گزارش ها

فصیح الدین چهار تن را در بدخشان تیر باران کرد

آریا پرس

از بدخشان گزارش میرسد که صبح زود امروز مورخ 10 جوزای سال 1401 چهار جوان که از ایران برگشته و بسوی خانه های شان طی طریق می کردند، توسط افراد طالبان دستگیر و تیر باران شده اند. 

این جوانان کی بودند و چرا تیر باران شدند؟ 

بر اساس گزارش منابع آریا پرس از بدخشان، این چهار جوان که ما تا هنوز در باره هویت شان چیزی نمی‌دانیم چندین ماه پیش بدخشان را به قصد ایران، ترک کرده و در جستجوی کار به آن کشور رفته بودند که اخیر رد مرز شده و ناچار از برگشت به وطن شده بودند.  

اما امروز سفر و زندگی پر از رنج آنها با گلوله های که از تفنگ افرادی بنام طالب شلیک شد، خاتمه یافت. 

منبع گزارش میدهد که جوانان مقتول از مسیر بغلان – ورسج روانه خانه های شان بودند که در ناحیه تگاب، ولسوالی کشم بالا افراد قاری فصیح الدین، رییس ستاد ارتش طالبان، آنها را دستگیر و به نامبرده اطلاع میدهند که ما چهار تن از افراد جبهه مقاومت را دستگیر نموده ایم.  

با رسیدن این خبر به فصیح الدین او در همراهی با امان الدین منصور، فرمانده لوای هوایی طالبان ،به ناحیه تگاب در کشم میرود و پس از چند پرسش و پاسخ مختصر، بدون اینکه به حرف آن جوانان که گفته می شود غیر مسلح و مسافر بودند، گوش دهد، هرچهار تن را در حالیکه دست های شان از پشت بسته بود، تیرباران می کند. 

گفته میشود که فصیح الدین دستور داده است پیکر چهار جوان مقتول را به خانواده های آنها ندهند، و به افراد تحت امر خود و مردم محل گفته است هیچ کس حق ندارد آنها را دفن کند.  

شبکه های خبری طالبان، آن چهار جوان را از اعضای جبهه مقاومت معرفی نموده و قتل آنها رابه عنوان یک دستاورد برای رژیم طالبان در بدخشان تبلیغ می نمایند. 

به شهادت آگاهان امان الدین منصور، فصیح الدین و ملاحافظ مشهور به عقاب که از مخوف‌ترین سرکرده های طالبان بدخشانی هستند، کار نامه های شان پر است از موارد تکان‌دهندۀ از جنایات ضد بشری چون شکنجه و قتل مردم و جوانان اهل ولایت بدخشان. 

نوشته های هم‌سان

Back to top button