گزارش ها

رویداد های خونین افغانستان (بخش دوم)

وقایع سال 1376 خورشیدی

رحمت الله بیگانه

اول حمل، طالبان اسیران را توسط سگ‌های درنده به شهادت می‌رسانند. در خبر آمده است، مجاهدی را که محافظ صوفی رسول یکتن از قوماندانان بود، بعد از اسارت با یک سگ جنگی به جنگ انداختند و وی را به این وسیله به شهادت رساندند.

به نقل از شاهدان عینی، قوماندان و افراد مسلح طالبان برای دیدن این صحنه مردم محل را جمع کرده، در حالی که در گردن مجاهد اسیر زنجیر بسته بودند، وی را با سگ جنگ انداختند که بعد از پاره پاره شدن اعضای بدنش، جان سپرد.

اول حمل، کوچانیدن اجباری مردم شمالی از سوی طالبان ادامه دارد. طالبان اهالی گلبهار، جبل‌السراج، سید خیل و تتمدره را زیر فشار شدید قرار داده و خواسته اند که منازل مسکونی شان را ترک کنند.

۷ حمل، از یک هفته به این‌سو طالبان به تفتیش کتابخانه‌ها و کتاب فروشی‌های شهر کابل می‌پردازند و کتاب‌هایی را که در پشتی آن عکس موجود زنده باشد، ضبط و باطل می‌کنند.

۱۰ حمل، یک گروه قاچاق‌چیان اسلحه و مهمات در پنجشیر دستگیر شدند. اکثریت اعضای این گروپ پنجشیری بوده و دارای ذخایر از اسلحه و مهمات بودند. ارزش مجموعی این سلاح‌ها بالغ به یک میلیارد افغانی می‌شد.

منبع گفت: این چاقبران منتظر آب شدن برف‌های کوتل‌ها بودند که دستگیر شدند.

۱۲ حمل، اخطارهای رادیو شریعت:

– زنان و مردانی که خود را به شریعت آراسته نگردانند، جزا داده می‌شوند.

– هیچ زنی حق گشت‌وگذار بدون چادری را ندارد.

– مردان مخصوصاً جوانان باید موی سرشان ماشین کرده‌گی باشد.

– مردان بالاتر از چهل سال باید لنگی بپوشند.

– هیچ‌کس حق قیچی کردن ریش خود را ندارد، کسانی که بدون کلاه در سرک‌ها کشت بزنند، دره خواهند خورد.

– زنان حق ندارند که لباس‌های غربی که زیر چادری بپوشند.

– بوت سفید را هیچ‌کس حق ندارد به پا کند.

– زنان بدون محرم شرعی حق ندارند که از خانه‌های خود بیرون شوند.

– در ماه رمضان زنان حق گشت‌وگذار را در شهر ندارند.

– زنان حق ندارند که داخل دکان‌ها شده سودا بگیرند، بلکه از بیرون دکان بدون اینکه چادری خود را بلند کنند، مال مورد نیاز خود را بگیرند.

– هیچ دکانداری حق دادن سودا را به زنان بدون حجاب ندارد.

– زنان حق کار و تحصیل را ندارند، به استثنای دکتوران طب.

– آرایش‌خانه‌های زنانه به صورت مطلق باید بسته گردد.

۲ حمل، طالبان مناطق کوهستان و گلبهار را مناطق نظامی اعلان کردند و گشت‌وگذار را در این مناطق ممنوع اعلان کردند.

هفتۀ گذشته طالبان راه سالنگ را نیز به روی عابرین بستند.

طالبان از رادیوی شریعت اعلان کردند، ساحۀ سالنگ شمال ساحه ملیشه‌های دوستم است، برای حفظ جان و مال مردم، عبور و مرور از این شاهراه ممنوع می‌باشد.

۳ حمل: به اثر تفتیش گروپ امر به معروف، ۶۶ نفر از کارمندان وزارت زراعت، اطلاعات و فرهنگ و ستر محکمه که قوانین شرعی را مراعات نکرده بودند، از وظایف شان منفک شدند.

۴ حمل: رادیو شریعت اعلان کرد: سر از تاریخ حمل سال ۱۳۷۶ تشکیلات دولتی مطابق تشکیل سال ۱۳۵۶ زمان داوود خان عیار می‌گردد. طالبان به بهانه‌های مختلف، مامورین دولتی را منفک می‌کنند.

۴ حمل: گلبدین حکمتیار در مصاحبه‌یی با رادیو ایران گفته است: تاحال در افغانستان حکومت اسلامی تشکیل نگردیده است.

۶حمل، موتر حمل و نقل زنان و مردان مشخص شد، هیچ موتر مردانه حق سوار کردن زنان را ندارد؛ اگر دیده شود که زنی در داخل موتر چادری خود را بلند کرده است، در این صورت به دریور و نگران موتر جزا داده خواهد شد.

۷ حمل، از کاپیسا خبر می‌رسد که طالبان برای کوچانیدن اهالی کوهستان، دست به قطع آب نهرها و جوی‌ها زده اند.

۱۱ حمل، کسانی که در شمال کشور تاک های انگور دارند، اگر می‌خواهند که تاک‌های خود را شاخچه‌بری کنند، باید به طالبان یک میل کلاشنیکوف تسلیم کنند.

۱۳ حمل، از جمله پنج دره نجراب، چهار دره آن توسط مجاهدین آزاد گردیده است.

۱۳ حمل: طالبان به باغ‌داران انگور شمالی اعلان کرده اند، در صورتی که باغ‌داران یک میل کلاشنیکوف به طالبان بدهند، می‌توانند تاک‌های خود را تاک‌بری کنند.

۱۳ حمل، زنی که گفته شد زنا کرده است، سنگسار شد، همچنان مرد زناکار رویش سیاه شده در شهر کابل گشت داده شد.

۱۴ حمل، به اثر مقاومت و پایمردی مجاهدین، یک حمله طالبان بر کوهبند دفع شد.

۱۴ حمل، رادیو بی.بی.سی در سرویس خبری شامگاهی خود گفت: خط لولۀ گاز مایع از ترکمنستان به پاکستان که از افغانستان می‌گذرد، دونیم میلیارد دالر مصرف دارد.

همین اکنون هیأت مشترک ارجنتاینی مصروف گفت‌وگو در این مورد با طالبان است.

