساله یی است، قابل پرسش!؟

از همه مهم اینکه امریکایی تمام قلمرو هوایی افغانستان را زیر کنترول دارند، اینکه چرا به چرخبال های که از ارگ به طرف مرز های کشور در آن شرایط اضطراری پرواز می‌کند٬ واکنش نشان نمی دهند٬ معمای دیگریست که باید راز آن گشوده شود.

۱۲ سنبله: دره پنجشیر از سه استقامت در محاصره طالبان قرار داشته و جنگ به شدت ادامه دارد، اما از جزیات و تلفات دوطرف هنوز گزارشی در دست نیست.

ساعت ده شب ۱۲ سنبله طالبان در کابل فیرهای شادیانه انجام دادند، در این مورد تبصره های گوناگونی گفته می‌شد٬ تعدادی می‌گفتند که این فیرها بخاطر آمدن رهبر طالبان به کابل است و تعدادی هم گفتند که طالبان اعلان کردند که دره پنجشیر فتح گردیده است.

۱۳ سنبله: طالبان ادعا کرده اند که قسمت های خاواک دره پنجشیر و منطقه پریان را تصرف کرده اند و پیشروی شان به مرکز ولایت پنجشیر ادامه دارد.

ورادیو‌های خارجی نیز جنگ شدید را در دره پنجشیر تایید کرده اند وگفتند که هردو طرف ادعای پیروزی دارد.

۱۴ سنبله: جبهه مقاومت ادعا دارد که تهاجم شدید طالبان در دره پنجشیر به عقب رانده شده است و به طالبان در این جنگ تلفات زیادی وارد کرده اند.

قرار اطلاع رسانه ها٬ در فیرهای هوایی شب گذشته درکابل ۱۶ نفر زخم برداشته است.

بعد از اشغال افغانستان و پایتخت کشور، اولین بار است که طالبان با مقاومت شدید نیروهای مسلح مخالف خود مواجه رومی‌شوند.

پرواز طیارات مسافر بری از کابل آغاز گردید٬ شرکت پی آی ای پاکستانی تا کنون سه پرواز از کابل به اسلام آباد انجام داده است.

جنگ در دره اندرآب در همسایگی دره پنجشیر همچنان ادامه دارد، گفته شد، برای دومین بار این دره بین طالبان و نیروهای مقاومت دست به دست گردیده است.

همسایه های خانه‌ما که سالها در این منطقه با هم زنده‌گی می‌کردیم٬ بی سروصدا و مخفیانه خانه‌های خود را رها کرده کوچ کردند. مردم از ترس گرسنگی و بیکاری هر روز کابل را به سوی کشور‌های همسایه ترک می‌کنند.

یکتن از جوانان در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفت: مردم از گرسنگی و قحطی این وطن را ترک می‌کنند، چه کنند، کار نیست٬ مصروفیت نیست، پول نیست، بودن در این کشور مردن و بی سرنوشتی است.

وی گفت: وقتی پول پیسه نباشه چکنیم آرامی را، آرامی چه به درد آدم می‌خورد. ما برای زنده‌گی به پول نیاز داریم، در غیرآن از گرسنگی به آرامی خواهیم مرد!

۱۵ سنبله: طالبان به رسانه‌ها فشار می‌آورند تا اخبار پیروزی آنها را نشر کنند.

قرار گزارش اخبار رادیوها، فهیم دشتی یکتن از سخنگویان جبهه مقاومت در دره پنجشیر کشته شده است. دشتی از خبرنگاران مطرح کشور و قبلن مدیر مسئول هفته نامه کابل و رییس اتحادیه ملی خبرنگاران بود.

فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی که از جانب طالبان در دره پنجشیر به شهادت رسید.

تلویزیون ملی که در اختیار طالبان قرار دارد٬ درصفحه فیزبوک اش نوشت: «ولایت پنجشیر فتح شد!»

عکس العمل کابران صفحات اجتماعی در مقابل تهاجم طالبان به دره پنجشیر خشم گینانه است٬ این کاربران به نشانی تمام قوماندانان جهاد و مقاومت و قوماندانانی دولتی که در این سالهای آخیر مطرح شده و کابل را رها کرده اند٬ دشنام می‌دهند.

احمدمسعود که در دره پنجشیر است، امروز به تمام مردم افغانستان فراخوان داد٬ تا در برابر تروریستان و متجاوزین باید ایستاده شوند.

دولت تاجیکستان و علمای افغانستان، نسبت به جنگ پنجشیر اعتراض کردند.

 زنان کابل٬ دایکندی، هرات بخاطر تهاجم طالبان به پنجشیر و کشتار بی گناهان اعتراض کردند.

۱۶ سنبله: از حاکمیت طالبان در کابل ۲۳ روز گذشت٬ اما از حکومت همه شمول طالبان هنوز خبری نیست. ۲۳ روز است که مردم افغانستان در خلای قدرت زنده‌گی می‌کنند.

