اخبار داخلیخبر ها

اعلامیه شورای عالی مقاومت

              

 یادداشت آریاپرس: شورای عالی مقاومت که در این اواخر برای حمایت از جبهه مقاومت، ایجاد گردیده است، طی اعلامیه‌ی تلاش طالبان برای جلب حمایت و همکاری سیاستمداران و رهبران سیاسی افغانستان را که اینک در صف مخالف طالبان قرار دارند، مذبوحانه تلقی کرده و مخالفت خود را با طرح برگزاری “مجمع بزرگ افغان‌ها” که قرار است از جانب طالبان، بزرگزار شود، اعلان کرده است. آریاپرس با توجه به اهمیت این اعلامیه متن آن را باز نشر می کند:

اعلاميهٔ شوراى مقاومت ملى براى نجات افغانستان

درپیوند به برگزاری لویه جرگه نام نهاد و دعوت سیاسیون به بازگشت و تسلیم شدن از سوی طالبان  

                     بسم الله الرحمن الرحیم  
حاکمیت گروه طالبان، درحالی كه با نبود مشروعيت ملى وبين المللى، انزواى روزافزون ناشى از رفتار خشن، تصفيه هاى قومى و سياسى، نقض حقوق بشرى، تبعيض جنسيتى، ناتوانى درعرضهٔ خدمات، حل مشكل فقر و بی‌كارى و نيز جادادن افراطيان جنگ افروز خارجی در داخل افغانستان، باچالش های جدى و زوال حتمى مواجه گرديده اند، تلاش های مذبوحانۀ را به راه انداخته اند تا به زعم خود بتوانند حمايت مردم افغانستان و جامعهٔ جهانى را جلب و مدتى بر مردم ستم دیدهٔ این سرزمین حكومت نمايند. 
يكى از تلاشهاى اين گروه، تعيين كميته یی به اصطلاح “دعوت” است كه به هدف دعوت شخصيت هاى سياسى به پيوستن وبيعت آنان به حاکمیت طالبان دركابل، در بدل تأمين امنيت جان و استرداد املاك آنان، ایجاد گرديده است. 
نيرنگ ديگر اين گروه، برگزارى نشستى نمايشى است زيرنام “مجمع بزرگ افغانها” كه قراراست مطابق خواست و برنامه‌یی ازقبل تعيين شدهٔ گروه طالبان دركابل برگزار و بر دسايس شوم این گروه صحه بگذارد، میباشد. 
شوراى مقاومت ملى براى نجات افغانستان هر دو تلاش یاد شده را، توهين به شعورجمعى مردم، اهانت به شخصيت هاى سياسى و شريك ساختن آنان درجنايات گروه طالبان و نيز به بازى گرفتن افكار جامعهٔ جهانى می‌داند و آن را با قاطعيت رد مى نماید. 
    گروه طالبان بايد بداند كه هيچ شخصيت سیاسى باضمير و آگاه، هیچ عالم متعهد و عامل و هیچ بانوی شجاع و وطن دوست، آماده نيست تا بر خون مردم مظلوم افغانستان وخواست هاى برحق آنان پا بگذازد و شريك جرم این گروه  شود. 
طالبان باید بدانند که برخورد آنان با سياستمداران داخل كشور، خشونت آنان در برابر بانوان اين سرزمين و کارمندان نظام قبلى، بهترين محك رفتار آنان با ديگران خواهد بود. 
برای طالبان بهتر است به جاى اين ترفندها و نمايشنامه هاى خنده آور، در جستجوى راه هاى واقعی برون رفت از معضل کشور برآیند و از راه تن دادن به خواست هاى برحق و مشروع مردم افغانستان مبنی بر ایجاد حکومت انتقالی و سپس نظامی برخاسته از ارادهٔ مردم از راه برگزاری انتخابات عمومی زمينهٔ تحول واقعى در جهت ثبات و امنیت و آسایش در كشور را مساعد سازند. 
شوراى مقاومت ملى براى نجات افغانستان درحالی كه از ايستادگى ومقاومت شجاعانهٔ مردم در داخل وخارج كشور تقدير وحمايت می نماید، رفتار تبعيض آميز وفرادينى و ضدانسانی گروه طالبان را درمورد محروم ساختن دختران از فريضهٔ آموزش و پوشش اجبارى صورت بانوان افغانستان، جداً نكوهش مى کند. 
شوراى مقامت ملى برای نجات افغانستان ضمن محکوم کردن شدید حملات تروريستى برجان مردم بی‌دفاع و بي‌گناه اين كشور اعم از شيعه وسنى، برای همه شهیدان اين حوادث از خداوند تبارک و تعالی بهشت برین و برای مجروحان آن

شفایی عاجل می خواهد و باور دارد این روزهای سیاه را پایانی سپید خواهد بود.
             

ومن الله التوفيق۵ جوزا ۱۴۰۱ ه.ش/۲۶مه۲۰۲۲

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button