گزارش ها

پیوستن نیرو های ارتش پیشین به جبهه مقاومت

آریاپرس

هشت ماه پس از فروپاشی رژیم در افغانستان که منجر به تسلط دوباره گروه طالبان بر این کشور شد، اینک صدای مقاومت در برابر این گروه از گوشه گوشه کشور دو باره درحال بلند شدن است. تا اکنون  جبهه مقاومت ملی، به رهبری احمد مسعود، فرزند زنده یاد احمدشاه مسعود، تنها ساختاری بود که پرچم آزادیخواهی را  در برابر گروه بلند نگهداشته و‌ نیروی های مربوط به این جبهه در مناطق شمالی، پنجشیر، اندراب فعال اند و به‌ سوی ولایات تخار و بدخشان در حال گسترش.

 طالبان هشت ماه پس از اشغال کابل و افغانستان و ورود به پنجشیر، در تنها ولایاتی که با مقاومت شدید مسلحانه مواجه هستند، همانا ولایت پنجشیر، پایگاه سنتی و مستحکم احمد شاه مسعود، در دوران جهاد و سپس  در برابر هجوم طالبان در دهه هفتاد و منطقۀ همجوار آن اندارب، بوده است.  اما در طی کمتر از دو ماه پسین شاهد اعلان حضور گروه های کوچک و بزرگ بسیاری در اقصی نقاط افغانستان، بوده ایم که فریاد مخالفت با طالب و رژیم طالبانی سر داده و برای مقاومت مسلحانه آماده می شوند. هرچند طالبان، با تهدید اهالی رسانه ها و اعمال سانسور چند مرحله‌یی سعی می کنند، جلو پخش اخبار افزایش نارضایتی، خشم، انزجار و اینک آغاز خیزش های مسلحانه علیه امارت خود را بگیرند، با آنهم اما اخباری از حمله به افراد، پاسگاه ها و قرار گاه های این گروه حتی در قندهار، که مرکز اصلی و سنتی طالبان به شمار، میرود نیز به گوش میرسد.

رسانه های خارجی که پس از فرار اشرف غنی و تسلط گروه طالبان بر ارگ، بیشتر برمحور  امنیت در افغانستان تحت تصرف طالبان، تمرکز داشتند، در این اواخر  به نبرد های در حال افزیش که از سوی گروه های مخالف طالبان به راه  انداخته میشود، نیز می‌پردازند که این امر نشاندهندۀ قوت گرفتن و جدی شدن جنگ‌های گورلایی برضد رژیم طالبان است.

گزارشگر معروف بی بی سی خانم لیزدووسِیت بتاریخ 28 اپریل از آمادگی بخشی از نیرو های ویژه  ارتش فروپاشیده افغانستان، خبر داده و از قول سمیع سادات فرمانده این واحد ارتش نوشته است که او و عده‌یی از سربازان تحت امرش به زودی وارد میدان نبرد در برابر طالبان خواهند شد.  هرچند شدت گرفتن مخالفت ها و آغاز قیام مسلحانه برضد رژیم سرکوب‌گر طالبان، قابل پیش بینی بود، اما اینکه امارت خود خوانده طالبان درظرف کمتر از یک‌سال چنین به صورت گسترده با مخالفت مسلحانه رو به رو شود، را کمتر کسی میتوانست تصور کند.

جنرال سمیع سادات، فرمانده پیشین نیرو های ویژه ارتش افغانستان

خانم لیزدووسِیت در گزارش منتشره در بخش انگلیسی بی بی سی از قول جنرال سمیع سادات نوشته است که حاکمیت هشت ماهه طالبان، اکثر مردم افغانستان را به این باور رسانده است که تنها راه برون برفت از وضعیت حاکم همانا اقدام مسلحانه علیه رژیم طالبان است.

در بخش دیگری از گزارش از قول جنرال سمیع سادات آمده است که عملیات نظامی علیه طالبان، پس از پایان ایام عید و عزیمت او به وطن آغاز خواهد شد.

جنرال سمیع سادات، به گزارشگر بی بی سی گفته است که او و همراهانش هرچه در توان دارند انجام خواهند تا کشور از چنگال طالبان آزاد و یک ساختار دمکراتیک دو باره برآن حاکم شود.

به قول جنرال سادات، او در هشت ماه گدشته منتظر بوده تا ببیند که آیا طالبان در یک سال پس از تسلط برکشور تغییر رویه میدهند یا خیر.

جنرال سادات در پاسخ به این سوال که آیا هیچ  گزینه دیگری جز آغاز یک جنگ دیگر وجود دارد، گفته است که او امیدوار است طالبان میانه‌رو که از اعمال محدودیت های فزاینده ناراحت اند، بتوانند جز یک دولت جدید باشند.

گزارش‌گر از قول سمیع سادات نقل می‌کند که او گفته است که مخالف طالبان نیست بلکه مخالف خوانش آنها از جامعه افغانستان است که در آن تنها طالبان جا می‌گیرند نه همه مردم افغانستان.

به این نکته مهم باید توجه داشت که گروه طالبان در جریان بیست سال گذشته با جنگ افزار های پیشرفته آشنا شده و پس از فروپاشی رژیم غنی به مقدار قابل ملاحظۀ اسلحه، مهمات و ادوات جنگی دست یافته اند، روش استفاده از پهباد برای جمع آوری اطلاعات  را فراگرفته و حتی چرخبال و هواپیمای ترانسپورتی در اختیار دارند که اگر همه این‌ها را مورد محاسبه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که جنرال سادات یا هر جنرال و افسر دیگری از نیرو های ارتش فروپاشیده که تصمیم گرفته اند رژیم طالبان را سرنگون سازند، باید خود را برای روز های دشوار و جنگ های نا برابر و طولانی  آماده سازند. اما تاریخ مبارزات آزایخواهانه ثابت میکند که شرط اول برای پا گذاشتن به عرصه دشوار مبارزه مسلحانه داشتن ارادۀ استوار و باورمندی به حقانیت نبرد در برابر یک گروه  عقبگرا، سلطه طلب و سرکوبگر است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button