گزارش ها

گزارش نبرد ها در ولسوالی خوست و فرنگ

آریاپرس

از چهار روز بدین‌سو طالبان عملیات وسیعی را برای تصرف سنگر های جبهه مقاومت در مناطق مختلف ولسوالی خوست و فرنگ ولایت بغلان آغاز کرده اند. طالبان در این عملیات نیرو های شان را از ولایات بدخشان و تخار نیز احضار کرده اند، تا با قوت تمام بر نیرو های جبهه مقاومت یورش ببرند.

منابع آریاپرس از منطقه خبر می‌دهند که در چهارمین روز این نبرد ها طالبان هیچ دستآورد قابل ملاحظه در منطقه نداشته اند که این امر سبب خشم فرماندهان آنها گردیده، دستور داده اند تا به آزار و اذیت مردم محل بپردازند، تا بدین ترتیب نیرو های مقاومت را تحت فشار قرار بدهند.

طالبان هم‌چنان تمام شبکه های تیلفونی را در ولسوالی خوست و فرنگ قطع کرده اند، که این کار شان مشکلات فراوانی را برای مردم محل ببار آورده است.

از جانب دیگر افراد نزدیک به فرمانده بریالی سنگین آمر عمومی جبهات مقاومت در ولسوالی خوست و فرنگ به آریاپرس گفتند که در طی سه روز گذشته نیرو های مقاومت حملاتی را بالای طالبان در مناطق سُچی و خاووش سازمان‌دهی کردند که در نتیجه تلفات و خساراتی به طالبان وارد شده است.

پس از این نبرد ها طالبان با خشم تمام هنگام سحر، حینی که مردان روستای سُچی در مسجد مشغول ادای عبادت بامدادی بودند، همه را دستگیر کردند. منابع محلی تعداد دستگیر شده‌گان را حدود سی تا پنجاه نفر می‌دانند. در میان دستگیر شده‌گان سه نوجوان که برای جمع‌آوری سمارق به کوه رفته بودند، نیز شامل هستند. طالبان به مردم محل دستور داده اند تا هر خانه یا یک میل سلاح به طالبان تسلیم کند، یا یک صدهزار افغانی پول نقد بدهد و یا هم از منطقه کوچ کنند.

روزنامه هشت صبح نیز از قول یک باشنده محل در خوست و فرنگ گزارش داده است که طالبان «خانه‌های مردم را در روستاهای «کزر»، «دره ده»، «کجنو»، «گرگانی»، «باغ شهباز»، «چغکان»، «دره چرخ فلک» و سراسر دره‎ خوشدره را وارسی خانه‌به‌خانه کرده‌اند و هنوز این وارسی‌ها ادامه دارد.

این باشنده‌ محل می‌گوید که بزرگان و عالمان این روستاها پادرمیانی کرده‌اند تا مانع وارسی خانه‌ها و درگیری‌های بیش‌تر شوند، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای در پی نداشته است.»

بنا به اظهارات مردم محل نیرو های مقاومت در تمام دره ها و روستا های ولسوالی خوست و فرنگ حضور دارند. آگاهان نظامی معتقد اند با توجه به این که جبهه مقاومت در خوست و فرنگ در طی زمستان گذشته چندین بار مورد حملات شدید طالبان قرار گرفت که هیچ دستآوردی به نیرو های متجاوز نداشت، برای طالبان دشوار است اینک که شرایط اقلیمی به نفع چریک هاست، بتوانند آنها را از پا در آورند. از جانب دیگر همین اکنون نبرد های شدید در مناطق همجوار خوست و فرنگ به ویژه اندراب ها در جریان است که این خود توانایی طالبان را برای سازمان دهی حملات وسیع و گسترده که بتواند در برابر تاکتیک جنگ های فرسایشی نیرو های مقاومت ایستاده‌گی کند، شدیداً پایین آورده است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button