گزارش ها

ایجاد جبهات نظامی جدید در شمال و شمال‌غرب کشور

آریاپرس

یک منبع نزدیک به جبهه مقاومت ملی، در تماس با آریاپرس اظهار داشت که جبهه مقاومت در حال تدارک ایجاد جبهات جدید در تمام ولایات شمال کشور به شمول مناطقی در شمال‌غرب است. این منبع که نخواست هویتش افشا گردد، دلیل کمتر شدن حملات نیروهای جبهه مقاومت به طالبان را در طی چند هفته‌ای گذشته، کار فشرده روی برنامه‌ریزی عملیات های وسیع در مناطق مختلف افغانستان دانست.

منبع ادعا داشت که جبهه مقاومت در مرحله‌ی گذار از هسته‌گذاری که نخستین مرحله از مراحل چهارگانه‌ی عبور از حالت جنگ چریکی به جنگ منظم است، قرار دارد و به زودی پایگاه های دایمی در برخی مناطق و شهرستان های کشور ایجاد خواهد کرد.

اکمالات پایگاه های نظامی جبهه مقاومت که بعضاً در عمق مناطق دشمن قرار دارند، یکی از بزرگترین چالش ها برای نیرو های جبهه مقاومت است که به گفته‌ی منبع همین اکنون تا اندازه‌ی خیلی زیاد رفع شده است.

منبع هم‌چنان از ایجاد تغییرات ساختاری در ساختار جبهه مقاومت ملی خبر داد. براساس اظهارات این منبع جبهه مقاومت با ایجاد ساختار تشکیلاتی، صلاحیت ها و وظایف را به بخش های کاری جبهه و افرادی که در آن بخش ها فعال اند، تحویل داده است. این کار سبب گردیده است تا تقسیم وظایف داخلی صورت گرفته، از تمرکز و تراکم صلاحیت ها جلوگیری کند.

جبهه مقاومت ملی در حالی روی این تغییرات کار می‌کند که در تابستان سال گذشته خونین‌ترین نبرد ها با طالبان را داشت، نبرد های که برای هردو طرف تلفات و خساراتی برجا گذاشت.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button