اخبار خارجی

درگیری کوتاه میان طالبان و نیرو های مهدی بلخابی

منابع آریاپرس از بلخاب گزارش میدهند که نیرو های طالبان با نیرو های مولوی مهدی بلخابی از متحدان پیشین طالبان،در روستای «قتنغر» با هم درگیر شده اند. گفته می شود که طالبان،هیتی را به سرپرستی جنرال مختاری پیغوله، از فرماندهان حرکت اسلامی، نزد مهدی بلخابی فرستاده و خواستار برقراری آتش بس و از سرگیری مذاکرات شده اند.

اما نزدیکان مولوی مهدی بلخابی، میگویند که این تنها متحد پیشین طالبان از میان هزاره های افغانستان،نسبت به آینده مذاکرات بیشتر با طالبان خوش بینی شانرا از دست داده و به مردم گفته است که طالبان برای بدست آوردن فرصت کافی و بسیج نیرو های بیشتر درخواست مذاکره می کنند، نه به نیت جلوگیری از وقوع جنگ .

به قول منابع محلی که اوضاع در بلخاب و در سه محور که طالبان در آنجا ها برای محاصره نیرو های مهدی بلخابی نیرو مستقر کرده و آرایش رزمی گرفته اند، متشنج است.

آگاهان به این باور اند که طالبان برای جلوگیری از کشوده شدن یک جبهه جدید نظامی در برابر امارت خود خوانده سعی می کنند،وارد مرحله جنگ تمام عیار علیه مهدی بلخابی نشوند.

آخرین دور مذاکرات میان هیات اعزامی طالبان به سرپرستی معاون سخنگوی طالبان و مولوی مهدی بلخابی،پس از آنکه مهدی بلخابی پیشنهاد رهبری طالبان برای رفتن به کابل و احراز معاونیت وزارت شهرسازی را رد کرد و از سوی نمایندگان طالبان به نا فرمانی از امیرالمومنین این گروه متهم شد، به تشنج کشیده شده و بی نتیجه پایان یافت.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button