اخبار داخلیویژه بانوان

مبارزۀ زنان ادامه دارد

آریاپرس

زنده باد مقاومت، طالب خاین و قاتل است، مرگ به طالب، آزادی، آزادی، پیروزی نزدیک است، ما هیچ وقت تسلیم نمی‌شویم…
جملات بالا شعار های است که امروز صبح تعدادی از بانوان با حمل آنها و با سردادن این شعار ها اعتراض شان را در برابر رژیم طالبان نشان دادند.
با این که طالبان از روش های خیلی وحشتناک برای سرکوب اعتراضات بانوان استفاده می‌کنند و همین اکنون تعداد زیادی از بانوان مبارز در زندان های طالبان بسر می‌برند، اما جو اختناق و استبدادی که طالبان ایجاد کرده اند، نه تنها سبب عقب نشینی بانوان نشده است، بلکه آنها شجاعت‌تر و جسورتر نیز کرده است.
امروز شماری از زنان و پسران معترض در جاده‌ها و خیابان‌های کابل، با روش‌های مختلف از جمله دیوارنگاری و نصب شعار‌ها، باردیگر اعتراض کردند.
این گروه با سردادن شعار زنده باد مقاومت، حمایت شان را از جبهه‌ مقاومت ملی و زنان معترض اعلام کردند.
از زمان ورود طالبان به کابل، زنان محور اعتراضات علیه امارت اسلامی و برخوردهای افراطی طالبان بوده اند.
زنان معترض با شیوه های گوناگون صدای شان را بلند کرده، نگرانی‌ها و خواسته‌های شان را به جهانیان بیان کرده اند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button