گزارش ها

مدیر استخبارات ولسوالی رخه از سوی طالبان جنوبی باز داشت شد

آریاپرس

منابع از ولایت پنجشیر به آریاپرس میگویند که طالبان شمس الدین مدیر استخبارات طالبان در ولسوالی رخه را پس از برکناری، زندانی کرده اند.
به گفته منابع، شمس الدین از افراد نزدیک به مولوی آغا میر رییس پیشین امنیت طالبان در پنجشیر بوده که یک ماه قبل با چهل تن از افرادش برکنار و خانه‌نشین شده بود، اما حالا زندانی اش کرده اند.
این در حالیست که چند روز پیش، خوشدل خان معاون قوماندن امنیه طالبان برای ولسوالی دره، فرید، قوماندان طالبان برای ایستگاه دروازه ولسوالی دره را نیز به اثر بی اعتمادی میان‌خودی خلع سلاح و بازداشت کرده بودند.
آگاهان تکرار چنین وقایع در پنجشیر، را نشانه‌ی به اوج رسیدن اختلاف و بی اعتمادی میان طالبان جنوبی و طالبان محلی میدانند.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button