سیاست

نبرد های دو روز گذشته؛ عبور چریک ها از مرحله دفاع به تهاجم

آریاپرس

براساس اظهارات منابع محلی و رسانه ها از دیروز بدین‌سو نبرد های شدیدی میان طالبان و نیرو های جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر اتفاق افتاده است. معمولاً ابتکار جنگ در مناطقی مقاومت در برابر طالبان جریان دارد، در دست طالبان است و این آنها هستند که زمان و مکان جنگ را انتخاب می‌کنند، اما این بار نیرو های جبهه مقاومت با برنامه‌ریزی جامع، تقریباً در سرتاسر ولایت پنجشیر به مواضع طالبان حمله کرده، در کنار این که تعداد زیادی از طالبان را به قتل رسانیده و زخمی ساختند، حدود 40 تن آنها را اسیر نیز کردند.

در حالی که طالبان برای یک سالگی سلطۀ شان بر افغانستان در کابل و سایر شهرهای بزرگ آمادگی می‌گرفتند، در دره ها و روستا های پنجشیر نیرو های مقاومت با حملات برق آسا و غافل‌گیر کننده، سالگرد سلطۀ شان بر کابل را به کام آنها تلخ کردند.

منابع نزدیک به نیرو های مقاومت در پنجشیر می‌گویند که این نیرو ها اینک به سلاح ها و جنگ افزار های ثقیل که می‌توانند استحکامات دفاعی طالبان و وسایط زرهی آنها را در فاصله های دور (حدود 5 کیلومتر) مورد هدف قرار بدهند، مجهز شده اند. در طی دو هفتۀ گذشته تاثیر این جنگ‌افزار ها را در تغییر موازنۀ قدرت در ولایت پنجشیر به نفع نیرو های جبهه مقاومت به خوبی می‌توان مشاهده کرد.

از جانب دیگر وارد شدن نیرو های مقاومت به مرحلۀ تهاجم، نشان دهندۀ روحیۀ بالا و انسجام فوق العادۀ این نیرو هاست. براساس دکترین جنگ های پارتیزانی که آمرصاحب شهید، قهرمان ملی کشور ما، آن را تدوین و عملی کرده است، هرگاه نیرو های پارتیزانی از مرحله دفاع وارد مرحله تهاجم گردند، در حقیقت عمده‌ترین مرحلۀ جنگ های پارتیزانی را که همانا ایجاد پایگاه ها، دسترسی به راه های مطمین اکمالاتی و تامین ارتباط میان قرارگاه های مختلف چریک ها است، را به خوبی سپری کرده اند.

عمل‌کرد نیرو های جبهه مقاومت ملی در طی سه هفتۀ گذشته نشان می‌دهد که این نیرو ها حداقل در ولایت پنجشیر در حال گذار از مرحلۀ اولی و ابتدایی به مرحله تهاجمی هستند، و شکل دادن این گذار در طی یک سال دست‌آوردیست فوق العاده بزرگ. گزارش ها از سایر پایگاه های جبهه مقاومت در شهرستان های اندراب، خوست و فرنگ و برخی مناطق ولایات پروان و کاپیسا نیز حاکی از آن است، که نیرو های مقاومت در این مناطق در حال گذر از مرحله دفاع به مرحله تهاجم اند.

و اما براساس گزارش منابع رسمی جبهه مقاومت، در نبرد های دو روز گذشته در ولایت پنجشیر به صورت مجموعی حدود 54 طالب کشته و 24 تن شان زخمی شده اند. سخنگوی جبهه مقاومت هم‌چنان از اسارت بیش از 40 تن از افراد طالبان در دره آرزو، خبر می‌دهد.

در ویدیو ها و تصاویری که از اسرای طالبان توسط جبهه مقاومت نشر شده است، دیده می‌شود که نیرو های جبهه مقاومت با اسراء رفتار انسانی دارند. برعکس طالبان که معمولاً اسرا را به شهادت می‌رسانند، نیرو های جبهه مقاومت خبر از مداوای سه تن از زخمی های اسیر نیز می‌دهند. با این که تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی، به ویژه کسانی که اعضای خانواده های شان توسط طالبان به شهادت رسانیده شده اند، خواهان اعمال مجازات شدید، نسبت به اسرای طالبان هستند، اما فرماندهان جبهه مقاومت ملی اظهار داشته اند که براساس دساتیر دین اسلام، روش آمرصاحب شهید و اصول و قواعد بین المللی با اسرا برخورد صورت خواهد گرفت. فرمانده حسیب نبرد، یک تن از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت در پنجشیر در تویتر نوشته است: ما اسیر نمی‌کشیم، یا تسلیم شوید، یا پنجشیر را ترک کنید. پنجشیر جای آرام به گروه های تروریستی نیست.

نوشته های هم‌سان

جواب دهید

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button