گزارش ها

گزارش نبرد های هفته اخیر

آریاپرس

به تاریخ 23 سرطان (14 جوالای)، طالبان دور تازۀ از حملات را بر مواضع نیرو های جبهه مقاومت آغاز کردند. این حملات تقریباً هم‌زمان و هم‌آهنگ در چندین استقامت در ولایت پنجشیر، شهرستان های اندراب و خوست و فرنگ ولایت بغلان آغاز گردیدند. بلندترین مقام های نظامی طالبان به شمول قاری فصیح الدین رییس ستاد ارتش، ملافاضل، معاون وزیر دفاع و ملایعقوب وزیر دفاع طالبان این حملات را مستقیماً در ساحات جنگ فرماندهی می‌کنند.

قاری فصیح الدین مسئولیت گرفته بود تا مواضع نیرو های جبهه مقاومت در خوست و فرنگ را نابود کند و ملایعقوب شخصاً در اندراب بسر می‌برد، تا هم جنگ اندراب را رهبری کند و هم به محل قومانده جنگ در خوست و فرنگ نزدیک باشد.

این بار طالبان ترفند دیگری را برای نابودی نیرو های مقاومت به کار گرفتند.

فرماندهان طالبان از طریق موسفیدان و متنفذین محلی کوشیدند تا با دادن وعده های که همراه با هشدار و اخطار بودند، فرماندهان مقاومت را در این مناطق وادار به تسلیمی کنند. فرماندهان مقاومت اما، با لحن خیلی شدید، به پیام های طالبان پاسخ رد دادند و هیچ کدام حاضر نشدند تا سلاح های خود را تسلیم طالبان کنند.

پس از این که این ترفند کارساز نیفتاد، حملات وسیع طالبان بر سنگر های نیرو های مقاومت آغاز گردید. شدیدترین حملات در ساحات خوست و فرنگ صورت گرفت که در نتیجه طالبان متحمل تلفات زیاد شدند. منابع محلی به آریاپرس در روز های گذشته خبر از دست کم کشته شدن 17 تن از افرا طالبان را در خوست و فرنگ و اندراب می‌دهند. تصاویر این کشته شده ها در حالی که در برابر یکی از ساختمان های دولتی در شهرستان اندراب گذاشته شده بودند، در شبکه های اجتماعی بار ها نشر و بازنشر گردید.

در پنجشیر نیز طالبان در طی حملات شان که از چندین استقامت بالای نیرو های مقاومت در دره آرزو و نواحی اطراف آن صورت گرفته بود، تعدادی از افراد خود را که  براساس اظهارات فرماندهان جبهه مقاومت ملی به بیش از 20 تن می‌رسید، از دست دادند.

در این دور نبرد ها برای اولین بار پس از اگست 2021، طالبان از هواپیما های جنگی غرض بمباردمان سنگر های نیرو های مقاومت استفاده کردند. براساس برخی اظهارات بمباردمان هوایی توسط پهباد ها صورت گرفته است، اما برخی منابع از دیده شدن چند فروند جت جنگی در آسمان آن مناطق نیز خبر دادند.

این بمباردمان هوایی در حالی صورت می‌گیرد که قبلاً امریکایی ها گفته بودند، که آنها تمام تجهیزات و هواپیمای های جنگی قوای هوایی افغانستان را نابود کرده اند تا طالبان نتوانند از آنها استفاده کنند. پرسشی که این جا خلق می‌شود این است که اگر تجهیزات قوای هوایی نابود گردیده بودند، طالبان چگونه توانستند حملات هوایی را در پنجشیر و اندراب سازمان‌دهی کنند. بی‌تردید یا هواپیما های جنگنده مربوط کشور دیگری بودند یا کشوری طالبان را یاری رسانده است تا بتوانند نیرو های هوایی خود را آماده استفاده بسازند.

منابع نزدیک به نیرو های جبهه مقاومت در پنجشیر و اندراب اظهار داشتند که حملات هوایی تاثیر مشخصی بر وضعیت جنگ نداشت، و اصلاً خساراتی به جبهه مقاومت وارد نکرد.

گفته می‌شود که ملایعقوب پس از شکست و تلفات طالبان در خوست و فرنگ و اندراب، با خشم اندراب را به جانب کابل ترک کرده است، و قاری فصیح الدین اینک مسئول درجه یک نظامی در ولایت بغلان به منظور پیشبرد حملات طالبان می‌باشد.

فرمانده بریالی سنگین، فرمانده ارشد جبهه مقاومت در خوست و فرنگ

یکی از ترفند های که طالبان برای ضربه زدن روحیه نیرو های مقاومت، در چند روز گذشته استفاده کردند، نشر و پخش اخبار دروغین است. البته طالبان سابقه خیلی طولانی در قسمت نشر اخبار دروغین دارند، اما این بار موضوع خبر شان دستگیری فرمانده عبدالحسیب نبرد، یکی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت در پنجشیر بود.

آنها با دستکاری در یک عکس، کوشیده بودند، طوری نشان بدهند که فرمانده حسیب اسیر شده است. این خبر به زودی توسط منابع نزدیک به فرمانده حسیب و جبهه مقاومت ملی رد، شد.

طالبان براساس همان روش همیشگی شان، وقتی در جنگ شکست می‌خورند، اقدام به آزار و اذیت مردم بی‌چاره و بی‌پناه می‌کنند. این بار نیز گزارش های داریم از آزار و اذیت مردمان ملی در خوست و فرنگ، اندراب و پنجشیر توسط طالبان. در دره آبشار، تک تیراندازان طالبان یک خانم را که می‌خواست به همسر خود غذا ببرد، هدف قرار داده شهید کردند.

در طی این نبرد ها جبهه مقاومت ملی نیز تعدادی شهید داشته است. در پنجشیر دگروال نورحمان نورخیل، از فرماندهان ارتش نظام جمهوریت و یکی از فرمانده هان جبهه مقاومت در یک نبرد رو در رو با دشمن شهید گردید. در اندراب فرمانده عبوالشکور اندرابی، جام شهادت نوشید.

در برابر تلفات طالبان اما چندین برابر بود. از خوست و فرنگ گزارش می‌رسد که ثناءالله، ولسوال طالبان برای خوست و فرنگ در دره خاهوش، شدیداً زخمی گردیده و برادرش کشته شده است. هم‌چنان منابع نزدیک به نیرو های مقاومت در پنجشیر خبر از کشته شدن ملاعزت الله و قاری عبدالرحمن، از فرماندهان قطعه سرخ طالبان همراه با حداقل 18 تن دیگر از افراد این گروه خبر می‌دهند.

نبرد ها تا هنوز هم ادامه دارند، طالبان هنوز هم مصمم به تصرف سنگر های نیرو های مقاومت هستند، اما از جانب دیگر گفته می‌شود که روحیه افراد آنها خیلی ضعیف گردیده است و علاقمند جنگیدن در این مناطق نیستند. منابع جبهه مقاومت به آریاپرس اظهار داشتند که وضعیت اکمالات نیرو های مقاومت اینک به مراتب بهتر شده است و آنها توانسته اند، ساختار های منظم لوژستیکی را برای تجهیز و اکمال نیرو های شان در مناطق مختلف افغانستان، ایجاد کنند.

این نبرد ها به هر نتیجه‌ای که برسند، سرنوشت ساز نخواهند بود، اما آنچه در این برهۀ زمان، به قول آگاهان مسایل نظامی، اهمیت دارد، همانا باطل ساختن روایت حاکمیت عام و تام طالبان بر سرتاسر افغانستان است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button