اخبار داخلی

«باشم نباشم، مقاومت ادامه دارد»

آریاپرس

محترم احمدولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود و رییس اجراییه جبهه مقاومت ملی، با نشر اعلامیه‌ی در صفحۀ فیسبوک خود، خبر از بزرگداشت از بیست و یکمین سال‌روز شهادت قهرمان ملی کشور، شهید احمدشاه مسعود و هفته‌ی شهید داده است.

قرار است امسال هفته شهید تحت عنوان «باشم نباشم، مقاومت ادامه دارد» برگزار گردد. عنوان برنامه های گرامی‌داشت از هفته شهید در این سال از سخن معروف آمرصاحب گرفته شده است که باری به خبرنگاری گفته بود: من باشم یا نباشم، مقاومت ادامه پیدا می‌کند. ‎

دوستان و علاقمندان اشتراک در برنامه های گرامی‌داشت از هفتۀ شهید، جزییات را از متن اعلامیه‌ی بنیاد شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور که در ذیل به نشر رسیده است، بدست بیاورید.

بسم الله الرحمن الرحیم

“باشم نباشم، مقاومت ادامه دارد.” احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور

قرار است از هژدهم سنبله، ۲۱مین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور و هفته‌ی شهید تحت عنوان “باشم نباشم، مقاومت ادامه دارد” گرامیداشت به عمل آید.

از همه هموطنان گرانقدر كه در شهرهاى مختلف كشور و اطراف جهان مصروف سازماندهى مراسم و علاقه‌مند يادبود استند، صمیمانه تقاضا به عمل مى آيد الى تاريخ ۱۰ سنبله ۱۴۰۱ (اول سپتمبر ٢٠٢٢) با دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود بتماس شوند تا مواد فرهنگی که به این مناسبت تهیه گردیده است، در اختیار شان قرار گیرد.

لطفاً جهت همآهنگی با نشانی‌های زیر ایمیل و واتساپ به تماس شوید:

ایمیل: bunyad.massoud@gmail.com

امیدالله یوسفی: +992919870223

محبوب فرزام: +93779842655

کمیسیون برگزاری هفتهٔ شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی

نوشته های هم‌سان

Back to top button