اخبار داخلی

طالبان سخنگوی پیشین پلیس نیمروز را بازداشت کردند

آریاپرس

منابع آریاپرس از کابل ،گزارش میدهند که دیروز چهارشنبه هشتم سرطان، ولی احمد صریح سخنگوی پیشین فرماندهی پلیس ولایت نیمروز از سوی استخبارات طالبان بازداشت و به جای نا معلوم منتقل شده است.

آقای صریح که در ولایت بلخ سکونت دارد؛ برای انجام امور شخصی به کابل رفته و دیروز در حال خرید از بازار «لیسه مریم» واقع خیرخانه بازداشت شده است.

ولی احمد صریح پس از فراغت از دانشکده کشاورزی، دانشگاه بلخ به کار در مربوطات وزارت داخله افغانستان آغاز و هنگام فروپاشی رژیم به عنوان سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت نیمروز ایفای وظیفه می نمود.

آقای صریح که دیروز از سوی استخبارات طالبان درحال خرید بازداشت شده است؛ زاده روستای نوبهار شهرستان اندراب میباشد و شش ماه قبل ازدواج نموده است. خانواده او که در ولایت بلخ زندگی می‌کنند، تا هنوز از محل نگهداری او خبری ندارند و نگران سلامت فرزند شان میباشند.

این درحالیست که هفته گذشته نیرو های استخبارات طالبان، آقای احمدزی، فرمانده پیشین پلیس شهرستان بگرام استان پروان و پسر او را از منزل شان از ناحیه 315 خیرخانه ربودند.

با وجود اینکه طالبان، در بدو ورود به کابل عفو عمومی اعلان کردند، اما هنوز به بازداشت منسوبین ساختار های امنیتی و انتظامی رژیم فروپاشیده ادامه میدهند.

ولی احمد صریح سخنگوی پیشین فرماندهی پلیس استان نیمروز و احمدزی افسر بازنشسته و فرمانده پیشین پلیس شهرستان بگرام درحالی بازداشت شده اند، که کمیسیون تماس با منسوبین ساختار های امنیتی و انتظامی طالبان، چند روز پیش از غلام سخی روغ لیونی، فرمانده پیشین پلیس استان های زابل و لوگر، پذیرایی و خبر برگشت او را از راه رسانه های تحت امر شان به صورت گسترده پخش نمودند.

نوشته های هم‌سان

جواب دهید

Back to top button