اندیشه‌گاه

پیاده‌مرد

جوانمرد پاییز پیاده‌مرد راه می‌رود، یک ساعت، دو ساعت… هفت ساعت! و هنوز راه رفتن، و هنوز، هنوز راه رفتن……

بیشتر بخوانید

تنها

جوانمرد پاییز تنهایی، رهایی از وز وز مگس‌ها. تقلیدِ خوی خدا، تنهایی، تنهایی… تنهایی، به مطلب رسیدن و اراده را…

بیشتر بخوانید

پیوند نوگرایی‌دینی با امام ابوحنیفه رحمه الله

دکتر احمدذکی خاورنیا زندگی ستاره‌های آسمان علم و اندیشه دارای ابعاد مختلف است. بی‌جهت نیست که هرکس مطابق ذوق و…

بیشتر بخوانید

در ستایش غرور

جوانمرد پاییز شرشره‌ای که صدپا به زمین می‌ریزد زبانی دارد، آیا تو را توان دانستن آن است؟ سنگینی لطیف آن‌را…

بیشتر بخوانید

های دریا، بخروش

جوانمرد پاییز دریا… روان انسان همانند اوست. سیال، در خروش و گاه ایستا. تصور کن دریایی را که محتوی ناپاکی…

بیشتر بخوانید

شجاعت گریز را داشته باش

جوانمرد پاییز چندان به برکه‌ها عادت کرده‌ایم که شیرجه زدن از یادمان رفته است! ژرفا کجاست؟ شجاعت کو؟  باز هم…

بیشتر بخوانید

چرا در کشوری به اسم افغانستان «مدرنیته» پا نگرفت؟

همایون پاییز حداقل صدسال است هوای «مدرنیته» یا «مدرنیت» در فضای جامعه‌ی ما به وزیدن آغاز کرده است؛ و بذر…

بیشتر بخوانید

اسلام سیاسی از حاشیه تا متن

دکتر محمود غزالی تمام جریان های فکری، سیاسی واجتماعی زمانی‌که وارد فعالیت می شوند دارای اهداف ومرامنامه های مشخصی می‌باشند،…

بیشتر بخوانید

خدمت یا خیانت نهادهای دینی!

دکتر محمود غزالی دست اندازی های نهادهای دینی در افغانستان درقضایای سیاسی از زمان های دور تا امروز برای اگاهان…

بیشتر بخوانید

مولوی محمد موسی، فقیهی مجاهد

احمدذکی خاورنیا مولوی محمد موسی فرزند مولوی محمد قسیم در سال 1329 هـ ش در خانوادۀ روحانی وعلم پرور دردهکدۀ…

بیشتر بخوانید
Back to top button