گزارش ها

احمدمسعود: طالبان تهدیدی به حوزه‌ی تمدنی ما اند

کاوه آهنگر

در دومین و آخرین روز «نشست امنیتی هرات» محترم احمدمسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی مردم افغانستان سخنرانی‌ مبسوطی ارایه کرد که به دنبال آن به پرسش های شرکت کننده‌گان این نشست پاسخ داد.

برنامه سخنرانی محترم احمدمسعود تحت تدابیر ویژه امنیتی برگزار گردید. گرداننده‌ی برنامه در آغاز به همه خبرنگاران گفت تا پس از فعال کردن دوربین های فیلمبرداری شان، در یک کنار بیاستند و هم‌چنان به اشتراک کننده‌گان تذکر داد که در جریان برنامه هیچ کسی اجازه‌ی بیرون شدن از تالار و یا داخل شدن به محل کنفرانس را ندارد. تدابیر ویژه امنیتی برای احمدمسعود در جریان «نشست امنیتی هرات» نشان‌دهنده‌ی دقت جبهه مقاومت ملی و کشور میزبان در قسمت امنیت رهبر مقاومت است.

احمدمسعود براساس عادت همیشگی‌اش سخنان خود را با درود و دعا به ارواح پاک شهدای افغانستان، به ویژه شهدای که در «یک‌سال گذشته که به‌خاطر عزت، آزادی و عدالت جان های شیرین خویش را فدا کردند»، آغاز کرد. او در نخستین دقایق سخنرانی خود به صورت مختصر به عوامل سقوط نظام جمهوریت پرداخت و تیوری سقوط ناگهانی نظام را رد کرد. او اظهار داشت که در سال ها قبل از سقوط بارها و بارها نگرانی های خود را با کشور های منطقه و جهان و شخصیت های سیاسی و ملی افغانستان در میان گذاشته بود، که مورد توجه قرار نگرفت که در نتیجه سقوط پانزدهم اگست رخ داد.

احمدمسعود در این سخنرانی خود کاملاً متفاوت ظاهر شد؛ در سیمای او به خوبی می‌شد صلابت و پختگی یک رهبر سیاسی را دید، اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ی داشت، سنجیده، اندک، مستند و مستدل سخن گفت، از پوپولیزم و عوام‌فریبی که از مشخصه های اصلی صحبت های سیاست‌مداران افغانستانی است، دوری جست و صریح و صادقانه حرف زد.

تاثیر سنگین سخنان او را به خوبی می‌شد در فضای مجلس حس کرد.

مسعود جوان در بخشی از صحبت های خود بدون این که از امریکا نام بگیرد، آن کشور را به دلیل این که در پروسه‌ی مذاکره با طالبان نتوانستند تضمین ها لازم را از طالبان بگیرد، مورد انتقاد شدید قرار داد. مسعود گفت: «رهایی ۵۰۰۰ هزار زندانی که با ضمانت بعضی کشورها انجام شد که قرار بود به صفوف جنگ نپیوندند. اما همۀ ما شاهد بودیم تمام آن نیروها برخلاف تعهد به جنگ برگشتند» یکی از نشانه های فریب‌ و ریاکاری طالبان بود که اما هیچ کس به آن توجه نکرد. او هم‌چنان از تعامل جداگانه‌ی کشور ها با طالبان انتقاد کرده، هشدار داد که این امر زمینه تقابل منافع و تداوم جنگ را فراهم می‌کند: «برنامه و تماس های جدا جدای کشورها با طالبان بخاطر مقاصد تکتیکی و امنیتی شان، نه تنها راه‌گشای تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه نبوده، بلکه در دراز مدت خطر تقابل منافع و تداوم جنگ و نا آرامی را بیشتر می سازد.»

