اخبار داخلی

برگزاری مراسم تدفین فرمانده عبدالحمید مجاهد در شهر فیض‌آباد

آریاپرس

از شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان خبر می‌رسد که باشنده‌گان آن دیار پیکر شهید عبدالحمید مجاهد، یک تن از فرماندهان جبهه مقاومت ملی را که حدود 17 روز قبل در نبرد با طالبان در شهرستان شیوۀ این ولایت شهید گردیده بود، در ناحیه ششم شهر فیض‌آبا دفن کردند.

شهید فرمانده عبدالحمید مجاهد

مردم بدخشان قبلاً پیکر شهید فرمانده بحرالدین یفتلی را نیز طی مراسمی به خاک سپرده بودند.

شهید عبدالحمید مجاهد یک تن از فرماندهان نامدار بدخشان بود که مدتی با گروه طالبان همکاری داشت، اما پس از این که متوجه گرایش های فاشیستی طالبان گردید و دریافت که اسلام نزد گروه طالبان پوششی برای تفوق طلبی رهبران پشتون تبار این گروه است، از آنها جدا گردیده به جبهه مقاومت ملی پیوست. او پس از پیوستنش به جبهه مقاومت نبرد های سهمگینی را در برابر طالبان رهبری کرد که در طی آن نبرد ها ده ها تن از نیرو های طالبان تلف شدند.

مردم شهر فیض‌آباد به پاس شجاعت و فداکاری های این فرمانده نامدار طی مراسم با شکوهی پیکر او را به خاک سپردند. در حالی که طالبان به مردم محلی و حتا اقارب شهدای جبهه مقاومت اجازه‌ی برگزاری مراسم جنازه و فاتحه را نمی‌دهند، اقدام مردم بدخشان در برگزاری مراسم باشکوه برای تدفین فرمانده عبدالحمید مجاهد و فرمانده بحرالدین یفتلی نشان‌دهندۀ اوج محبوبیت نیرو های ضد طالبان در میان مردم و نفرت مردم از طالبان است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button