۱۵ حمل، رادیو شریعت کابل

سال جدید آموزشی ۱۳۷۶ در پوهنتون کابل آغاز شد.

گفته شده که به خاطر اینکه نصاب عمومی امتحان کانکور پوره نبود، شاگردان بدون امتحان شامل دانشگاه شدند.

۱۸ حمل: قیام‌های در ولایات لغمان و کنر بر ضد طالبان صورت گرفت که منطقه اسمار و دو منطقه در لغمان به تصرف مجاهدین درآمده است.

۱۹ حمل، جنگ در چندین منطقه جریان دارد، دره شیبر، ولسوالی لولغین، دهانۀ دره پنجشیر، بامیان، بادغیس، کنر و ولایت لغمان بر ضد طالبان جنگ جریان دارد.

۲۰ حمل، طالبان دانشگاه کابل را افتتاح و سال تعلیمی جدید را آغاز کردند.

۲۱ حمل، گروپ امر به معروف طالبان در کابل، بدن افراد را تفتیش می‌کنند.

گزارش می‌رساند، طالبان دست‌های زنان را تفتیش کرده و در صورت داشتن رنگ ناخن در حضور عام در پشت دست‌تان شان شلاق زده می‌شود.

۲۵ حمل، رادیو شریعت کابل

طالبان آخرین موعد خلع سلاح عمومی افغانستان را ماه سنبله انتخاب کرده اند.

یک‌تن از رهبران طالبان اعلان کرد که تا شش ماه آینده تمام افغانستان خلع سلاح می‌شود.

۲۵ ثور، حاجی عبدالقدیر رییس شورای مشرقی از سوی دولت پاکستان اخراج گردید. دولت پاکستان به حاجی قدیر ۴۸ ساعت وقت داده تا خاک آن کشور را ترک کند. موصوف به خبرنگاران گفت: پاکستان می‌خواهد تا از جنگ علیه طالبان دست بردار شویم که ممکن نیست.

۲۵ حمل: طالبان بیش از مدت ۵ ماه افرادی را در رأس ادارات نمی‌گذارند.

مولوی ولی محمد به عوض رفیع موذن در رأس اداره امر به معروف گماشته شد، همچنان رفیع‌الله موذن و جلیل‌الله مولوی‌زاده به حیث معاونان ستر محکمه تعین گردیدند.

۲۴ حمل، احمدشاه مسعود، ضمن صحبتی در شهر تالقان گفت: شورای عالی دفاع از افغانستان در نظر دارد تا فرماندهی مشترکی را به جود آورد.

۲۵ حمل، طالبان اعلان کردند، بنا بر مشکلات، اعلان و تطبیق تشکیل جدید که به اساس ضرورت ساخته می‌شد، معطل قرار گرفت.

۲۵ حمل، احمدشاه مسعود اعلان کرد، طالبان در برابر شورای دفاع از افغانستان توان مقابله را ندارد. در این شورا همه اقوام شرکت دارند.

۲۶ حمل، رادیو شریعت کابل،

نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل، رسماً به حیث گوینده و نطاق تبصره‌های سیاسی طالبان، در رادیو شریعت توظیف شد.

 ۲۸ حمل، معاون وزیر خارجۀ پاکستان پافشاری نمود که چوکی افغانستان باید به طالبان سپرده شود.

۲۸ حمل، یکتن از قوماندانان طالبان گفت: در صورتی که بامیان را بگیریم، بت‌های بامیان را با دینامت انفجار می‌دهیم. اما متقی وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت است، در این مورد تا حال تصمیم گرفته نشده است.

۲۹ حمل، ملا ربانی حکمران کابل، قوماندانان جبهه شمال کابل جلال‌الدین حقانی و دو برادرش را به خاطر اختلاس آنها از جبهه اخراج کرد.

۱۳ ثور، رادیو شریعت کابل، سرپرست وزارت دفاع ملا عبیدالله، سرپرست ریاست استخبارات، ملا احمدالله و سرپرست ریاست بانک‌ها ملا احسان‌الله تعین شدند.

۱۷ ثور، داکتر عبدالله سخنگوی جبهه متحد گفت: تعرض از چندین استقامت بالای مواضع طالبان، در سالنگ و گلبهار اجرا گردیده است و مجاهدین توانستند مواضع مورد نظر خود را اشغال کنند. در این عملیات یک‌صد طالب اسیر گردیده است.

۱۸ ثور، سمینار تعلیمی و تربیتی برای قوماندانان پنجشیر تدویر یافت. در این سمینار دوصد تن از فرماندهان مختلف شرکت دارند.

۱۹ ثور، به دنبال چندین دور مذاکره میان رییس دولت اسلامی و سران جنبش ملی و حزب وحدت اسلامی، سرانجام این گروه ها از دولت اسلامی اعلان حمایت کردند.

۲۰ ثور، این دومین بار است که رادیوی شریعت اعلان می کنند که زنی در فلان منطقه کشته شده و نشانی آن را می‌گویند و از اقارب شان خواستند که مردۀ خود را از شفاخانه تسلیم شوند.

زن اولی در چهارراهی آریانا کشته شده بود و دومی در جادۀ میوند. گویا او را موتر زده است، در حالی که سرک‌های کابل، نسبت به همه زمان خالی است.

۲۱ ثور، نمایندۀ خاص ملل متحد در امور افغانستان، طی ملاقاتی با احمدشاه مسعود گفت: طالبان آماده اند تا با وی مذاکره کنند.

۲۵ ثور، حاجی عبدالقدیر، رییس شورای مشرقی از سوی دولت پاکستان اخراج گردید.

۲۷ ثور، رادیو شریعت،

دهم محرم رخصتی نیست، مردم به وظیفه‌های خود حاضر باشند.

۲۷ ثور، پاکستان و ترکمنستان و کمپنی یونیکال و دلتای عربستان سعودی معاهده صدور گاز را امضا کردند.

۲۹ ثور، محمد اسماعیل والی هرات، به دست طالبان اسیر شد.

۲۹ ثور، رادیو بی.بی.سی، در سرویس خبری شام خود اعلان کرد: شورش مهمی در شمال افغانستان به‌وقوع پیوسته است، رهبری این اغتشاش به‌دست جنرال ملک است.

