اخبار داخلی

کشته شدن رییس معادن گروه طالبان در شهر فیض‌آباد

آریاپرس

منابع آریاپرس به روز یکشنبه سوم ماه ثور 1401 از شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان خبر می‌دهند که نیرو های جبهه مقاومت ملی طی یک عملیات ویژه در منطقه‌ی باغ شاه، مولوی عبدالفتاح رییس معادن گروه طالبان در این ولایت را همراه با سه تن از افرادش به قتل رسانده اند.

پس از این حمله یک موتر رنجر طالبان به منطقه غرض بررسی قضیه می‌آید که این موتر نیز مورد حملۀ نیروهای مقاومت قرار می‌گیرد که در نتیجه سه تروریست طالب کشته می‌شوند. منابع آریاپرس خبر می‌دهند که گذشته از کشته شدن چهار طالب، شش تن از افراد طالبان در این دو حمله شدیداً زخمی نیز می‌گردند.

مولوی عبدالفتاح که از او به عنوان یکی از فرماندهان ارشد طالبان در بدخشان نام برده می‌شد، مسئول جمع‌آوری عواید معادن بدخشان بود. او شبکه‌ای وسیعی از قاچاقبران را در بدخشان و شمال افغانستان که شاخ و پنجه هایش به بازارهای سیاه فروش سنگ های قیمتی در پاکستان می‌رسید، اداره می‌کرد. با کشته شدن مولوی عبدالفتاح، طالبان در قسمت جمع‌آوری پولِ فروش سنگ های قیمتی معادن بدخشان، که یکی از منابع عمدۀ عایداتی این گروه به شمار می‌رود، به مشکل جدی مواجه خواهند شد.

نوشته های هم‌سان

Back to top button