گزارش ها

حمله طالبان و ضد حمله مرگبار نیرو های مقاومت

قرار گزارش های واصله طالبان، پس از سپاه کشی و انتقال هفت هزار نیروی تازه نفس از چند ولایت به پنجشیر،در طول هفته گذشته امروز پنجشنبه 19 جوزا در دو محور « شُتل» و « دره» بار دیگر تهاجم وسیع را به هدف تسخیر، سنگر های نیرو های مقاومت که در بلندا های کوه هامستقر است، براه انداختند، که بقول منابع محلی در هر دو محور با مقاومت شدید مواجه شده و شکست خوردند.

بر اساس گزارش منابع آگاه تلفات طالبان در دو محور «شُتل» و « دره » به بیشتر از 30 تن میرسد.

سخنگویان جبهه مقاومت در باره درگیری های امروز تا هنوز ابراز نظر نکرده اند.

بر اساس مشاهدات مردم محل تحرکات نظامی طالبان در ولایت پنجشیر، در دوهفته اخیر،افزایش یافته و همراه با آن تعداد تلفات نیرو های آنها نیز بیشتر شده است.

نوشته های هم‌سان

۲ نظریات

Back to top button