اخبار داخلی

گردهم‌آیی افغانستانی های مقیم شهر تورنتوی کانادا

آریاپرس

شهروندان افغانستان در شهر تورنتوی کانادا یکشنبه پازدهم ماه می 2022 گردهمایی را در پیوند به کشتار گروه تروریستی طالب در پنجشیر، اندراب، خوست-فرنگ، ورسج تخار و بدخشان برگزار کردند.

اشتراک کنندگان کشتار مردان، زنان، کودکان، سوختن خانه‌ها، کشت‌زارها، قطع درختان و کوچ اجباری مردم توسط طالبان را با الفاظ شدید تقبیح کرده و آن را جنایت جنگی دانستند.

اعتراض کننده‌گان پیامد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان را بعد از فرار بی شرمانۀ اشرف غنی و دسیسه های خلیل زاد؛ ترور، دهشت و فساد دانستند.  طالبان در ۹ماه حاکمیت شان مرتکب جنایات بی‌شمار از جمله پای‌مال نمودن حقوق زنان، کشتار نظامیان پیشین، سلب آزادی های مدنی و حقوق مدنی شهروندان مانند حق آزادی بیان و حق اعتراضات صلح‌آمیز، کشتار، شکنجه و به بندکشاندن زنان معترض، منتقدان، خبرنگاران، کشتار هدف‌مند و کوچ اجباری افراد به خاطر تعلق قومی و مذهبی شان شده‌اند

در این گردهم‌آیی اعتراض آمیز آقای آثار حکیمی یکی از فعالین سیاسی و مدنی افغانستان، اظهار داشت که طالبان با تجهیزات به جامانده از نیروهای امریکایی دست به قتل‌ مردمان ملکی به ویژه در میان تاجیکان و هزاره ها در افغانستان زده‌اند.

او افزود؛ در چند ماه حاکمیت طالبان، این گروه حقوق همه مردم به ویژه زنان را پای‌مال نموده و آن‌ها را از ابتدایی‌ترین حقوق شان محروم کرده‌اند.

ناصر صدیقی یکی دیگر از اشتراک کننده های تظاهرات امروز گفت: طالبان تحت عناوین مختلف مردم افغانستان به ویژه تاجیکان، هزاره‌ ها، نظامیان قبلی، خبرنگاران، فعالین اجتماعی را کشته و از ابزارهای فشار و شکنجه علیه آن‌ها استفاده می‌کنند تا از خواست‌های برحق شان بگذرند. او جبهه مقاومت را نیروهای آزادی افغانستان خوانده افزود که سربازان مقاومت در این چند روز تلفات سنگینی را به گروهای تروریستی وارد کرده و باید دنیا از آن‌ها حمایت کنند.

در بخشی از برنامه آغای فورمولی گفت؛ ایجاد، تقویت و به قدرت رسیدن طالبان به همکاری دستگاه‌های استخباراتی صورت گرفته و این گروه‌های تروریستی افغانستان، به ویژه پنجشیر، اندراب، خوست و تخار را به آتش کشیده‌اند.

گردهم‌آیی افغانستانی های مقیم تورنتو در اعتراض به کشتار های قومی طالبان

در پایان این گردهم‌آیی، اشتراک کننده‌گان قطع‌نامه‌ی را به آدرس نهادهای بین المللی به خوانش گرفتند.

در این قطعه‌نامه آمده است که ما افغانستانی های مقیم تورنتو، اینجا گرد هم آمده ایم که ضمن تقبیح جنایات تروریستان طالب، همچنان صدای قربانیان جنایات اخیر این گروه را به گوش جهانیان رسانده و موارد ذیل را از دولت ها و مردمان کشورهای کانادا، امریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و تمام کشورهای جهان که مدعی حمایت از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر اند، بخواهیم:

  1.  باید دولت های کانادا، امریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و همه کشورهای متعهد به حقوق و آزادی انسان به سکوت و بی مسئولیتی شان در برابر جنایات طالبان علیه مردم بی دفاع افانستان پایان داده و برای جلوگیری از کشتار مردم و ختم حاکمیت تروریستی طالب در افغانستان اقدام فوری نمایند.
  2. با آن که سران گروه تروریستی طالبان به خاطر ارتکاب حملات تروریستی و نقض آشکار حقوق بشر ظاهراً زیر پی‌گرد پولیس بین الملل قرار دارند، اما در نه ماه گذشته آزادانه به کشورهای غربی سفر نموده و در پی جلب حمایت از رژیم تروریستی خود شده اند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که هرچه زود تمام مسئولان رژیم تروریستی طالبان با حامیان داخلی و بیرونی شان، تحریم شوند تا اجازه نیابند که آزادانه به کشورهای جهان سفرنموده و به تقویت تروریزم جهانی کمک کنند.
  3. در پی توطیه و فساد حکومت غنی و خروج غیر مسئولانه نیروهای بین المللی از افغانستان، صدها ها هزار اسلحه سبک و سنگین و تجهیزات زرهی و جنگی در اختیار طالبان قرار گرفته است. اکنون طالب همراه با تروریستان بین المللی  سوار بر ماشین های زرهی بر روستاهای فقیر شمال افغانستان یورش برده و با تفنگ امریکایی، زنان و کودکان را قتل عام می کنند. ما از تمام کشورهای ناتو به ویژه دولت امریکا می خواهیم که تسلیحات جنگی شان را که اکنون در اختیار طالب قرار دارد، از نزد این گروه تروریستی بگیرند تا جلو جنایات بیشتر این گروه علیه مردم ما گرفته شود.
  4. طالبان تمام حقوق و آزادی های زنان را سلب کرده اند، ما از دولت کانادا به عنوان دولت حامی حقوق انسانی به ویژ دولت متعهد به حقوق برابر زنان و مردان، می خواهیم که در پیوند به این مسئله مسئولیتش را ادا نموده و در رای زنی و همکاری با کشورهای همسو، از تداوم حاکمیت تروریستی و زنستیز طالب جلوگیری شود.
  5. افغانستان کشوری است با تنوع از اقلیت های قومی و مذهبی که طالبان تنها نماینده یک اقلیت قومی در این کشور استند و می‌خواهند اقوام دیگر را نادیده گیرند.

در یک هفته پسین، تروریستان طالب با گردآوردن هزاران تروریست از مناطق مختلف مانند طالبان پاکستانی، اعضای القاعده و گروه های تروریستی آسیای میانه با تجهیزات به جامانده از نیروهای امریکایی مردمان محلات تاجیک نشین از جمله پنجشیر، اندراب، خوست و فرنگ و ورسج را اعم از زنان، کودکان و پیرمردان، به صورت گروهی به قتل رسانیده، خانه ها را به آتش کشیده و ساکنان محل را مجبور به کوچ از مناطق شان کرده اند. این اقدام گروه تروریستی طالب، افزون بر جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت بوده و به شدت حیات جمعی بخش اعظمی از شهروندان افغانستان را که همتبار و همفکر طالب نیستند، به جهنم تبدیل کرده‌ است.

نوشته های هم‌سان

جواب دهید

Back to top button