اخبار داخلی

خشم طبیعت و ظلم طالبان ؛رنج مضاعف مردم پنجشیر

منابع محلی از ولایت پنجشیر، گزارش میدهند که شب گذشته برابر با 30 تیر/ سرطان، مناطقی از این ولایت شاهد سرازیر شدن سیلاب بوده است.

بر مبنی گزارش منابع آریاپرس، سرازیر شدن سیلاب در شهرستان« دره آبشار» ولایت پنجشیر، باعث خسارت مالی و زیانمند شدن ساکنان چند روستا در آن شهرستان شده است.

جاری شدن سیلاب ، در روستای « آستانه کلان» و روستا های همجوار، سبب تخریب دو صد جریب زمین زراعتی در آن روستا ها که مردمان آن اکثرا کم زمین و بی بضاعت هستند، شده است.

گفته می شود این رویداد ساعت 8 شب به وقت محلی رخ داده است، تلفات جانی از پی نداشته است، اما خسارات هنگفت مالی برای مردم محل بار آورده است.

شهرستان آبشار، که از مناطق دور افتاده ولایت پنجشیر، است به دلیل ادامه حضور طالبان و نبرد های پیوسته در آن مناطق از ماه ها بدینسو نوعی از محاصره اقتصادی توسط طالبان را تجربه می کند. مردم این شهرستان از نهاد های کمک رسان درخواست توجه فوری به وضعیت دشوار پس از جاری شدن سیلاب ، و ارسال کمک به منطقه دارند.

در یک گزارش جداگانه خبر میرسد که طالبان 36 تن از اهالی روستای « شُوفه» شهرستان « عنابه » را بصورت دسته جمعی بازداشت نموده اند.

برمبنی گزارش منابع محلی ، طالبان به این افراد دستور داده بودند که هر کدام یک میل اسحله به آنها تسلیم نمایند، اما ساکنان محل که مردمان نادار میباشند، قادر به تهیه اسلحه در مدت زمان تعین شده از سوی طالبان نشده اند، و به همین دلیل از سوی طالبان بازداشت، لت و کوب و سپس بجای نا معلوم منتقل شده اند.

براساس گزارش شاهدان عینی از چند روز بدینسو روند بازداشت های گسترده مردم پنجشیر، شماری از روستا ها دو باره آغاز شده است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button