اخبار داخلی

کشته شدن ملا قیوم ذاکر در دره عبدالله خیل پنجشیر

آریاپرس

در حالی که تا دو روز قبل در رابطه به موضوع کشته شدن یا زخمی گردیدن ملا عبدالقیوم ذاکر در نبرد های چند روز اخیر در ولایت پنجشیر، گمانه زنی های ضد و نقیضی وجود داشت، اما اینک منابعی از داخل طالبان به برخی رسانه ها خبر از زخمی شدن او می‌دهند.

طالبان معمولاً اخبار تلفات انسانی شان به ویژه مرگ و کشته شدن فرماندهان برجسته و رهبران شان را پنهان می‌کنند. چنان که مرگ ملاعمر را چندین سال پنهان کرده بودند. اینک در مورد ملاذاکر که یکی از برجسته‌ترین فرماندهان این گروه محسوب می‌گردید، نیز همین روش کتمان و پنهان کاری را در پیش گرفته اند.

اما با وجود این هم آوازۀ کشته شدن ملا عبدالقیوم ذاکر، در حال تبدیل شدن به یک خبر موثق است. برخی از رسانه های معتبر با استناد به منابعی در داخل طالبان زخمی شدن او را تایید کرده اند، که احتمالاً این تایید کردن مقدمۀ باشد برای اعلان خبر مرگ او.

پس از کشته شدن ملاعزت قندهاری، از فرماندهان ارشد طالبان و از افراد خیلی نزدیک به ملایعقوب، وزیر دفاع این گروه، که در ماه مارچ در ولایت پنجشیر کشته شد، کشته شدن ملا ذاکر که از لحاظ جایگاه در تشکیلات نظامی طالبان مقامی به مراتب بالاتر از او داشت، بزرگترین دست‌آورد نظامی برای جبهۀ مقاومت خواهد بود. البته در کنار ملاذاکر چندین فرمانده ارشد دیگر آنها نیز در نبرد های هفتۀ گذشته در پنجشیر کشته شده اند.

ملاذاکر که اخیراً پس از جرگۀ قندهار از جانب ملا هیبت الله رهبر طالبان به حیث مسئول نظامی پنجشیر و اندراب تعیین گردیده بود، ماموریت داشت تا قبل از فرارسی فصل زمستان پایگاه های جبهه مقاومت در اندراب و پنجشیر را نابود کند.

تا هنوز معلوم نیست که رهبری طالبان چه کسی را جانشین ملاذاکر برای رهبری جنگ ها در اندراب و پنجشیر معرفی خواهد کرد.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button