گزارش ها

گلبدین حکمتیار خطاب به هوادارنش: برای یک دور جدید جنگ و مبارزه آماده شوید

آریاپرس

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، که هفته گذشته طی نماز جمعه مورد یک حمله مسلحانه قرار گرفت، یک هفته پس از آن حمله جزییاتی را در مورد این واقعه به اعضای حزب و حامیان خود ارایه کرد.

او در خطبه‌ی نماز جمعه امروز 18 قوس (9 دسامبر) خطاب به هوادارن خود گفت تحقیقات ابتدایی آن‌ها نشان می‌دهد که هر دو ترویست شهروندان تاجیکستان بوده اند. گلبدین هم‌چنان اظهار داشت که با وجود پیدا شدن پرچم داعش از چانته یکی از این تروریستان، هنوز زود است که جناح یا گروهی را متهم به برنامه ریزی این حمله نماید. او اما گفت که گروه داعش تا هنوز نه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است و نه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. او به کرات در این سخنرانی به گروه داعش تذکر داد تا برائت خود را از این حادثه اعلان کند. گویا به گروه داعش نقل می‌داد که شما برائت خود را اعلان کنید تا من بخش های از طالبان را متهم به این حمله کنم.

آنچه سخنان امروز گلبدین را قابل توجه ساخت اعلان جنگ از طرف او در برابر گروهی که به قول او «گروه جانی، دین ستیز و اشرار اند»، بود.

او در حالی‌که به افراد و حامیان خود دستور دادد جنگ را آغاز کنند، اما نگفت که با کی و در کجا بجنگند.

در حالی‌که یک هفته پس از حمله برجان گلبدین هیچ گروه تا هنوز مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است اما اگر تروریستان واقعاً شهروندان تاجیکستان بوده باشند، احتمال دست داشتن داعش و یا برخی گروه های تروریستی آسیای میانه که از جانب طالبان حمایت می‌گردند، در این حمله بیشتر می‌گردد.

انتقاد تند گلبدین از طالبان

گلبدین هم‌چنان در این سخنرانی خویش برای اولین بار به صورت جدی از طالبان انتقاد کرد. او اظهار داشت که با وجود حمایت حزب اسلامی از امارت طالبان در برابر جبهه مقاومت، طالبان اما دانشگاه مربوط به حزب را بستند، برق مسجد، تلویزیون و منزلش را که قبلاً از جانب دولت جمهوری تأمین می‌گردید، قطع کردند. او حتا از خلع سلاح شدن محافظیش و به جای آن گماشتن افراد طالبان برای حفظ امنیتش شکایت کرد.

منابع نزدیک به طالبان به آریاپرس می‌گویند که پس از سفر اخیر ملایعقوب وزیر دفاع طالبان به امارت متحده و ملاقات او با تام ویست، نماینده ویژه‌ی امریکا برای افغانستان که احتمال نزدیکی جناح طالبان قندهاری و امریکا را به وجود آورده است، سراج الدین حقانی که پیروانش او را خلیفه خطاب می‌کنند، خیلی خشمگین است. او احساس می‌کند که در معامله های که میان امریکاییان و شاخه قندهاری ها جریان دارد، به حاشیه کشانده شده است. در همین حال پاکستان نیز از این که اینک آن تسلط قبلی را حداقل برجناح ملابرادر که به امریکا نزدیک شده است، ندارد، در تلاش است تا با کمک گلبدین و شبکه حقانی به تضعیف جناح ملابرادر بپردازد.

واکنش طالبان در برابر کسانی که از آن‌ها انتقاد می‌کنند، همیشه سریع و خشن بوده است، اینک اما تا هنوز در برابر انتقاد های تند گلبدین واکنشی نشان نداده اند که احتمال این که شبکه حقانی در کنار گلبدین باشد را بیشتر می‌سازد. جسارت گلبدین نیز در انتقاد از طالبان نشان می‌دهد که او از حمایت پاکستان و بخش های از طالبان اطمینان دارد.

افغانستان در زمستان پیش‌رو آبستن تحولات بزرگی است که با فرارسیدن فصل بهار به وقوع خواهند پیوست. طولانی شدن جنگ در اوکرایین و مشغول شدن روسیه در آن‌جا، احتمال نفوذ گروه های تروریستی را به آسیای میانه در بهار پیش رو بیشتر ساخته است. در این حال شاخه های مختلف گروه طالبان با هم بر سر کسب قدرت و پیش‌برد برنامه صدور گروه های افراطی به آسیای میانه که بدون شک ثروت و قدرت بیشتر به آن‌ها خواهد آورد، شدیداً با هم گلاویز اند؛ اینک گلبدین نیز به این نبرد پیوسته است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button