اخبار داخلی

بازداشت اهالی ملکی در پنجشیر و نهرین

آریاپرس

به دنبال شکست های اخیر طالبان در پنجشیر که تلفات انسانی فراوانی را برای این گروه در پی داشت، طالبان در منطقۀ دهن ریوت از توابع دشت‌ریوت در ولایت پنجشیر بیش از 100 تن از اهالی منطقه را که همه مردم زراعت پیشه و ملکی بودند، با خود به زندانی که در منطقۀ دشتک این ولایت ایجاد کرده اند، برده اند.

منبع این گزارش می‌افزاید مردانی که از طرف طالبان بازداشت گردیده اند، اکثراً تنها نان آور خانواده اند که در این فصل باید به امور زراعت، باغداری و مالداری خویش برسند.

هم‌چنان گزارش ها از ولسوالی نهرین حاکی از آن است که در طی نبرد های شدیدی که در این ولسوالی از دیروز بدینسو آغاز گردیده است، طالبان پس از دادن تلفات زیاد به شمول کشته شد قاری هلال یک تن از فرماندهان این گروه در ولسوالی نهرین، اقدام به بازداشت جوانانی در آنجا کرده اند که هیچ ارتباطی با جبهه مقاومت ندارند.

گفته می‌شود در نبرد های دیروز در ولسوالی نهرین فرمانده عزیز وفا، یک تن از فرماندهان اردوی فروپاشیده، که اینک بخشی از نیرو های جبهه مقاومت را در ولسوالی نهرین رهبری می‌کرد، نیز شهید گردیده است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button