گزارش ها

آزار و اذیت پنجشیریان توسط طالبان

آریاپرس

منابع از کابل مکتوبی را به آریاپرس فرستاده اند که ریاست استخبارات طالبان به ریاست تعقیب و پی‌گیری فرستاده است تا یک تن از باشنده‌گان ناحیه هشتم شهر کابل را که از ولایت پنجشیر است، تحت نظر داشته باشند.

در مکتوب آمده است که اسامی غلام حضرت فرزند محمد کبیر، باشنده اصلی شهرستان رخه ولایت پنجشیر که اخیراً منزلی را در ناحیه هشتم شهر کابل به کرایه گرفته است، باید زیر نظر گرفته شود چون احتمال دارد با جبهه مقاومت ملی ارتباط داشته باشد.

در مکتوب آمده است که فرد مذکور به صاحب خانه گفته است که بیکار است در حالی که ماهانه هشت هزار افغانی عاید دارد.

در شرایطی که حدود دو سوم نفوس افغانستان تحت خط فقر زنده‌گی می‌کنند، زنان به صورت مطلق از ادارات دولتی حذف گردیده و عرصه‌ی کار و تجارت برای شان در کشور خیلی تنگ شده است تا جایی که بسا از زنان تجارت پیشه‌ی خیلی موفق ترک شغل و تجارت کرده اند و تقریباً به تمام جوانانی که از مراکز تحصیلات عالی و دانشگاه‌ها فارغ می‌شوند هیچ زمینه‌ی کار وجود ندارد، طالبان فکر می‌کنند اگر کسی هشت هزار افغانی عاید داشت باید منبع عاید و صورت حساب عواید خویش را برای آنها بفرستد، در غیر آن مورد سؤظن قرار می‌گیرد.

در مکتوب طالبان به صراحت ذکر شده است که این فرد از ولایت پنجشیر است و باید زیر نظر گرفته شود.

رفتار فاشیستی طالبان نسبت به باشنده‌گان پنجشیر از نخستین روزهای تحویل دهی قدرت به این گروه تروریستی مایه نگرانی نهادهای حامی حقوق بشر بوده است؛ گزارش‌گر ویژه حقوق بشر برای افغانستان در گزارشی که سال گذشته از پنجشیر منتشر کرد، به این رفتار تبعیض آمیز طالبان در گزارش خویش اشاره نمود. اخیراً سازمان عفو بین الملل از رفتار فاشیستی و تبعیض آمیز طالبان نسبت باشنده‌گان پنچشیر اظهار نگرانی کرده است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button