گزارش ها

سرنوشت نامعلوم موسا شاهین، هنرمند پنجشیری در زندان طالبان

فرهاد فرامرز

موسا شاهین از آوازخوانان محلی پنجشیر، حدود یک ماه پیش از سوی استخبارات طالبان ازخانه‌اش در حوزه 17 امنیتی کابل بازداشت و به جای نامعلومی انتقال داده شد که تا هنوز از او خبری در دست نیست.
روز گذشته نامه‌ی از سوی خانواده‌ی شاهین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن از نحوه‌ی بازداشت شاهین گفته شده بود. در نامه آمده است «طالبان به شکل دسته جمعی وارد خانه‌ی ما شدند. سروش 3 ساله و ستایش 4 ساله فرزندان شاهین با مادر و خواهرش وحشت کردند، مادرم با گریه التماس کرد که به ما کار نداشته باشید، اما طالبان با زدن سیلی به روی من، به بازرسی پرداختند».
در نامه از بدرفتاری طالبان حین بازداشت موسا شاهین یاد شده است: «طالبان شاهین را در نخست چند سیلی زدند و بعد با ضرب و شتم، دشنام و توهین فروان دستانش را از پشت بستند و با خود بردند…».
عبدالوهاب عاصم برادر شاهین می‌گوید که 25 روز از بازداشت او می‌گذرد، هنوز خانواده نتوانسته او را ملاقات کند. او می‌گوید طالبان شاهین را بدون کدام جرمی به زندان برده اند، در حالی که او همیشه در کارهای ملکی و فرهنگی مشغول بوده و ارتباطی با هیچ جریان های سیاسی یا نظامی نداشته است.
با وجود تلاش‌های فراوان خانواده و دوست داران شاهین در شبکه‌های اجتماعی، طالبان تا هنوز هیچ واکنشی در مورد نداشته و حتا جایی را که او در بازداشت است نگفته اند.
در هفته‌های اخیر طالبان چندین فعال فرهنگی، اجتماعی و استادان دانشگاه را بازداشت کرده اند، که واکنش های داخلی و خارجی از جمله ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر را بر انگیخت. اما این گروه هیچ اعتنایی به اعتراضات داخلی و خارجی از خود نشان نداده و کماکان به بازداشت شهروندان ملکی مبادرت می‌ورزند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button