ملک در مصاحبه‌یی گفت: ما در اشتراک مساعی با طالب‌ها، دوستم و نیروهای آن را از منطقه پاک‌سازی نمودیم و دوستم در حال فرار است.

۳۱ ثور، رادیو شریعت اعلان کرد: ولایت بغلان، بامیان ساحات وسیعی از بامیان مشکل درۀ شکاری، دو آب، سیغان، تاله و برفک و درۀ زلمیش به دست طالبان افتیده است.

همچنان در اخبار ساعت ۸ شب این رادیو گفت: به مناسبت فتح ولایات بادغیس، فاریاب، سرپل و بعضی دیگر ولایات پیام‌های تبریکیه عنوانی امیر المومنین ملامحمد عمر مجاهد به کندهار مرکز خلافت امارت اسلامی مواصلت کرده است، این رادیو گفت، حرکت به مرکز دوستم ادامه دارد.

۱ جوزا، طبق آخرین خبر، میان‌جیگران میان جنرال دوستم و جنرال ملک به مصالحۀ آنها امیدوار شده اند. گفته شد، جنرال ملک به اشتباه خود پی برده و برای آشتی آماده‌گی نشان داده است.

۱ جوزا: رادیو بی.بی.سی گفت: اسماعیل خان که اسیر نیروهای جنرال ملک گردیده بود، با یک‌هزار نفر تسلیم طالبان گردید.

۳ جوزا، ولایات بلخ و جوزجان به همکاری جنرال ملک به دست طالبان افتید.

۵ جوزا، قیام عمومی علیه طالبان در شهر مزار شریف آغاز گردید.

۶ جوزا، طالبان مجبور به عقب‌نشینی از ولایت بلخ شدند.

۴ جوزا، رادیو بی.بی.سی اعلان کرد: امروز پاکستان دولت طالبان را به رسمیت شناخت، پاکستان اولین کشوری است که بعد از گذشت ۸ ماه این دولت را به رسمیت شناخت.

گوهر ایوب وزیر خارجه پاکستان گفت: احمدشاه مسعود عنقریب دستگیر خواهد شد.

۸ جوزا، بصیر سالنگی یک‌تن از از قوماندانان جبهۀ متحد با طالبان پیوست و جنگ شدیدی در سالنگ جریان دارد.

۵ جوزا، ولایت تخار به نفع طالب‌ها به این نیروها تسلیم شده است. ملاعبدالرزاق به عوض جنرال دوستم تعین گردید.

۷ جوزا، رادیو بی.بی.سی گفت: تونل سالنگ توسط افراد احمدشاه مسعود انفجار داده شد. بخش پشتوی رادیو بی.بی.سی گفت: با وجود انفجار تونل سالنگ، طالبان رقص‌کنان از کوتل سالنگ گذشتند.

۷ جوزا: در اثر قیام مردمی نیروهای طالبان در شهر مزار شریف تار و مار گردید.

طبق اظهار داکتر عبدالله سخنگوی احمدشاه مسعود، در قیام مردمی بیش از پنج هزار طالب نابود شده است.

۸ جوزا: در اثر قیام مردمی‌یی که بر ضد طالبان در ولایات شمال کشور صورت گرفت، حدود چهار هزار تن از طالبان کشته و یا دستگیر شده اند، در جمله این دستگیر شده‌ها: عزیز احمد خان نمایندۀ پاکستان، ملاغوث سرپرست وزارت خارجه، ملا احسان‌الله مسوول امور مالی طالبان و ملا عبدالرزاق رییس تنظیمیه طالبان در صفحات شمال کشور شامل می‌باشند. طبق اخبار منتشره ۸ فروند طیاره مسافربری پاکستانی نیز به دست نیروهای جنبش ملی افتاده است.

۸ جوزا، با مسلط شدن نیروهای جبهه متحد بر میدان هوایی شهر مزار شریف، هشت فروند طیاره پاکستان به‌دست قیام کننده‌گان افتید، همچنان در این قیام ملا غوث مسوول وزارت خارجه، عزیز خان سفیر پاکستان، عبدالرزاق معاون وزارت دفاع طالبان، همه اسیر نیروهای مردمی قرار گرفتند.

۸ جوزا، بصیر سالنگی که تسلیم طالبان گردیده بود، در منطقۀ سالنگ شمالی جا به‌جا شد.

۸ جوزا، رادیو بی. بی. سی، داکتر عبدالله در مصاحبه‌یی گفت: پیشروی جبهۀ متحد در چندین محور ادامه دارد و شهر چاریکار زیر تهدید جبهه قرار دارد.

۹ جوزا، شورای عالی جنبش ملی جنرال ملک را رهبر آن گروه برگزیدند.جنرال ملک، قبلاً مسوول روابط خارجی جنبش بود.

۱۰ جوزا، طالبان اعتراف کردند که تمام مناطق شمال را که به کمک ملک گرفته بودند، دوباره از دست دادند.

۱۱ جوزا، برای اولین‌بار صدای ملا عمر امیر المومین طالبان، از طریق رادیو شریعت نشر گردید که از مردم می‌خواست با طالبان کمک کنند و سیل‌بین نباشند.

۱۴رجوزا، بصیر سالنگی درمصاحبه‌یی با بی. بی. سی گفت: پیوستن ما با طالبان یک حرکت تاکتیکی بود.

۱۴ جوزا، یک فروند طیاره هلیکوپتر متعلق به قوای هوایی دولت اسلامی افغانستان در کابل به گروه طالبان پیوست.

۲۱ جوزا، شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان، بعد از یک محاصرۀ ده روزه، از اشغال طالبان کاملاً آزاد گردید، در این محاصره ۵۰۰ طالب اسیر گردیدند.

۲۱ جوزا، طالبان و نماینده‌گان مردم پکتیا به توافق رسیده اند که در صورت تصرف مناطق مخالفین(جبهۀ متحد) مردم پکتیا حق دارند باشنده‌گان کاپیسا را اخراج و خود در آن ساحات جا به‌جا گردند.

۲۲ جوزا، شاه سابق که در روم زنده‌گی می‌کند، طی اعلامیه‌یی از پیروزی طالبان در شمال کشور استقبال کرده و آن را باعث تامین وحدت ملی خواند.

۲۷ جوزا: شهر کندز به دست طالبان افتید.

