اخبار داخلی

تجاوز گروهی طالبان بر اعضای یک خانواده در پنجشیر

آریاپرس

از پنجشیر گزارش می‌رسد که تعدادی از افراد طالبان در منطقه خاواک این ولایت، پس از لت و کوب مرد یک خانواده بر همسر و چار دختر او تجاوز گروهی کرده اند.

گفته می‌شود این خانوادۀ مظلوم مربوط یکی از ولایت های هم‌جوار پنجشیر است که سال ها می‌شود در منطقه خاواک پنجشیر مشغول چوپانی اند.

پس از این که مردم محل و عده‌ای از ملا ها بر این عمل طالبان اعتراض کردند، والی طالبان برای پنجشیر وعده داده است که افراد متذکره از محلی که مرتکب این جنایت در آنجا گردیده اند، به جای دیگری تبدیل خواهند شد.

فرمانده این افراد پس از انتقال آنها به محل دیگری به رسم مجازات مو های سر آن‌ها را تراشیده است. مردم محل در رابطه به این رفتار دوگانه‌ی طالبان در رابطه به تطبیق حدود شرعی، دست به اعتراض زده اند.

در حالی که همین یک هفته قبل طالبان چند مرد و زن را در ولایت لوگر به اتهام «زنا» قمچین زدند تا به قول خودشان حدود شریعت را تطبیق کرده باشند، تراشیدن سر افرادشان در پنجشیر که هم مرتکب زنا شده اند و هم مرتکب تجاوز گروهی، نشان‌دهندۀ رفتار دوگانه‌ی این گروه در رابطه به اجرای حدود شرعی است و عدم صداقت شان در دین‌داری است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button