در حالیکه درخانه خود تنها مخفی استم، دست فروشان در کوچه فریاد می‌زنند، یک سیرکچالو ۱۲۰ افغانی، یک سیر کلچه پیاز صد افغانی. مردم توان خرید را ندارند، زیرا همه مامور دولت اند و این دومین ماه است که مامورین معاش دریاست نه کرده اند. تمام موسسات سقوط کرده است، کارو باری وجود ندارد، کرایه خانه از ده هزار به پنج هزار افغانی پایین آمده است، اما توان پرداخت همین مبلغ وجود ندارد. مردم درگریز اند و خانه و کاشانه خود را به دوستان خود به امانت سپرده و راهی غربت می‌شوند.

بعد از فراخوان احمدمسعود، هزاران زن و مرد در مناطق مختلف شهرکابل برضد وحشت طالبان تظاهرات کردند.

طالبان از ۲۵ سال تا ایندم هیچ تغییری نکرده اند، درحالیکه مردم افغانستان به خصوص مردم کابل، تغییر زیادی کرده است.

طالبان تا حال از قوانین سخت گیرانه گذشته خود چیزی نمی‌گویند و اما مردم منتظر اند که چه زمانی آنها قوانین سخت‌گیرانه خود را اعلان می‌کنند. تعدادی از مردان درکابل، پیش از اینکه طالبان درمورد ریش چیزی بگویند، ریش های خود را گذاشته اند.

در حمله دیروز طالبان به دره پنجشیر٬ طالبان مردم ملکی را هدف قرار می‌دهند و مانند روس‌ها افراد ملکی را می کشند.

دیروز طالبان مظلوم‌ترین جوان قریه ما عطامحمد را در سر زمین اش در حال کار کردن بود شهید کردند.

طالبان بعد از اشغال کابل، امشب کابینه خود را اعلان کردند. دراین کابینه رییس الوزرا ملامحمد ربانی آخند و ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنک تعین گردیده است.

در این کابینه به جز امیرالمومنین آنها- ملاهبت الله و رییس الوزرا٬ دیگران همه سرپرست اند.

کابینه اعلان شد٬ همه ملاها سمت های مختلف را در این کابینه اشغال کرده اند.

۱۷ سنبله: طالبان بعد از اشغال سه ولسوالی در ولایت پنجشیر٬ بدتر از روس‌ها دست به قتل مردم بی‌گناه و عام و زن و طفل زدند.

این جنایت در حالی اجرا می‌گردد که طالبان در تمام منطقه دره پنجشیر شبکه‌های مخابراتی را قطع و به خبرنگاران اجازه نمی‌دهند که ازمحل جنگ گزارش تهیه کنند.

دیروز طالبان شیشه مقبره احمدشاه مسعود٬ قهرمان ملی افغانستان را شکستند. گزارش‌های از ولسوالی‌های رخه و بازارک می‌رساند که طالبان از در بیرون تمام افراد ملکی را هدف تیراندازی قرار داده و به قتل می‌رسانند. طالبان به مردم پنجشیر اخطار داده اند که از خانه‌های خود بیرون نروند. هنوز رفت و آمد مردم به این دره نورمال نیست و از جنایاتی که درحق مردم انجام گردیده است٬ اطلاعات دقیقی به دست نیست، بعضی از فامیل‌ها به کابل رسیده اند.

هنوز از احمدمسعود و نیروهای مقاومت که در دره‌های فرعی پناه گرفته اند٬ خبردقیقی به دست نیست.

شیشه‌ی مقبره قهرمان ملی، شهید احمدشاه مسعود، توسط طالبان در آغاز ورود آنها به پنجشیر شکسته شد. این عمل طالبان از جانب مردم و فعالین در شبکه های اجتماعی مورد نکوهش قرار گرفت.

طالبان اکثریت تانک ها و وسایط نظامی جا مانده از نیروهای مقاومت ملی را به کابل انتقال دادند. طبق گزارش‌های رسیده از پنجشیر٬ اکثریت مردم عادی از ترس طالبان به دره های فرعی پارنده، عبدالله خیل و سایر نقاط پناه گرفته اند.

از رهبران نام‌‌نهاد افغانستان اصلن خبری نیست٬ همه بدون استثنا از افغانستان فرار کرده اند؛ روز گذشته محمدادیب فهیم پسر ارشد مارشال فهیم در صفحه فیسبوک خود نوشته است: «مردم را به کشتن دادین و خودتان فرار کردین» این مساله اشاره به احمدمسعود است. قرار اطلاع ادیب فهیم با تمام اعضای فامیل خود ذریعه ۹ لندکروزر روز گذشته از سرحد تورخم به اسلام آباد رسیده است، این درحالی است که تمام راه‌های خروجی افغانستان به کلی بسته است.

مقامات و سیاسیون اکثریت کشور‌های دنیا از اعلان کابینه طالبان تعجب کرده اند، سه تن از اعضای کابینه طالبان در لست سیاه (اف بی آی) امریکاست.

