افغانستان

نگاهی به فرار های تاریخی و فرار اشرف غنی

نصیرمهرین

یادداشت آریاپرس: «نگاهی به فرار های تاریخی و فرار اشرف غنی» رساله‌ایست از تاریخ‌نویس چیره‌دست کشور ما جناب نصیر مهرین. آقای مهرین در این رساله به بررسی فرار زمامداران کشور در مقاطع حساس تاریخ معاصر پرداخته اند. در این رساله ما با زمامدارانی آشنا می‌شویم که درست همانند اشرف غنی در بدترین شرایط مردم و کشور خویش را رها کرده، جان از بلا به‌در برده اند.

رساله از فرار سلطان محمدخوارزمشاه که از هیبت لشکر مغول ترسیده بود و با وجود ایستاده‌گی و مقاومت سلطان جلال الدین منکبرنی، فرزندش و ولیعهد خوارزمشاهیان، نخواست به مقابله و مقاومت با چنگیز بپردازد و خراسان عزیز را بی‌دفاع در برابر«صاعقه‌ی» مغول رها کرد، آغاز می‌گردد و تا فرار شاه شجاع درانی، دوست محمدخان، شیرعلی‌خان، محمدیعقوب خان، عبدالرحمن خان، امان الله خان، ظاهر شاه، فرارناکام داکترنجیب و اشرف‌غنی ادامه می‌یابد.

کتاب در دو بخش نوشته شده است؛ بخش اول در برگیرندۀ جزییات فرار زمامداران قبل از اشرف‌غنی است و بخش دوم روایت فرار اشرف غنی. در این بخش به تحلیل شخصیت و منش اشرف غنی پرداخته شده است که نشان می‌دهد ترس و بزدلی در اعماق روان اشرف غنی وجود داشت و او هرگز حاضر نبود در برابر دشمن وطن سینه سپر کند.

نویسنده جزییات فراوانی را در رابطه به ادارۀ اشرف‌غنی، فساد اخلاقی، مالی و سیاسی گسترده در حکومت غنی و قوم‌گرایی بدخیم او جمع‌آوری کرده است که برای نویسنده‌گان و پژوهش‌گران منبع قابل اعتمادی برای تحقیق در مورد حکومت‌داری اشرف‌غنی؛ کسی که خود را متفکر درجه دوم دنیا و متخصص ساختن نظام های سیاسی می‌دانست، محسوب می‌گردد.

نویسنده در بخشی از کتاب در پای تصویر تندیس بودا که توسط طالبان در سال 2001 تخریب گردید، با حسرت می‌نویسد: «آه! بیچاره بودا که با خاموشی همه را دید، اما توان فرار نداشت.»

آریاپرس به اجازۀ مولف نسخۀ الکترونیک این رساله‌ی جالب را به دسترس علاقمندان قرار می‌دهد.

کتاب به وسیله انتشارات شاهمامه در هالند به چاپ رسیده است.

نوشته های هم‌سان

یک نظر

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button