اخبار داخلی

غضب زمین و غارت حاصلات کشاورزان توسط طالبان

آریاپرس

از درۀ نیک‌پی، شهرستان دوشی در ولایت بغلان خبر می‌رسد که طالبان زمین های زراعتی مردم بومی این منطقه را به زور غضب و حاصلات آنها را چپاول می‌کنند.

یکی از دهاقین این منطقه با منبع آریاپرس اظهار داشت که کسانی به دستور طالبان و در حالی که فرمان وزارت زراعت طالبان را نزد خود داشتند، به منطقه آمدند و زمین های ما را به زور قبضه کرده و حاصلات زمین ما را که در آن هنگوزه کشت کرده بودیم درو کرده با خود برند.

این دهقان می‌گفت که پرورش هنگوزه (هِنگ گیاهی است که در دارو سازی کاربرد دارد)، بسیار دشوار و پرهزینه است. دهاقین تخم هنگوزه را کیلوی 22 هزار افغانی می‌خرند.

و از کشت تا برداشت محصول « هنگ» که در صنعت دارو سازی مصرف فراوان دارد، کشاورز سه سال باید زحمت بکشد.

منبع خبر میدهد که مهاجمان ی که زمین و محصول این دهاقین با فرمان وزارت زرات طالبان غصب کرده اند، از پشتون های ولایت وردک و برخی از گجر های ساکن ولایت بغلان میباشند.

وزیر خود خوانده زراعت طالبان، زمین های زراعتی للمی ملک شخصی مردم دره نیکپی،شهرستان دوشی ،ولایت بغلان را بدون اطلاع و کسب اجازه از مالکان زمین به پشتون های ولایت وردک اجاره داده و آنها با دلگرمی از اینکه از حمایت طالبان و امارت خود خوانده آنها برخوردارند، به دره نیکپی هجوم برده محصول نا برداشته شده موجود بر روی زمین را نیز غضب کرده اند.

به نظر میرسد هجوم بخشی از پشتون های وردک به دره نیکپی،ولایت بغلان وغضب زمین ومحصولات « هنگ» کشاورزان تهیدست آن منطقه برنامه از پیش طرح شده و با انگیزه کسب منفعت آسان بوده باشد. فی کیلوگرام هنگ دربازار های جهانی از قرار 250 تا سیصد دلار قیمت دارد.

عده یی از آگاهان به این باورند که اقداماتی از ایندست به هدف اعمال فشار حد اکثری بر مردمان بومی افغانستان ، صورت می گیرد تا آنها ناچار از واگذار کردن ملک و زمین و دارایی شان شده در نهایت برای حفظ جان خود و خانواده های شان مناطق آبایی شانرا ترک کنند.

یکی از همکاران آریاپرس ویدیوی را هم به ما فرستاده است که در آن دهقانی از غصب حاصلاتش توسط طالبان شکایت می‌کند.

آریاپرس به صورت مستقل قادر به تایید یا رد محتوای این ویدیو نیست.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button