۱۸ سنبله: امروز ۱۸ سنبله روز شهادت قهرمان ملی افغانستان- احمدشاه مسعود است، سالهای قبل جوانان و دولت از این روز استقبال و آنرا تجلیل می‌کردند. طالبان گفته اند که این روز مثل سابق رخصتی نیست و مردم بالای وظیفه خود باید بروند.

طالبان با سلاح و تجیهزات نظامی حضور گسترده یی به منطقه خیرخانه و سایر نقاط شهرکابل دارند٬ با وجود ممانعت و اطلاعیه‌های مکرر طالبان، زنان قهرمان کابل دست به تظاهرات و راه پیمایی زدند.

کشور‌های جهان از اعلان کابینه طالبان اظهار نارضایتی کردند. همه کشورهای متمدن دنیا با روش محتاطانه از اعلان کابینه طالبان ناخشنود بوده و گفته اند که این کابینه همه شمول نیست. طالبان گفته اند که این کابینه سرپرست است و تغییراتی دراین کابینه وارد خواهند کرد.

طالبان با مقرر کردن سراج الدین حقانی به حیث وزیر داخله را که تحت پیگرد پولیس امریکاست و برای گرفتاری او پنج ملیون دالر جایزه تعین گردیده است٬ به ریش امریکا خندیدند.

دوسال مذاکره امریکایی با طالبان پشت درهای بسته وجاهت زیادی به طالبان بخشید.

راه‌‌های خروجی از افغانستان همچنان بسته است٬ تا کنون امریکایی‌ها و انگلیس‌ها برای خارج کردن افراد خود با طالبان به نتیجه نرسیده اند.

روز گذشته یکتن از قوماندانان مشهور جهاد، سابق والی ولایت پنجشیر به نام بهلول بهیج در جنگ رویا روی با طالبان در دره پنجشیر به شهادت رسید.

طالبان تمام خانه‌های پخته کاری مردم پنجشیر را که در کنار سرک قراردارد٬ به پوسته‌های نظامی مبدل کرده اند.

در جنایاتی که درحق مردم افغانستان توسط طالبان رخ داد٬ همان‌قدر که اشرف‌غنی رییس جمهور سابق مقصر است٬ به همان پیمانه عبدالله عبدالله رییس شورای صلح و سایر رهبران مقصر و مسوول اند.

داکترعبدالله با مدیریت ضعیف و بیکاره گی درمیدان سیاست، چنان ضعیف و ناتوان ظاهر شد که اصلن قابل باور نبود. هرچند عبدالله از جریانات کلی افغانستان با خبربوده و مشکلات دولت را از نزدیک می‌دانست، اما برای بیرون رفت از این حالت کاری نکرد و منتظرماند تا حوادث همه را غافلگیرکرد.

از جمع کلان کابینه افغانستان، تنها تعداد انگشت‌شماری مخالفت علنی خود را با طالب اظهارکرده و عملن در جبهه مقاومت ایستاده اند. امرالله صالح یکتن از این جمله است، اما نکته جالب این است که این آدم با وجود خیانت آشکارای اشرف غنی در قسمت سقوط دولت و گریختن اش از کابل، تا کنون هیچگونه اظهار نظری نکرده است.

۱۹ سنبله: جبهه مقاومت کارت هویت ۳۲ نیروی نظامی پاکستانی را که در جنگ‌های پنجشیر کشته شده اند، نشر کرد.

بعد از اعلان کابینه طالبان، اختلافات زیادی بین این گروه بوجود آمده است، ملا برادر از موقف جدید خود ناراض است، درحالیکه او یکی از اعضای کلیدی طالبان است٬ در این کابینه معاون رییس شورای وزرا گفته شده است.

https://tyw.ato.mybluehost.me/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c/

همچنان گروه حقانی با گروه ملا برادر و پسر ملاعمر در یک رقابت و اختلاف شدید به سر می‌برند.

 با وجود اعلان عفو عمومی گروه طالبان٬ نظامیان این گروه شبانه تعدادی از نیروهای نظامی حکومت پیشین را جستجو می‌کنند. جزای های ظالمانه‌یی که این گروه به سربازان و منسوبین نیروهای مسلح سابق می‌دهند، از طریق فیس بوک ها همه گانی می شوند، خیلی وحشتناک است.

طبق گزارشی از پنجشیر، طالبان حدود هفتاد جوان پنجشیری را از قرا و قصبات جمع کرده و توسط موتر‌ها به جاهای نامعلومی انتقال می‌‌دهند.

جوانان این کشور دراین سالها روزهای خیلی دشواری را سپری می‌کنند. با وجود این ظلم وشکنجه مردم در ولایات نا امن زنده‌گی می‌کنند و اما سالهاست که متاسفانه روزگار به آنها روی خوش نشان نمی دهد. سال ۱۳۹۹ خورشیدی٬ کرونا آمد و مردم همه از درس و کورس و وظیفه رخصت شدند٬ سال ۱۴۰۰ بازهم موج تازه کرونا در کشور مکاتب را بسته کرد و در نیمه همین سال طالبان آمدند که دروازه تعلیم ودانش را به روی همه بستند.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button