گزارش ها

سناتور لیندسی گراهام: ما باید جبهۀ مقاومت را حمایت کنیم.

آریاپرس

کنفرانس امنیتی مونیخ که از تاریخ هژدهم تا بیستم فبروری 2022 برگزار گردید، یکی از نشست های خود را به موضوع کمک های بشری به افغانستان تحت عنوان “پس لرزه‌های افغانستان: از خاکستر تا خاکستر؟” اختصاص داد. در این نشست که در قالب مناظره میان دیپلمات ها و سیاستمداران کشور های دخیل در قضیۀ افغانستان برگزار گردیده بود، توماس وست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان، خانم آنیکن هویتفلد، وزیر خارجه ناروی، معید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، خانم محبوبه سراج فعال مدنی از افغانستان و آقای لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه کانگرس امریکا شرکت ورزیده بودند.
وزیر خارجۀ ناروی در سخنان خود تلاش داشت تا دعوت طالبان به اسلو را توجیه کند و تاکیدش بر این بود که برای کمک رساندن به مردم افغانستان باید با طالبان تعامل کرد و با آنها ارتباط داشت. معید یوسف طالبان را تنها گزینه در شرایط فعلی افغانستان می‌دانست که کشور های جهان باید با آنها به منظور رساندن کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان تعامل کنند. توماس وست، در سخنان خود تاکید کرد که حکومت طالبان همه شمول نیست، زنان در آن اصلاً نقش ندارند و تمام پست های مهم دولتی در اختیار افراد یک قوم است.
سناتور لیندسی گراهام که تقریباً در بیست دقیقۀ آخر توانست در این نشست حاضر شود، در سخنان خود خیلی واضح و صریح تاکید کرد که هرنوع کمک به مردم افغانستان نباید به تقویت طالبان بینجامد. او در آغاز صحبت های خود گفت، چین و روسیه تهدید های بزرگی به ما به شمار می‌روند، اما عناصر رادیکال و افراطی که دسترسی به سلاح های کشتار جمعی چون سلاح های هستوی و شیمایی داشته باشند تهدید اصلی به هستند. زیرا گروه های افراطی و رادیکال اسلامی به سادگی انسان ها را به نام خدا می‌کشند. او در قسمت دیگر از سخنان خود در پاسخ به تذکر یکی از گرداننده‌گان نشست گفت: من می‌دانم که در افغانستان مردم از گرسنگی در حال مرگ اند، من موافق هستم که به آن مردم کمک صورت بگیرد. من با مسئولین سازمان غذایی جهان ملاقات داشتم، موسسات کمک رسان مربوط سازمان ملل متحد به خوبی نشان دادند که چگونه به مردم کمک کنند بدون این که کمک های شان به دست طالبان بیفتد. تاکید من فقط این است که کمک ما به مردم افغانستان نباید به تقویت طالبان بینجامد. من نمی‌دانم چگونه شما برنامه کمک رساندن را تنظیم خواهید کرد؛ نگرانی من اما فقط همین است که کمک ها به دست طالبان نیفتد.
بگذارید واضح برایتان بگویم که من هیچ کاری را که سبب شود طالبان قدرتمندتر شوند، انجام نمی دهم و با آن موافق نخواهم بود. بدترین کاری که ما بکنیم این خواهد بود که مردم بیچاره و بی نوای افغانستان را یک روز بیشتر تحت حاکمیت طالبان نگه داریم، لذا من هیچ کاری نخواهم کرد که اشغال افغانستان به وسیله طالبان را مشروعیت ببخشد. طالبان هرگز تغییر نخواهند، آنها اصلاح پذیر نیستند. سخن آخر من به همۀ ما و شما این است؛ ما باید به مردم افغانستان گزینۀ غیر از طالبان و داعش بدهیم. ما باید جبهه مقاومت را تقویت کنیم.
پس از سخنان سناتور گراهام،  خانم هویتفلد، وزیر خارجه ناروی در واکنش به صحبت او گفت که ما باید برای رسانیدن کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان با طالبان در تماس باشیم، باید با آنها تعامل کنیم تا از یک طرف بتوانیم کمک ها را به مردم برسانیم و از جانب دیگر طالبان را به گونۀ جدی تحت فشار قرار بدهیم تا تغییر کنند و حقوق بشر و حقوق زنان را به رسمیت بشناسند، سناتور گراهام خطاب به خانم ویتفلد و همه حاضرین در آن تالار گفت: اگر شما فکر می کنید که طالبان تغییر می‌کنند، باید برایتان بگویم که شما طالبان را درست نمی‌شناسید. آنها هرگز تغییر نخواهند کرد.
سپس او رو به حضار کرد و خطاب به همه گفت: اگر در میان شما کسانی هستند که نمی‌خواهند زیر سلطۀ طالبان زنده‌گی کنند، پس باید به آنهایی که به نظام طالبان نه گفته اند و در برابر آن مقاومت می‌کنند، کمک کنید.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button