سیاست

گور ملا عمر مهم بود یا از موترش!

م. سالک

مردم قبل از رونمای گور ملا عمر علاقه داشتند بدانند ملا عمر را کی کشت؟
چه وقت کشت؟
چرا کشت؟
چرا تا این زمان حرفی از گور ملا عمر از سوی رهبری طالبان و حتی ملا یعقوب پسر وی گفته نشد؟
چرا گور موتر سراچه مربوط به ملا عمر ماه ها قبل به نمایش گذاشته شد، اما نمایش گور خودش بیشتر از یک سال را در بر گرفت؟
آیا ارزش موتر ملا عمر بیشتر از خودش بوده ؟
دقیق من هم همین طور فکر می کنم، چون موتر توسط یک کشور آزاد تولید شده و وابسته و غلام کسی نبود، ولی با تاسف توسط یک مزدور و غلام استفاده می شد. از همین رو ارزش موتر سراچه مربوط به ملا عمر بیشتر از خودش بود که نا خود آگاه طالبان قبل از گور خودش موتر دفن شده اش را به نمایش گذاشتند.
حال بر می گردیم به اصل قضیه، یعنی وقتی بی حرمتی عده‌ی اوباش و ولگرد بر مزار قهرمان ملی در پنجشیر خبر ساز شد و واکنش ها درسطح ملی و بین المللی را بر انگیخت، طالبان با نمایش گوری که ظاهراً به ملا عمر نسبت داده می‌شود خواستند این ذهنیت را تداعی کنند که رهبر آنان مقبره سا‌ده و بدون تجمل داشته است.
در حالیکه تا کنون هم هیچ مقام طالبان و هم اعضای خانوادۀ وی جسد ملا عمر را به چشم ندیده و نمی‌دانند او چه زمانی، چرا و به چه جرمی از سوی آی اس آی کشته شده است.
طالبان با نمایش گور ملا عمر خواستند بر مزدوری و گم نامی وی پرده بکشند، ولی ایکاش در اولین روز های حاکمیت شان، بادار شان این اجازه را داده بود تا چنین نمایش مضحک را به راه انداخته بیندازند، تا حد اقل طرفداران خود شان هم اگر شده این افتضاح را می‌پذیرفتند.
طالبان یک گروه مزدور و دست نشانده اند که بادار شان به هیچ عنوانی و در هیچ زمانی نمی خواهد عضوی از این گروه مزدور، حتی فرمانده هان نظامی شان مشهور و قدرتمند شوند، چون کنترول آنان مشکل می شود، از همین جهت ما شاهد بوده ایم که هیچ مقام طالب بیشتر از سه الی شش ماه در مقامی دوام نیاورده است.
این‌جاست که تفاوت مرقد یک ابر مرد آزاده، یعنی احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور، با گور یک مزدور و دست نشانده خیلی ساده آشکار و نمایان می شود.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button