۲۹ جوزا: شهر پُر اهمیت کندز در شمال کشور، دو روز قبل به کنترل طرف‌داران طالبان درآمد.

پنجشیر ۲۹ جوزا، دو اسیر مریض پاکستانی از طرف دولت اسلامی به صلیب سرخ تحویل داده شد، تا به خانواده‌های‌شان تسلیم داده شود.

۳۰ جوزا، اسرای پاکستانی که در جنگ افغانستان به حمایت طالبان در جبهه‌های جنگ اسیر شده و زندانی اند:

https://tyw.ato.mybluehost.me/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/

۱.            خالد فرزند مولانا نصرالله باشندۀ آزاد کشمیر

۲.            عمر فاروق فرزند گلاب خان باشندۀ پنجاب

۳.            عبدالشکور فرزند عبدالقدوس باشندۀ بلوچستان

۴.            تاج‌الدین فرزند رضاالله باشندۀ پنجاب

۵.            حامد صغر فرزند باغ علی باشندۀ سرمد لاهور

۶.            محمد ابراهیم فرزند مولوی امدادالله باشندۀ سرمد لاهور

۷.            محمد اقبال فرزند محمد شریف باشندۀ پنجاب

۸.            رحمت‌الله فرزند مولوی محمدعلم باشندۀ کویته

۹.            غلام رسول فرزند امام‌بخش باشندۀ پنجاب

۱۰.         عبدالواحد فرزند محمد بلال باشندۀ سند

۱۱.         عبدالحمید فرزند منیر محمد باشندۀ سند

۱۲.         عبدالعزیز فرزند محمدیوسف باشندۀ سند

۱۳.         عبدالرحیم فرزند شاه مراد باشندۀ سند

۱۴.         محمدعمر احمد فرزند احمد باشندۀ ملتان

۱۵.         عبدالله شایین فرزند محمدرفیق باشندۀ ملتان

۱۶.         کلیم‌الله فرزند محمد رفیق باشندۀ پنجاب

۱۷.         محمود خان فرزند شهود خان باشندۀ صوبه سرحد

۱۸.         محمد ذولفقار فرزند قادر بخش باشندۀ پنجاب

۱۹.         منیر همت فرزند برکت علی باشندۀ پنجاب

۲۰.         حسن ابوحبیب فرزند عبدالله باشندۀ پنجاب

۲۱.         میر شاه خان فرزند رحمت‌الله باشندۀ صوبه سرحد

۲۲.         مرزا عالم فرزند زر حالم باشندۀ صوبه سرحد

۲۳.         پادشاه میر فرزند الله جان باشندۀ صوبه سرحد

۲۴.         فرقان الرحمان فرزند ثمین‌الدین باشندۀ کویته

۲۵.         محمد زاهد فرزند ابوعبدالله باشندۀ ملتان

۲۶.         عبیدالله فرزند محمد زاهد باشندۀ ملتان

۲۷.         جلال‌الدین فرزند ملانصرالدین باشندۀ بلوچستان

۲۸.         صلاح‌الدین فرزند سطان محمد باشندۀ پنجاب

۲۹.         شاه اقبال فرزند محمد حفیظ باشندۀ پنجاب

۳۰.         عبدالحق فرزند حزب‌الله باشندۀ پنجاب

۳۱.         صدور فرزند ولی محمد باشندۀ پنجاب

۳۲.         عبدالکریم فرزند میر محمد باشندۀ سند

۳۳.         ناصرالدین فرزند عبدالواحد باشندۀ صوبه سرحد

۳۴.         شفیق‌الرحمان فرزند محمد صدیق باشندۀ لاهور

۳۵.         امان‌الله فرزند انور باشندۀ کشمیر

۳۶.         ریاص احمد فرزند کمال‌الدین باشندۀ پنجاب

۳۷.         نورالحق فرزند عبدالباری باشندۀ بلوچستان

۳۸.         ابن امین فرزند بهادر خان باشندۀ صوبه سرحد

۳۹.         خیال محمد فرزند لعل محمد باشندۀ بلوچستان

۴۰.         عرفان فرزند عبدالجبار باشندۀ صوبه سرحد

۴۱.         شاه جهان فرزند صالح باشندۀ صوبه سرحد

۴۲.         کاشف فرزند یعقوب باشندۀ کراچی

۴۳.         محمود بلال فرزند عبدالعزیز باشندۀ پنجاب

۴۴.         اکرام‌الحق فرزند عبدالقهار باشندۀ پنجاب

۴۵.         محمد ذولفقار فرزند علام یاسین باشندۀ پنجاب

۴۶.         محفوظ‌الحق فرزند غلام فرید باشندۀ پنجاب

۴۷.         مشاق احمد فرزند عمران باشندۀ پنجاب

۴۸.         محمد رمضان فرزند نعمت‌الله باشندۀ پنجاب

۴۹.         الیاس فرزند محتسب خان باشندۀ صوبه سرحد

۵۰.         محمد یونس فرزند مختار احمد باشندۀ پنجاب

۱۲ سرطان، طی هفته اخیر ده‌ها خرمن گندم توسط طالبان در ولایات پروان کاپیسا به آتش کشیده شد.

۱۹ سرطان، رهبران جبهه متحد، در شهر مزار شریف، طی نشستی عبدالرحیم غفورزی را به حیث صدراعظم تعین کردند.

۱۹ سرطان، رادیو شریعت طالبان، صبغت‌الله مجددی را مجرم خوانده و گفت، او صلاحیت صلح را ندارد.

۱ اسد، نیروهای طالبان در ولایت نورستان توسط مجاهدین و مردم محل بیرون رانده شدند.  

۳ اسد، قوای احمدشاه مسعود به دروازه‌های کابل رسیده اند.

۹ اسد، احمدشاه مسعود فرمانده کل مجاهدین، در مصاحبه‌یی با رادیو بی.بی.سی گفت: طی سه یا هفت روز آینده وارد کابل خواهیم شد.

۱۶ اسد، نبرد نیروهای دولت اسلامی در دروازه‌های کابل به شدت ادامه داشته، طبق اطلاع حمله طالبان در گلدره عقب زده شد.

۱۷ اسد، امروز شهر مزار شریف مرکز موقت دولت اسلامی افغانستان بار دیگر در اشغال طالبان درآمد.

