اخبار داخلی

حمله پارتیزانی نیرو های مقاومت به طالبان در پروان

استاد صبور رحیل در برگۀ فیسبوک خود از قول شاهدان عینی در اطراف شهر چاریکا و بگرام نگاشته است:

طبق اخباری که از ساحات اطراف چهاریکار و بگرام رسیده است شب گذشته نیرو های مقاومت در ساحه دشت هوفیان و بابه‌خیل طالبان را کمین زدند که در نتیجه پنج طالب کشته شد. درین عملیات پیروزمندانه یک مقاومت‌گر به نام سیدرسول نیز شهید گردید. همچنان در پوسته هفت ثور در فاصله میان بازار میدان هوایی و مرکز ولسوالی بگرام شش طالب را از طرف شب مقاومت‌گران خفه کرده، تفنگ های شان را ربوده‌ اند. طالبان از این موضوع کسی را آگاه نساختند. اما خودشان با بمب دستی یا راکت در عمارت ولسوالی سروصدا راه انداخته و مردم را به تهمت گرفته و شماری را از اطراف مرکز ولسوالی بگرام زندانی کرده‌اند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button