اخبار داخلی

کشته شدن هشت واکسیناتور در ولایات کندز و تخار

آریاپرس

براساس گزارش رسانه ها هشت واکسیناتور فلج اطفال در ولایات کندز و تخار به روز پنجشبنه پنجم حوت 1400 خورشیدی از جانب افراد ناشناس به قتل رسیده اند.
گزارش ها حاکی است که هفت واکسیناتور که چهار تن آنها زنان هستند، در مناطق مختلف ولایت کندز کشته شده اند و یک واکسیناتور مرد در شهر تالقان مرکز ولایت تخار از جانب افراد مسلح به قتل رسیده است.
تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت کشتار این واکسیناتوران را به عهده نگرفته است. اما بستگان خدیجه یکی از جمله واکسیناتوران کشته شده گفته اند که طالبان او را بدون هیچ جرمی به قتل رساندند.
وسیم امیری شوهر خواهر خدیجه می‌گوید که خدیجۀ ۱٨ ساله در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز وظیفه واکسیناتوری داشت و او را طالبان، امروز بدون کدام جرمی به شهادت رسانده اند.
خدیجه اولین و آخرین کسی نیست که توسط طالبان کشته میشود، در طول هفت ماه گذشته و با رویکار آمدن دوباره این گروه تا حالا ده‌ها تن از افراد نطامی و غیر نظامی به دست این گروه بدون کدام جرمی کشته شده اند.
در آخرین موارد، داکتر نورآغا خرمی در اندراب بغلان، محمد نعیم کریمی نجار در کابل، داکتر جوان دیگری کابل و اینک خدیجه ۱٨ ساله در ولایت کندز، کشته شده اند.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button