۲۲ اسد، طالبان شهر حیرتان و شهر پلخمری را اشغال کردند.

۲۳ اسد، طبق توافق‌نامه میان جبهۀ متحد اسلامی برای نجات افغانستان محترم عبدالرحیم غفورزی مامور تشکیل کابینه شد.

همچنان طالبان یک‌روز قبل اعلان کردند که قوماندانانی که سلاح خود را تسلیم کنند، می‌توانند از طریق کابل به هر جایی که خواسته باشند، بروند.

در حال حاضر برای کمک به ولایت بلخ تعداد زیادی از نیروها از پنجشیر، شمال کابل و سالنگ به منطقه فرستاده شده است.

۱۹ اسد، ملا خیرالله خیرخواه وزیر داخلۀ طالبان در جریان یک حمله به هلاکت رسید.

حملۀ طالبان به شمال کابل صورت گرفت و طالبان توانستند، تا منطقۀ دکو پیش‌روی کنند؛ خیرخواه در جریان همین حمله که قوماندان عمومی‌شان بود کشته شد.

۲۳ اسد، دولت امریکا سفارت افغانستان در واشنگتن را مسدود کرد و به قونسلگری افغانستان در نیویارک اجازۀ فعالیت داد.

۲۷ اسد، طالبان برای هجوم به ولایت بدخشان و تخار آماده‌گی می‌گیرند.

۳۰ اسد، طی عملیات هماهنگ، بامداد ۳۰ اسد خط دفاعی طالبان در شمال کابل شکسته شد، در نتیجه کوه صافی به طور کامل آزاد گردید و مجاهدین ارتفاعات استراتژیک حسین‌کوت را به تصروف خویش در آوردند.

۳۰ اسد، طی دوماه اخیر ۱۵۲ اسیر طالبان رها گردیدند.

هواپیمای عبدالرحیم غفورزی، نخست وزیر دولت اسلامی افغانستان با تعدادی از اراکین دولت حین سفر به بامیان دچار سانحه گردیده، سقوط می‌کند که منجر به شهادت غفورزی و تعدادی از هم‌راهانش می‌گردد.

۳۰ اسد، در اثر یک سانحه هوایی عبدالرحیم غفور زی صدراعظم کشور و عده یی از سران جبهه متحد اسلامی برای نجات افغانستان، به شهادت رسیدند.

افراد و شخصیت‌هایی که با عبدالرحیم غفورزی، در این سفر همراهی می‌کردند، عبارت بودند از:

۱.            عبدالعزیز مراد، سخنگو و رییس دفتر مطبوعاتی رییس جمهور؛

۲.            عبدالعلی دانشیار، استاد دانشگاه بلخ؛

۳.            پاکروان، استاد دانشگاه بلخ؛

۴.            عبدالکریم زارع، معاون جنبش ملی؛

۵.            محمد رحیم رفعت، کارمند عالی رتبۀ صدارت؛

۶.            هاشمی قوماندان قول اردوی حزب وحدت؛

۷.            حسین مقصودی، عضو شورای مرکزی حزب وحدت اسلامی؛

۸.            فصیحی، عضو شورای مرکزی حزب وحدت اسلامی؛

۹.            سجادی، والی بامیان؛

۱۰.         جنرال اکبر، مدیر امنیت صدارت؛

۱۱.         عبدالقهار عابد، کارمند وزارت خارجه، مجروج؛

۱۲.         توریالی فرزند قوماندان فورمول، مجروج؛

۱۳.         دوتن مسافر از ولایت بامیان.

مقامات قوای هوایی عمله این پرواز را که همه به شهادت رسیدند، این‌گونه معرفی کردند:

فیض‌الله پنجشیری، پیلوت

مهدی بگرام‌وال، پیلوت

سخی احمد کشاف

ملک‌میر، بورد تخنیک

بشیر، بورد تخنیک

این سانحه را داکتر عبدالله سخنگوی احمدشاه مسعود یک فاجعه خواند.

۸ سنبله، رییس امنیت ولایت ننگرهار در نبردهای کنر به هلاکت رسید. موصوف فرماندهی دسته‌یی از طالبان را به عهده داشت و در جریان جنگ رویارو کشته شد.

۱۲ سنبله، یک تعرض وسیع طالبان در دو استقامت کوه صافی و سرک کهنه عقب زده شد.

در این نبرد شدید ۲۵ جسد طالبان در کوه صافی در میدان جنگ باقی مانده است و مناطق گدای‌خیل، لغمان‌خیل، درانی و احمدخیل، به تصرف مجاهدین درآمد. همزمان با این، در استقامت سرک کهنه با دادن تلفات، طالبان عقب‌نشینی کردند.

۱۵ سنبله، روزنامۀ معتبر پاکستانی نیوز در شمارۀ امروز خود فاش ساخت که اتباع پاکستانی که در اسارت احمدشاه مسعود قرار دارند، با ارسال نامه‌یی برای بسته‌گان خود از آنها خواسته اند تا جهت آزادی شان اقدام کنند.

نیوز گفته است، ۱۰۰ تن اتباع طالبان در اسارت جنرال عبدالملک نیز قرار دارد.

۱۷ سنبله، نیروهای احمدشاه مسعود، در یک عملیات سنگین، دیوار مقاومت یک سالۀ طالبان را در شمال کابل شکستند.

در این عملیات شکر دره و ارتفاعات آن، منطقۀ حسین‌کوت به تصرف نیروهای مسعود درآمد.

۱۸ سنبله، طالبان بعد از تصفیه تمام نیروهای مخالف خود در افغانستان، تعرض خود را بالای نیروهای احمدشاه مسعود، در پنج استقامت انجام دادند.

داکتر عبدالله در مصاحبه‌یی گفت: حملۀ طالبان از آغاز شب شروع و تا ۶ صبح دوام کرد؛ تعرض از استقامت: سرک کهنه شمال کابل، سرک نو، تگاب، غوربند و سالنگ شمالی آغاز گردیده بود که عقب زده شد.

۲۰ سنبله، طالبان بار دیگر خود را به حومه‌های شهر مزار شریف رسانیده اند.

۲۳ سنبله، طالبان در یک عملیات چندین روزه تمام مناطق مهم ولایت بامیان را اشغال کردند.

