اخبار داخلی

واکنش یوناما در پیوند به بازداشت موقت سه تن از بانوان کارمند این نهاد توسط طالبان

آریاپرس

دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد (UNAMA) در کابل با نشر اعلامیه‌ای به بازداشت سه تن از بانوان کارمند این نهاد از جانب طالبان، واکنش نشان داده است.

گفته می‌شود صبح امروز، طالبان سه تن از بانوان را که کارمندان محلی سازمان ملل در کابل بودند، برای مدتی بازداشت کرده، مورد بازجویی قرار دادند.

یوناما که در اعلامیۀ خود از طالبان به نام «مقامات حاکم» یاد کرده است، خواستاد توقف فوری «تهدید و ارعاب» بانوان کارمند این نهاد در افغانستان شده است.

در بخشی از این اعلامیه آمده است: «کابل، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲ – سازمان ملل متحد نگرانی فزایندۀ خویش را در مورد اقدامات مقامات حاکم علیه کارمندان اناثیه افغان سازمان ملل متحد ابراز می کند. سازمان ملل از مقامات حاکم می‌خواهد که به تعهدات خود در مورد احترام به امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل متحد و همه کارکنان آن، از جمله آزادی گشت و گذار آنها در سراسر کشور، پابند باشند.

آزار و اذیت کارمندان اناثیه افغان سازمان ملل توسط مقامات حاکم به شکلې از اشکال در حال ظهور است، از جمله حادثه امروز که در آن سه خانم افغان که برای سازمان ملل متحد کار می‌ نمایند، برای بازجویی توسط مسولین مسلح امنیتی مقامات حاکم به طور موقت بازداشت شدند.

سازمان ملل خواستار پایان فوری تمامی این گونه اعمال ارعاب و آزار و اذیت میباشد که همکاران اناث افغان این سازمان در آن مورد هدف قرار میگیرند، و از مقامات حاکم می خواهد که تضمین های صریح را برای مصونیت و امنیت تمام پرسونل سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالیت می کنند طبق تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی اجرا نمایند.»

طالبان در حالی به آزار و اذیت بانوان کارمند سازمان ملل می‌پردازند که امروز ریچارد بنت گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در رابطه به حقوق بشر برای افغانستان، نخستین گزارش مفصل خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه کرد که در آن موارد زیادی از نقض صریح حقوق بشر توسط طالبان یاد شده است. گفته می‌شود احتمال این وجود دارد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اصطلاح «اپارتاید جنسیتی» را در رابطه به برخورد طالبان با زنان به کار ببرد.

نوشته های هم‌سان

Back to top button