اخبار داخلی

حمله غافل‌گیرانۀ طالبان بر قرارگاه کوجان و ضد حمله پارتیزان ها

آریاپرس

حوالی 2 صبح 20 اسد گروه طالبان عملیاتی را بر پایگاه نیرو های مقاومت در منطقۀ کوجان، شهرستان پریان ولایت پنجشیر آغاز کردند.

منابع آریاپرس خبر می‌دهند که این عملیات با همکاری تعدادی از جواسیس محلی به منظور غافل‌گیر ساختن نیرو های مقاومت راه اندازی شده بود.

یک تن از نیرو های مقاومت در پایگاه کوجان طی تماس تیلفونی به آریاپرس خبر داد که حوالی 2 بجه صبح نیرو های مقاومت متوجه می‌گردند که حدود 40 تن از طالبان در حال نزدیک شدن به قرارگاه آنها هستند.  نیرو های مقاومت آماده‌گی لازم را برای مقابله با حمله طالبان می‌گیرند، اما منتظر می‌مانند تا از نیت و قصد طالبان آگاه شوند. فرمانده قرارگاه کوجان به افرادش دستور می‌دهد که اگر طالبان فقط یک گشت زنی کنند و برگردند به آنها غرض نداشته باشند، اما اگر به موقعیت قرارگاه نزدیک شوند، باید مورد ضد حمله قرار بگیرد.

براساس اظهارات همین منبع وقتی پارتیزان ها متوجه می‌گردند که طالبان در حال نزدیک شدن به قرارگاه به شکل دایروی اند تا نیرو های مقاومت را محاصره کنند، ضد حملۀ شان را آغاز می‌کنند. جنگ برای چند ساعت ادامه پیدا می‌کند که در نتیجه تعدادی از طالبان کشته و زخمی می‌شوند، به گفته مردم محل آنها حداقل دو تن از زخمی های طالبان را دیده اند که توسط طالبان از کوه پایین کشیده شده اند.

گفته می‌ شود چریک های قرارگاه کوجان از موقعیت خود به مناطق امن‌تر غرض گرفتن آماده‌گی های لازم برای حملات بیشتر، رفته اند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button