۲۵ سنبله، تمام افغانستان به استثنای ولایت پروان، کاپیسا و بدخشان زیر تسلط و اشغال طالبان قرار دارد.

۲۷ سنبله، شهر تالقان مرکز ولایت تخار از اشغال طالبان آزاد گردید.

۲۸ سنبله، رادیو بی. بی. سی اعلان کرد که طالبان بندر حیرتان را گرفته اند.

۱۳ سنبله، ملا عبیدالله وزیر دفاع طالبان که اخیراً در درگیری‌های شمال کابل زخم برداشته بود، در کویته پاکستان جان سپرد.

۲۷ سنبله، تلاش به‌خاطر تصرف مزار شریف در اثر مقاومت مدافعان شهر بی‌نتیجه ماند و اما جنگ هنوز ادامه دارد.

طالبان هنگام تصرف قریه‌های علی چوپان و قزل‌آباد، مردم این قرا را قتل عام کردند؛ کشته شده‌گان شامل مرد و زن، پیرو طفل و جوان می‌باشند. قریه مذکور در اطراف میدان هوایی قرار دارد.

۲۰ سنبله، تنگی تاشقرغان توسط نیروهای جهادی آزاد گردید و طالبان ده کیلومتر از شهر تاشقرغان دور شدند.

۲۰ سنبله، طالبان به اخراج جبری اهالی ده افغانان، نخاس، بینی‌نیزار و دامه‌های کوه کارتۀ آریانا و کارتۀ سخی می‌پردازند.

قرار اطلاع واصله از کابل، خانه‌های اطراف کوه تلویزیون، چندین هفته است که شدیداً از طرف طالبان تلاشی گردیده و تعداد زیادی از اهالی آنجا دستگیر و به زندان فرستاده اند. طبق اطلاع، طالبان هشدار داده اند که هر چه زودتر اهالی مناطق را ترک کنند. گفته می‌شود علت این کار حمله بالای پوسته‌های کوه تلویزیون پس از نزدیک شدن قوت‌های مجاهدین به کابل می‌باشد.

۱۵ سنبله، روزنامۀ نیوز چاپ اسلام‌آباد نوشت: کابل یک شهر فرهنگی بود، اکنون به یک شهر ارواح تبدیل شده است. این روزنامه نوشت، مردم خستۀ کابل همه آماده اند هر چه زودتر احمدشاه مسعود وارد کابل شده و آنها را نجات دهد.

۳۰ سنبله، گروه طالبان به رسانه‌های خبری دستور دادند که خبرنگاران تنها به گزارشی از اوضاع کنونی در داخل شهر بسنده کنند. طالبان روزنامه‌نگاران را از تفسیر و تحلیل اوضاع افغانستان منع کردند.

۳ میزان، قزل‌آباد قریه در اطراف میدان هوایی شهر مزار شریف قتل عام شدند.

اکثریت باشنده‌گان این قریه را مردم هزاره تشکیل می‌دهد. طالبان به مجرد دستیابی به این قریه زن و مرد، طفل و جوان را قتل عام کردند؛ برخی را با کارد و برچه و تعدادی را مصله کرده اند.

۳ میزان، طالبان خون‌خوارتر شده اند. در نبردهای اخیر با بی‌رحمی اهالی ملکی را قتل عام می‌کنند. یک شاهد عینی از حیرتان خبر می‌دهد: طالبان به مجرد تصرف شهر حیرتان، تمام مردانی که به زبان پشتو آشنایی نداشتند، به گلوله بستند.

این گروه بدون اندک‌ترین پرسان چهره‌هایی که به هزاره شباهت داشته به مرگ فوری محکوم کردند.

۳ میزان، صدها تن از افغان‌های مقیم انگلستان، در اعتراض به قتل عام اهالی قزل‌آباد و قُل محمد توسط طالبان، در مقابل سفارت پاکستان و عربستان، دست به تظاهرات زدند.

۵ میزان، جنگ در اطراف شهر مزار شریف جریان دارد.

۶ میزان، احمدشاه مسعود فرمانده عمومی نیروهای جبهه متحد، جنرال دوستم و جنرال ملک را باهم آشتی داد.

۷ میزان، طالبان هیأت بلند پایۀ بخش اروپایی ملل متحد را که جهت کمک به مردم کابل آمده بود، لت‌وکوب کردند.

در رأس این هیأت خانم بنینو قرار داشت، وی در مصاحبه‌یی که با رادیو بی. بی. سی انجام داد گفت: طالبان حکومت وحشت را در کابل تاسیس کرده اند.

۷ میزان، ده تن از اسیران پاکستانی که در جبهات مختلف به اسارت درآمده بودند، در پنجشیر رها شدند.

۱ – افتخار از دیرۀ اسماعیل‌خان

۲- نورمحمد از تیمور گره

۳- محمد ظاهر از تیمور گره

۴- عمر فاروق از پنجاب

۵- سید محمد علی از پنجاب

۶- قربان‌علی از فیصل‌آباد

۷- احسان‌الله از کالام

۸- اسلام وزیر از تیمور گره

۹- شوکت حیات از چک دره

۱۰- افضل حسین از پشاور

۸ میزان، طالبان در حومه‌های شهر مزار شریف رسیده اند و جنگ در ده کیلومتری شهر ادامه دارد.

همچنان طالبان یک‌روز قبل اعلان کردند که قوماندانانی که سلاح خود را تسلیم کنند، می‌توانند از طریق کابل به هر جایی که خواسته باشند، بروند.

در حال حاضر برای کمک به ولایت بلخ تعداد زیادی از نیروها از پنجشیر، شمال کابل و سالنگ به منطقه فرستاده شده است.

۱۳ میزان، جنگ به داخل شهر مزار شریف و ولسوالی‌های بلخ کشیده شده است.

۱۴ میزان، ولایت کندز به دست طالبان قرار دارد، چون راه شمال بسته است، برای اکمال وسایل جنگی این ولایت، طالبان از طیارات چهار ماشینه کار می‌گیرند، شبانه گذر این طیارات که از فضای درۀ پنجشیر دیده می‌شود.

۱۴ میزان، بار دوم ولایت بلخ به دست طالبان سقوط کرد، بار اول ۴ ماه قبل طالبان به کمک بخشی از نیروهای جنبش ملی به رهبری جنرال ملک توانستند بدون اندک‌ترین مقاومت، نیروهای جنرال دوستم را از این شهر بیرون کنند.

