اخبار داخلی

نارضایتی فرماندهان محلی طالبان و فروش اسناد تحصیلی در بدخشان

آریاپرس

منابع آریاپرس از ولایت بدخشان خبر می‌دهند که مولوی محسن، معین تامینات وزارت داخله و مولوی حسب الله رییس تعلیم و تربیه وزارت داخله به شهرستان نسی ولایت بدخشان رفته اند تا با فرماندهان ناراضی طالبان در این مناطق گفتگو و مذاکره کنند.

گفته می‌شود مولوی اکرام الدین قوماندان امنیه شهرستان کوفاب که چندی پیش از جانب طالبان برکنار شده بود، اما وظیفه‌اش را ترک نکرد و به گونۀ خودسر به کار خویش ادامه داد و قوماندان جمعه خان فاتح یکی دیگر از فرماندهان بدخشانی طالبان که نیرو های او در ساختار های نظامی طالبان جذب نشدند و فعلاً بیکار اند، از جمله فرماندهان ناراضی در بدخشان اند.

با توجه به مشکلاتی که طالبان در شهرستان های اندراب، خوست و فرنگ و برخی مناطق تخار و بدخشان دارند، تلاش شان این است که از گسترش نارضایتی این فرماندهان جلوگیری کنند تا مبادا اینان به جبهۀ مقاومت بپیوندند. از جانب دیگر دشواری های جغرافیایی شهرستان های بدخشان دلیل دیگری است که طالبان نتوانند با آن جدیتی که با سایر افراد ناراضی غیر پشتون در صفوف خود برخورد می‌کنند، با اینان برخورد کنند.

روی همین ملحوظات طالبان دوتن از مقام های بلند پایۀ وزارت داخلۀ شان را به بدخشان فرستادند. ماموریت مولوی محسن و مولوی حسب الله این بود که قوماندان اکرام الدین را متقاعد بسازد تا فرماندهی امنیۀ کوفآب را ترک کند و جمعه خان را با خود به کابل ببرند که در هر دو ماموریت شکست خوردند.

در یک خبر دیگر از بدخشان گفته می‌شود که اسناد تحصیلی مدرسه های پاکستان در این ولایت به مبلغ 5 تا 15 هزار افغانی به فروش می‌رسند. منابع محلی در این مورد به آریاپرس گفته اند که ریاست معارف ولایت اسناد تحصیلی در سطوح دوازده و چهارده و ریاست تحصیلات عالی اسناد تحصیلی لیسانس را به فروش می‌رسانند.

احتمال داده می‌شود که فروش اسناد تحصیلی در ولایات دیگر نیز وجود داشته باشد. آریاپرس در صدد دریافت جزییات بیشتر در این زمینه است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button