احمدمسعود گزینه‌ای بدیل را در این زمینه «ایجاد میکانیزم همکاری های منطقه‌یی و بین‌المللی برای کمک به مردم افغانستان و تأسیس نظام سیاسی غیرمتمرکز، مشروع و منتخب» می‌داند. مسعود در پاسخ به پرسشی که از او در مورد حمایت نظامی کشور های جهان از مقاومت پرسیده شده بود، تاکید کرد که برای مبارزه و مقاومت منتظر حمایت هیچ کشوری نخواهد بود. او اظهار داشت: «شما وقتی از اصولی دفاع می‌کنید، به‌خاطر این دفاع می‌کنید که آن‌ها، اصول شما اند، نه این که کشور های خارجی از شما حمایت می‌کنند». او با صراحت گفت: «مبارزه و مقاومت ما مشروط به حمایت کشور های خارجی نیست».

احمدمسعود در این سخنرانی خود نشان داد که باور ها، ارزش ها و اصول او ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ پربار حوزه تمدنی آریایی دارد. او در پاسخ به پرسش دکتر محمدعلی بهمنی قاجار که پرسید: « شما به تعریف هویت و ایدیولوژی ضرورت دارید و بفرمایید که این تمدن مشترک ما، چه نقشی در رویا های شما دارد؟» شعر مشهوری را با اندک تغییر خواند:

هر کجا مرز کشیدند بیا پُل بزنیم

حرف تهران و سمرقند و سرپل بزنیم

صورت درست شعر چنین است:

هر کجا مرز کشیدند، شما پُل بزنید

حرف تهران و سمرقند و سرپل بزنید

او بدین گونه خود مسئولیت «پل زدن» میان توته های پراگنده و دور افتاده‌ای حوزه‌ای تمدنی آریایی را به عهده گرفت. هم‌چون شاعر این مسئولیت را به دوش دیگران نینداخت، گفت: بیا پل بزنیم.

مسعود در ادامه‌ی پاسخش به پرسش دکتر قاجار سخنی گفت که تا حال از زبان هیچ از یک رهبران سیاسی حوزۀ مقاومت در طی بیست سال گذشته گفته نشده بود؛ او گفت: «باور ما بر این است که طالبان تهدیدی به حوزه تمدنی ما اند». بی‌تردید این دقیق‌ترین تعریف از پدیده‌ی طالب است. طالب را هرگونه تعریف کنی با این جامعیت و کلیت نمی‌توان تعریف کرد. تمام ارزش های نیک، پاک، ستره و متعالی را که ما در حوزه تمدنی خود داریم، طالب برضد آن است، و این یعنی طالب مجموع تمام بدی های دنیا است.

احمدمسعود از مبارزات بانوان شجاع و جسور کشور که با شجاعت در برابر طالبان در خیابان های کابل و شهر های دیگر افغانستان ایستاد شدند، تمجید کرد. او در سخنان خود بار ها بر ایجاد وحدت و همبستگی میان تمام نیرو های آزادی خواه کشور تاکید کرد. او هم‌چنان به صراحت اعلام داشت: «باورما بر آنست که ترکیبی از مقاومت مؤثر سیاسی، مدنی و نظامی، در برابر طالبان، که شامل فداکاری‌های زیادی است؛ شرایط واقع بینانه را برای مذاکرات معنادار، مصالحه و دریافت راه حل های دایمی برای معضل بنیادین افغانستان مساعد می‌سازد».

احمدمسعود راه مذاکره و گفتگو را با طالبان باز گذاشت، اما تاکید کرد که مبارزه‌ای او و یارانش تا رسیدن به آزادی و شرایطی که هر شهروند افغانستان بتواند اختیار و آزادیِ انتخابِ نظام سیاسی و مقام های حکومتی را داشته باشد، ادامه خواهد داشت. او یک‌بار دیگر از ایجاد نظام سیاسی غیرمتمرکز، مشروع و منتخب در کشور دفاع کرد.

نشست امنیتی هرات، که به تاریخ های 28 و 29 نومبر 2022 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان زیر عنوان « نظام سیاسی فراگیر؛ الگوها و نقشه راه» برگزار گردیده، با سخنان دکتر داوود مرادیان به پایان رسید.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button