با فرار جنرال دوستم ولایات: فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ و بغلان در یک روز سقوط کردند.

۱۷ میزان، اخبار واصله از شهر کندز می‌رساند، مجاهدین چندین پوستۀ طالبان را در منطقۀ بنگی و چوغه متصرف شدند. کندز برای نیروهای سه هزار نفری طالبان اهمیت حیاتی دارد.

۱۷ میزان، طالبان هفتاد تن از اهالی مظلوم ولسوالی چمتال ولایت بلخ را قتل عام کردند.

۲۲ میزان، سران جبهۀ متحد اسلامی برای نجات افغانستان، در شهر پلخمری جلسه کردند.

۲۱ میزان، طالبان چهارده تن را در شهر کابل حلق آویز کردند، پارچه‌های سفیدی که در کنار این اجساد نصب شده بود، جرم‌شان همکاری با مجاهدین و اخذ پول و راه‌گیری وانمود شده بود.

عبداللطیف یک‌تن از اتباع پاکستانی اعتراف کرده است که در حلق آویز کردن داکتر نجیب‌الله، رییس‌جمهور پیشین و برادرش احمدزی، در سال گذشته سهم داشته است.

۲۲ میزان، یک هیأت ۱۸ نفره مشتمل از علمای و وارثین اسرای پاکستانی وارد ولایت پروان گردیدند. قرار است این هیأت از اسرای پاکستانی که در درۀ پنجشیر زندانی اند، ملاقات نمایند.

۲۴ میزان، حمله طالبان درشمال کابل دفع شد و از طالبان ۱۶ تن کشته بر جا ماند.

۲۷ میزان، شام روز شنبه ۲۶ میزان رادیو مشهد از موافقۀ حزب وحدت راجع به مذاکره با طالبان خبر داد. اما جانب جبهۀ متحد که حزب وحدت شامل آن جبهه است، در این مورد اظهار نظری نشده است.

۲۸ میزان، جادۀ پریان و انجمن، در پنجشیر احداث و توسط آمریت عمومی جبهه افتتاح شد.

۲۸ میزان، ملا راکتی قوماندان عمومی کندز زخمی شد.

۱ عقرب، از ولایت کندز خبر می‌رسد که طالبان بیش از صد تن از اهالی منطقه را در میدان هوایی قتل عام کردند. در میان مقتولین ۱۲ زن و چند طفل نیز شامل است.

شاهدان می‌گویند، اطفال به گلوله بسته نشده اند، بلکه بعد از ساعت‌ها چیغ و فغان و وحشت، در میان اجساد والدین‌شان جان باخته اند. طالبان تقاضای مردم را مبنی بر دفن این شهدا رد نمودند.

۲ عقرب، غلام چوغه‌یی با ۲۵۰ تن از افراد خود، دوباره به صف دولت پیوست.

۴ عقرب، طالبان نام ادارۀ خود را از «دولت اسلامی افغانستان» به «امارت اسلامی افغانستان» تبدیل کردند.

رادیو شریعت که از سوی طالبان اداره می‌شود، شب ۴ عقرب اعلان کرد: فرمانی از طرف ملامحمد عمر به تاریخ ۲۱ میزان صادر گردیده که به اساس این فرمان، نام ادارۀ طالبان تبدیل گردید.

۸ عقرب، عبداللطیف یک‌تن از اتباع پاکستانی اعتراف کرده است که در حلق آویز کردن داکتر نجیب‌الله، رییس‌جمهور پیشین و برادرش احمدزی، در سال گذشته سهم داشته است.

۱۵ عقرب، احمدشاه مسعود با یک هیأت امریکایی در شهر تالقان ملاقات کرد.

۲۲ عقرب، تلاش برای اشغال چوکی افغانستان در سازمان ملکی هوانوردی بین‌المللی ناکام شد.

۱۸ عقرب، استاد عبدالصبور فرید، والی جدید ولایت پروان مقرر شد.

https://tyw.ato.mybluehost.me/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d9%85/

موصوف در سال ۱۳۷۴، به حیث صدراعظم دولت موقت ایفای خدمت می‌کرد.

۲۹ عقرب، ملا ربانی کناره‌گیری کرد. روزنامۀ الحیات چاپ لندن گزارش داد: ملا ربانی رییس ادارۀ موقت طالبان در کابل مجبور به کناره‌گیری گردید، در این گزارش آمده است، جناح تندرو طالبان به رهبری ملاحسن وزیر خارجه و ملا نورالدین ترابی وزیر عدلیه ادارۀ طالبان در این کشمکش داخلی پیروز شدند.

۶ قوس، روزنامۀ عربی زبان شرق‌الاوسط از قول منابع دیپلوماتیک نوشت: دوستم و طالبان به توافقاتی مخفیانه‌ای دست یافته اند.

در این گزارش آمده است، توافق دوستم و طالبان بر سر مبادلۀ اسرای جنگی در چارچوب زمینه‌سازی برای اعلان توافقی بود که طبق آن دوستم حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت.

۱۳ قوس، حاجی محقق وزیر امور داخلۀ دولت اسلامی، به حیث رییس تنظیمیۀ ولایت بلخ برگزیده شد. در گذشته مزار شریف مرکز فرماندهی دوستم و نیروهای جنبش، این مسوولیت را به عهده داشتند.

۱۳ قوس، دوستم دو طرفه بازی می‌کند. جنرال دوستم با عملکردهایش در اذهان مردم شک و تردید ایجاد کرده است. وی در حالی که از عبدالملک به‌خاطر توافقش در ثور سال گذشته انتقاد می‌کرد، اخیراً با هیأت طالبان که از طریق بادغیس مخفیانه وارد شمال کشور شده بودند، دیدار و مذاکره کرد.

۱۰ قوس، ۵۱ تن از اسرای طالبان که در پنجشیر محبوس بودند، آزاد شدند.

۱۳ قوس، حاجی عبدالقدیر رییس شورای مشرقی بعد از یک‌سال و چهار ماه اقامت در پشاور پاکستان، به وطن برگشت.

۲۰ قوس، ۵۰ تن از طالبان در نجراب کشته شدند. مجاهدین به فرماندهی عبدالهادی خان درۀ پچغان را آزاد نموده و جنگ به سر تصرف مرکز نجراب ادامه دارد.

