افغانستان

پارتیان

کتاب پارتیان نوشتۀ مالکوم کالج یکی از آثار خیلی ارزشمند در باب تاریخ قدیم ایران بزرگ است. پارتیان قومی بودند، که با این که ما شناخت خیلی اندکی از آنها داریم، اما در مدتی که بر فلات ایران و سرزمین های مجاور حکم‌رانی می‌کردند، تاثیرات شگرغ و ژرفی را بر فرهنگ و تمدن منطقه از خود بجا گذاشتند. کتاب مالکوم کالج شما را با این تاثیرات آشنا می‌سازد و این قوم سلحشور و اصیل را برای تان معرفی می‌کند.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button