اسلام شناسی

پیوند نوگرایی‌دینی با امام ابوحنیفه رحمه الله

دکتر احمدذکی خاورنیا زندگی ستاره‌های آسمان علم و اندیشه دارای ابعاد مختلف است. بی‌جهت نیست که هرکس مطابق ذوق و…

بیشتر بخوانید

اسلام سیاسی از حاشیه تا متن

دکتر محمود غزالی تمام جریان های فکری، سیاسی واجتماعی زمانی‌که وارد فعالیت می شوند دارای اهداف ومرامنامه های مشخصی می‌باشند،…

بیشتر بخوانید

خدمت یا خیانت نهادهای دینی!

دکتر محمود غزالی دست اندازی های نهادهای دینی در افغانستان درقضایای سیاسی از زمان های دور تا امروز برای اگاهان…

بیشتر بخوانید

مولوی محمد موسی، فقیهی مجاهد

احمدذکی خاورنیا مولوی محمد موسی فرزند مولوی محمد قسیم در سال 1329 هـ ش در خانوادۀ روحانی وعلم پرور دردهکدۀ…

بیشتر بخوانید

کرامت انسان در امارت طالبان

بیژن فتح اللهی یکی از اصول ثابت که قران کریم به‌گونه صریح وروشن به آن پرداخته است کرامت انسان است.…

بیشتر بخوانید

فاشیزم دینی در خدمت فاشیزم قومی

دکتر محمود غزالی قرائت های فاشیستی از دین، قرائت جدیدی نیست که در دنیای ما رواج یافته باشد بلکه ریشه…

بیشتر بخوانید

از علی الوردی تا سیّد قطب

نویسنده: عبدالجبار رفاعی، نویسندۀ عراقیبرگردان به فارسی: آریاپرس پاره‌ای از شهرها در حافظه‌ات برای همیشه حک می‌شود؛ اگر روزی آن…

بیشتر بخوانید

پیامد های فاجعه‌بار استبداد دینی

دکتر محمود غزالی هویداست که استبداد،از هر نوع و گونه یی  که باشد ،پر از جنبه های منفی و اثرات…

بیشتر بخوانید

از خواب ملا عمر تا رویای خلیفه!

دکتر محمود غزالی واقعیت مسلمی که دانشمندان به آن اذعان دارند این است که مکتب های سیاسی وفکری متاثر از…

بیشتر بخوانید

امارت طالبان و آرزو های برباد رفتۀ علمای دینی

دکتر محمودغزالی علمای دین در درازنای تاریخ نقش اساسی در تحولات جامعه افغانستان داشته اند. صفحات مبارزات میهنی این مرزوبوم…

بیشتر بخوانید
Back to top button