۱۹ قوس، ولایت کندز در شمال کشور، گذرگاه هیرویین به آسیای‌میانه گردیده است. طالبان رسماً به قاچاق مواد مخدر می‌پردازند. گزارش‌ها از حاکمیت طالبان حاکی‌ست که طالبان رسماً از تریاک و هیرویین محصول اخذ می‌کنند.

۲۷ قوس، اعتبارنامه از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا یک‌سال دیگر به دولت افغانستان تحت رهبری برهان‌الدین ربانی داده شد.

۴ جدی، مجاهدین صبح اول جدی طی عملیات پیروزمندانه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را فتح کردند. در این عملیات ۴ چین تانک، دو چین ماشین محاربوی، ۱۰ میل زیو، ۲۰ میل زیکویک، ۱۳ میل توپ ۸۲ ملی متری، ۱۰ ضرب هاوان، ۶۰۰ میل کلشنکوف، ۱۸ میل پیکا و یک مقدار مهمات به دست مجاهدین افتید.

۴ جدی، ملامحمد ربانی به تاریخ ۲۴ قوس کودتایی را در کابل به راه انداخته بود، نافرجام ماند. طبق اطلاع کودتاچیان موفق به کنترل رادیو افغانستان شدند و آن رادیو برای یک شبانه روز از نشرات باز ماند.

همچنان برق شهر کابل به مدت چهار روز توسط کودتاچیان قطع گردید، این امر با عث شد تا تلفن‌های شهر نیز از فعالیت باز ماند.

۴ جدی، مولوی ترکستانی، نمایندۀ جنرال دوستم که غرض مذاکرات با سران طالبان وارد قندهار گردیده بود، از سوی طالبان توقیف شد.

وکیل احمد متوکل یک سخنگوی طالبان گفت: تا زمانی که پنج پیلوت اسیر طالبان از سوی عبدالرشید دوستم رها نگردد، به ترکستانی اجازه داده نخواهد شد، تا از کندهار خارج گردد.

اما یک روز بعد آن پنج پیلوت اسیر شده ذریعه طیاره صلیب سرخ، از شبرغان به کندهار منتقل گردید.

همچنان طالبان گفتند، دوستم تعهد کرده است که در برابر رهایی دو فرمانده جنبش تمام اسرای طالبان را که در شمال اسیر شده اند، رها می‌نماید.

۶ جدی، قوماندان جبهات شرق بدخشان گفت: طالبانی که در مناطقی سنگلیچ و مغنول رخنه کرده بودند، دستگیر و عده‌یی به پاکستان فرار کردند.

به گفتۀ سید نجم‌الدین واثق، در میان اسرای طالبان مولوی عبدالقدوس، ملا کریم و ملا ابراهیم با ۲۲۰ تن افرادشان شامل می‌باشند.

طبق گزارش‌ها طالبان در این درگیری ۳۰ کشته به جا گذاشتند.

۱۲ جدی، طبق گزارش یک‌تن از اسیران آزاد شده به‌نام محمد عمر، از جمله ۶۰۰ تن محبوس که در آن زندان به سر می‌بردند و شامل اسرای جنگ هرات، سروبی و کابل می‌شدند، طی دو ماه اسارت‌شان ۱۵۸ نفر از زندانی‌ها به اثر شکنجه‌های طاقت فرسا و قلت مواد غذایی جان باختند.

۲۰ جدی، ملانقیب‌الله قوماندان سابق جمعیت اسلامی طی یک حمله در قندهار شدیداً مجروح گردید.

نقیب‌الله غرض تداوی به یک شفاخانۀ عسکری راولپندی منتقل گردیده است.

۲ دلو: طالبان دو طیاره ان ۳۲ از اوکراین خریداری کردند.

۶ دلو: جنرال سوله‌مل، سابق معاون وزیر دفاع طالبان به شکل مرموزی کشته شد. سوله‌مل قبلاً معاون وزارت دفاع رژیم داکتر نجیب‌الله را به عهده داشت.

۸ دلو، به استقبال از ایام عید سعید اضحی ۸۶ تن از اسرای طالبان در زندان‌های پنجشیر به‌سر می‌برند، به‌طور یک‌جانبه رها گردیدند.

۱۵ دلو، حمله طالبان در استقامت تخار دفع شد، در این حمله ۱۶ طالب کشته شده و عقب‌نشینی کردند.

حوت، برای اولین‌بار، در مسجد عیدگاه شهر کابل، دست جوانی به اتهام دزدی قطع گردید. اتهام این جوان سرقت مغازه‌های شهر کابل گفته شد.

۷ حوت، دستان سه نفر دزد در استدیوم ورزشی کابل توسط طالبان قطع گردیده و یک زن به اتهام روابط نامشروع دره زده شد.

۱۴ حوت، طالبان که حکومت کابل را در دست دارند، سال شمسی را به سال قمری عوض کردند؛ بعد از این تاریخ تمام اجراات رسمی مطابق سال قمری اجرا می‌شود.

۱۴ حوت، احمدشاه مسعود، معاون رییس‌جمهور و وزیر دفاع دولت اسلامی، برای نخستین‌بار، وارد شهر مزار شریف گردید.

مسعود در میان مردم ولایت بلخ که یکی از پایگاه‌های عمدۀ جهادی است، از محبوبیت خاصی برخوردار است، وی طی این سفر با رهبران جهادی، استادان و محصلین پوهنتون دیدار به عمل آورد.

۲۸ حوت، روزنامۀ دیلی تلگراف، در شمارۀ ۲۱ حوت خود نوشت که استخبارات امریکا دریافته است که عربستان سعودی و پاکستان می‌خواهند برای طالبان از اوکراین اسلحه خریداری کنند.

۲۷ حوت، وزیران امور خارجۀ سازمان کنفرانس اسلامی خواستار توقف جنگ و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان شدند.

۲۹ حوت، یک طیاره بویینگ ۷۲۷ متعلق به شرکت هوایی آریانا، در چار آسیا ۱۵ کیلومتری جنوب شهر کابل سقوط نمود و در اثر آن ۴۵ تن از سرنشینان به شمول عملۀ پروازی آن به هلاکت رسیدند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button